הלכות ומנהגים - שאל את הרב

למה יעקב שחרר את המלאך בסוף המאבק, ולא הרג אותו ?

י"ג כסלו התשע"ט | 21.11.18 00:00

שאלה

לכבוד הרב שליט"א שלום עליכם
א. פשוט וברור שהמלאך בא להרוג את יעקב אבינו, והיה עושה כן לו היה יכול, ומנצח את יעקב חלילה. א"כ, חל כלפיו הכלל "הבא להרגך השכם להורגו", ואם יעקב היה הורגו, ודאי שלא היתה עליו שום תביעה מצד הקב"ה שהרי הוא עושה לפי ההלכה. אז מדוע יעקב שחרר אותו ?

ב. ניסיתי לתרץ ולומר שחשוב ליעקב שהמלאך יספיק לומר שירה שהרי יש בזה כבוד שמיים, אבל זה לא כ"כ מיושב, שהרי אם למלאך באמת אכפת מאמירת שירה וכבוד שמיים, מדוע הוא בא להרוג את יעקב שיצא ממנו דוד המלך שירבה בשירות ותשבחות לה' ? אם לא אכפת למלאך מכך, ובכל זאת בא להרוג את יעקב ובזה גם את דוד המלך, משמע שלמלאך עצמו לא אכפת מכבוד שמיים, ואיך הוא משתמש בזה בתור טענה שהוא צריך להספיק לומר שירה ?! פתאום הוא נהיה צדיק ?! לכן, זה נשמע כמו תירוץ גרידא של המלאך כדי לא להישרף/להיהרג ביד יעקב, אך מדוע יעקב שמע לו ? בנוסף, לכאו' יעקב היה יכול לומר שירה לה' בעצמו במקום המלאך, לאחר שיעקב היה הורג אותו.

ג. ניסיתי עוד לתרץ שאולי היה חשוב יותר ליעקב שהמלאך יודה לו על הברכות, אבל לכאו' גם אם יעקב היה הורג את המלאך, ודאי שהברכות היו עוברות ליעקב אוטומטית, שהרי הוא זה שגבר על המלאך. לכן הקושיה בעינה עומדת.

ד. מה גם שמדובר בלא פחות ולא יותר משרו של עשיו, ואם הבנתי נכון, זה הס"מ בעצמו, ואיך שייך לרחם עליו ולשמוע בקולו ?

תודה רבה לכת"ר. חיזקו ואמצו על הפצת התורה וזיכוי הרבים הגדול.


 

תשובה

שלום וברכה

חידושים יפים.

עוד יש להסביר שיעקב לא היה לו את הרשות משמים להרוג את הס"מ.

הריגת הסמ היא הגעה לעולם התיקון כמו שיהיה לאחר ביאת המשיח ותחיית המתים  ועדיין לא היתה השעה כשרה לכך.

בברכה,

בנימין שמואלי

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר