כללי - שאל את הרב

האם אפשר לחזור בתשובה אחרי ביאת המשיח?

א' אדר א' התשע"ט | 06.02.19 00:00

שאלה

בס"ד שלום כבוד הרב!

בזמן האחרון אני שומעת שכשמשיח יגיע בעזרת השם לא תהיה אפשרות לתקן את מה שעשינו עד כה והתשובה לא תהיה רלוונטית יותר. האם זה נכון?
 

תשובה

שלום רב,

אכן כך, אחרי ביאת המשיח לא יהיה ניתן  לחזור בתשובה, ומקור דבר זה הוא מהמהרי"ל (הלכות תשובה) וזה לשונו: בכל יום יעשה אדם תשובה דכתיב שוב יום אחד לפני מיתתך, כל יום ישוב בו וידאג שמא ימות למחר. ועוד ראיה שאדם חייב לשוב בכל יום משום דלימות המשיח אין מקבלין בתשובה. ודוגמת זה אין מקבלין גרים אז, דהמתגייר אז אין עושה מאהבת ה' יתברך רק לשמוח בשמחת ישראל. ומאחר שאנו מצפין לישועה בכל יום מי שאינו שב ויבוא משיח במהרה בימינו שוב לא מצי שב וישאר ח"ו בחטאיו. ומתי שיבקש אדם לשוב מקרב הגאולה שנאמר ובא לציון גואל ולשבי פשע, עד כאן דברי קדשו (וע"ע בשו"ת משנה הלכות חלק יא' סימן תצט).

בברכה,

הלל מאירס

 

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (1 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר