נשים - שאל את הרב

האם מותר לאישה לרכב על סוס?

כ"ט שבט התשע"ח | 14.02.18 00:00

שאלה

אנחנו רוצות לצאת כמה חברות לרכב על סוסים במקום מסודר. אמרו לי שיש בעיה לאישה לרכב על סוס, האם זה נכון?

תשובה

שלום רב,

ראוי לאישה שלא לרכב על סוס בפרהסיא (דהיינו מקום שגברים זרים רואים אותה) משום חוסר צניעות. אמנם אם אין שם גברים זרים אין בעיה.

מקורות: על פי דברי הגמרא בפסחים (דף ג עמוד א) ורש"י ד"ה כי אמר מקרה. וכן יעויין להרב יצחק זילברשטיין שליט"א בספרו חשוקי חמד על פסחים (עמודים מג-מד) ובשו"ת שבט הקהתי חלק ד' (סימן שיג) ובשו"ת דברי פינחס חלק א' (סימן סא) ובשו"ת אשר חנן חלק ג' (סימן סז אות ב).

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר