שבת - שאל את הרב

אמירת פסוק כשמברכים על האש בהבדלה

כ' אדר א' התשע"ט | 25.02.19 00:00

שאלה

שלום הרב,

בזמן ההבדלה בבית הכנסת כאשר מברכים על האש ומסתכלים בציפורניים, אני רואה שהמתפללים אומרים משהו, אשמח לדעת מה הם אומרים?

תודה רבה הרב

תשובה

שלום רב,

אין לומר שום דבר בזמן שמברכים על האש ומסתכלים בציפורניים משום שזה הפסק באמצע הבדלה. וכן כתב בספר חזון עובדיה על הלכות שבת חלק ב' (עמוד תז) וזה לשונו: יש קצת מהמוני העם שכאשר מבדילים על הכוס, אחר ברכת מאורי האש, אומרים איזה פסוקים להצלחה, או כאשר מסתכלים בצפרניהם אומרים "ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו", וראוי לגעור בהם, כי זהו הפסק באמצע ההבדלה. וכן כתב הרב זכור לאברהם ח"א (דף כו ע"א). וכ"כ הרב פתח הדביר (סי' חצר אות כ). ואם ירצו יגידו כל הפסוקים שירצו לאחר שתיית כוס ההבדלה, עכ"ל. וע"ע להגר"ח פלאג'י זצ"ל בספרו כף החיים (סימן לא אות מח).

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 0 (0 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר