הלכות ומנהגים - שאל את הרב

האם מותר לישון עם נעליים?

כ"ו תמוז התשע"ח | 09.07.18 00:00

שאלה

האם מותר לישון עם נעליים? האם זו בעיה?

תשובה

שלום רב,

יש להיזהר שלא לישון כשהנעליים עליו משום שטועם טעם מיתה. ויש מי שכתב שגורם לשכחה.

מקורות: מסכת יומא (דף עח עמוד ב) שהישן בנעליו טועם טעם מיתה. והובא להלכה בבן איש חי (שנה ב' פרשת פנחס אות טז) ובכף החיים חלק יורה דעה (סימן קטז אות ריא). וע"ע בשו"ת יביע אומר חלק ט' (חלק אורח חיים סימן צה אות כג). 

ויש מי שכתב וכו' - כן הוא בספר זכירה (סוף ענין נטילת שחרית וענין שכחה).

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר