נשים - שאל את הרב

האם אשה נדה חייבת בכיסוי ראש בפני בעלה?

כ"ו טבת התשע"ט | 03.01.19 00:00

שאלה

האם מותר לאשה, מעיקר הדין, לא לכסות את הראש בפני בעלה בזמן נדתה?

תשובה

שלום רב,

אם בדרך כלל את לא מכסה את הראש כאשר את נמצאת לבד עם בעלך, אז גם בימי הנדה מותר לך להיות ללא כיסוי ראש בפניו.

מקורות: טהרת הבית חלק ב' (מהדורת תשע"ט עמוד קעג). וכן דעת שו"ת אגרות משה חלק יורה דעה חלק ב' (סימן עה ד"ה ובדבר), אלא שכתב שם, שהמחמיר בענינים אלו משובח, ע"ש. והובא בבדי השלחן על הלכות נדה (סימן קצה ס"ק קיד) ובציונים שם.

אמנם יש שהחמירו בזה בכל אופן, יעויין בספר שיעורי שבט הלוי על הלכות נדה (סימן קצה סעיף ז אות ב) ובספר דרכי טהרה (פרק ה סעיף סא).

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר