חגים ומועדים - שאל את הרב

האם נשים חייבות לספור את העומר?

כ"ד ניסן התשע"ח | 09.04.18 00:00

שאלה

שלום,
האם נשים חייבות לספור ספירת העומר?
תודה

תשובה

שלום רב,

נשים פטורות מלספור את העומר משום שזו מצות עשה שהזמן גרמא (יעויין משנה ברורה סימן תפט סק"ג).

אמנם אם הן רוצות לספור את העומר הרשות בידן. ולבנות אשכנז מותר גם לברך על העומר (וצריכות לעשות לעצמן תזכורת שלא לשכוח לספור). אולם לבנות ספרד אסור לברך על העומר.

מקורות: לגבי בנות אשכנז, יעויין שלחן ערוך הרב (סימן תפט סעיף ב) שכתב, שאין חשש איסור בזה שנשים יברכו על העומר אף שהם פטורות ממנה, ע"ש. וכן ע"ע בערוך השלחן (שם סעיף ד) שכתב, שנהגו הנשים לברך ולמנות ככל מצות עשה שהזמן גרמא שהנשים נוהגות כשופר וסוכה ולולב, ע"ש. ואמנם המשנה ברורה (סימן תפט סק"ג) הביא בשם השלחן שלמה שנשים לא יברכו על העומר דהא בודאי יטעו ביום אחד, ע"ש. אולם אם עושות לעצמן תזכורת לספור מידי לילה שוב ליכא למיחש. ועיין בספר הלכות חג בחג על ספירת העומר (פרק ב' הערה 2) שכתב בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל שאשה חכמה מדקדקת במעשיה ואשת חבר, יכולה לברך כל ספירת העומר, ע"כ.

אולם לבנות ספרד אסור לברך על העומר - ראה חזון עובדיה על יום טוב (עמוד רכ). 

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר