נשים - שאל את הרב

האם מותר לקנות מוצרים לתינוק לפני לידה?

י"ב שבט התשע"ח | 28.01.18 00:00

שאלה

שמעתי שיש בעיה לקנות מוצרים לתינוק לפני הלידה. האם יש מקור לעניין?

תשובה

שלום רב,

מעיקר הדין בודאי שמותר לקנות דברים חדשים לתינוק לפני לידתו.

אלא שיש מקפידים להימנע מכך משום עין הרע (הגר"ח קניבסקי שליט"א, הובא בספר שאלת רב חלק ב' עמוד נח).

ויש מי שכתב, שכפי הנראה טעם הנמנעים הוא מתוך חשש שמא יארע תקלה חלילה כגון הפלה וכדומה ח"ו, וכשיראו ההורים לנגד עיניהם את אשר רכשו לתינוקם שעתיד היה להיוולד, תדאב עליהם נפשם (הרב חיים דוד הלוי זצ"ל בשו"ת עשה לך רב חלק ו' סימן פח. וע"ע מה שהביא בזה בשו"ת מעשה אפוד חלק א' סימן צג).

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר