הלכות ומנהגים - שאל את הרב

נסיעה לנופש בחוץ לארץ

כ"א אדר התשע"ח | 08.03.18 00:00

שאלה

האם מותר לנסוע לחוץ לארץ לנופש שמיועד לציבור הדתי מלון כשר גלאט

תשובה

שלום רב,

בעיקרון יש איסור ברור לצאת לחוץ לארץ סתם לשם טיול (ראה שלחן ערוך אורח חיים סימן תקלא סעיף ד, ומשנה ברורה ס"ק יד).

ומכל מקום אם אותו אדם עייף ויגע וזקוק מאוד למנוחה נפשית ואוורור, ומרגיש שלא יוכל להשיג את אותו אוורור ומילוי כוחות רעננים כאן בארץ, יש מקום להתיר את הנסיעה לחוץ לארץ (וע"ע בשו"ת תשובות והנהגות חלק ה' סימן שצג, ותחומין חלק כ' עמודים 399-406).

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר