הלכות ומנהגים - שאל את הרב

איזה הוצאות אפשר לקזז לפני שמפרישים מעשר כספים?

א' אלול התשע"ח | 12.08.18 00:00

שאלה

שמעתי את הרב אלי עמר שאומר שצריך לעשר מעשר כספים אחרי שמורידים את כל ההוצאות השאלה איזה הוצאות ?? חשמל מים ארנונה וכו'.... והאם גם קניות אוכל נחשבות להוצאות נא להחזיר תשובה מפורטת
על מנת שאוכל לקיים מצווה זו במלואה

תודה מראש
עמר רותי

תשובה

שלום רב,
 
לכתחילה אפשר לנכות מהמשכורת את כל ההוצאות שקשורות בעסק (כמו שכירות מקום העבודה, רכישת כלי עבודה, וכיוצא בזה), ורק לאחר מכן להפריש מעשר (יעויין בברכי יוסף יורה דעה סימן רמט סק"ו, ובשו"ת שבט הלוי חלק ה' סימן קלג אות ד).
 
אולם נחלקו הפוסקים אם אפשר להפריש מעשר לאחר ניכוי הוצאות המחיה שאין להם קשר לעסק. והמנהג הוא כדעת המחמירים. ורק אם שעתו דחוקה מבחינה כלכלית, ואין ידו משגת לנהוג מעשר מכל משכורתו או רווחיו, יתנה מראש שיתן המעשר רק לאחר ניכוי הוצאות המחיה - ואז יוכל לנהוג כן (ראה בשו"ת שבט הלוי שם, ובשו"ת יחוה דעת חלק ג' סימן עו).

בהצלחה רבה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר