תפילה וברכות - שאל את הרב

האם ראוי לנשים לקרוא תיקון חצות?

ה' אדר א' התשע"ט | 10.02.19 00:00

שאלה

האם ראוי לנשים לקרוא תיקון חצות? תודה, שמחה

תשובה

שלום רב,

לא נהגו הנשים לומר תיקון חצות, ומכל מקום מותר להן לאומרו.

מקורות: יעויין בספר דעת נוטה חלק א' (עמוד ה) ששאלו את הגר"ח קניבסקי שליט"א, האם נשים חייבות באמירת תיקון חצות. והשיב: לא שמענו, ע"כ. וע"ע מה שהביא בזה בספר הליכות עולם חלק א' (עמוד מח).

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 0 (0 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר