כללי - שאל את הרב

על איזה דברים הקב"ה מצטער שברא אותם?

י"ב כסלו התשע"ט | 20.11.18 00:00

שאלה

מהם ארבעת הדברים שאלוקים הצטער שברא? אני יודע רק 2.... 1 זה היצר הרע, ו2 את הישמעאלים. מה הם ה2 האחרונים?

תשובה

שלום רב,

הא לך לשון הגמרא במסכת סוכה (דף נב עמוד ב) ארבעה מתחרט עליהן הקב"ה שבראם ואלו הן גלות כשדים וישמעאלים ויצר הרע.

וכמובן אין הכוונה כפשוטו, שהרי הקב"ה יודע עתידות ואין שייך אצלו חרטה, אלא הוא כמו שמצינו בתורה (בראשית פרק ו פסוק ו) "וינחם ה' כי עשה את האדם בארץ", כי דברה תורה כלשון בני אדם, כלומר שראוי להתחרט עליהם אם לא שעשה כן כדי שעל ידי כך יחזרו ישראל בתשובה, ויצר הרע נברא להרבות שכר צדיקים המנצחים אותו (עיון יעקב בסוכה שם. וכן ראה בהגהות יעב"ץ ובערוך לנר שם).

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (91 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר