כללי - שאל את הרב

האם גם הבנות עבדו בפרך?

ט"ו טבת התשע"ח | 02.01.18 00:00

שאלה

שלום כבוד הרב.. רציתי לשאול כשבני ישראל בנו את הערי מסכנות במצרים, האם גם הבנות היו עובדות בפרך?

תשובה

שלום רב,

המצרים העבידו גם את בנות ישראל בפרך, יעויין בגמרא בסוטה (דף יא עמוד ב) שהמצרים היו מחליפין מלאכת אנשים לנשים ומלאכת נשים לאנשים, ע"ש. והכוונה היא כמו שכתוב במדרש תנחומא (פרשת ויצא אות ט) מהו את כל עבדתם וגו', שהיו נותנין עבודת האיש על האשה ועבודת האשה על האיש. אומר לאיש קום לש ואפה. אומר לאשה, מלאי חבית זו, בקעי העץ הזה, לכי לגנה הביאי ירקות, ע"ש.

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר