חברה והשקפה - שאל את הרב

להקריב קורבן

ט"ז טבת התשע"ח | 03.01.18 00:00

שאלה

שלום....אני יודעת שמאז שנחרב בית המקדש לא נוהגים להקריב קורבן לשם יתברך אז רציתי לשאול אם אני יכולה לעשות את זה פשוט באיזה מקום מבודד לקחת ופשוט להקריב ולהתפלל ואם יש ברכה אז לומר אותה באמת זה משהו שאני רוצה לעשות הרבה זמן..ואם כן אפשר אז מה ההלכות?

תשובה

שלום וברכה

הקרבת קרבן מחוץ לבית המקדש היא איסור גמור. 

הרוצה להקריב קרבן יכולה להתחזק בכל מיני דברים שעליהם אמרו חכמים שהרי זה כאילו הקריב את כל הקרבנות.

א. תשובה על העוונות היא כקרבנות כך מבואר בגמרא מס' יומא דף פו'.

ב. תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף מג עמוד ב 

ואמר רבי יהושע בן לוי: בזמן שבית המקדש קיים, אדם מקריב עולה - שכר עולה בידו, מנחה - שכר מנחה בידו. אבל מי שדעתו שפלה - מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות כולן, שנאמר +תהלים נ"א+ זבחי אלהים רוח נשברה, ולא עוד אלא שאין תפלתו נמאסת, שנאמר +תהלים נ"א+ לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה. 

ג. תלמוד בבלי מסכת מנחות דף קי עמוד א 

אמר רבא: כל העוסק בתורה, אינו צריך לא עולה (ולא חטאת) ולא מנחה ולא אשם.  אשה שלא לומדת תורה תתמוך בלומדי תורה ותזכה להיחשב כאילו הקריבה את כל הקרבנות.

בהצלחה,

בנימין שמואלי

 

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר