הלכות ומנהגים - שאל את הרב

האם מותר למלא לוטו?

י"ז כסלו התשע"ח | 05.12.17 00:00

שאלה

שלום וברכה, האם מותר לספרדים למלא לוטו במפעל הפיס? תודה

תשובה

שלום רב,
 
מותר למלא כרטיס לוטו בין לאשכנזים ובין לספרדים.
 
מקורות: לגבי ההיתר לאשכנזים - ראה ברמ"א חושן משפט (סימן שע סעיף ג) שאם יש לו אומנות אחרת אפילו משחק בקוביא עם ישראל אינו פסול לעדות. ואינו פסול לעדות אלא מי שהמשחק בקוביא היא אומנותו ואין לו אומנות אחרת, ע"ש.
 
ולגבי ההיתר לספרדים - הנה אף על פי שהגר"ע יוסף זצ"ל בשו"ת יביע אומר חלק ז' (חלק חושן משפט סימן ו) אסר לספרדים למלא לוטו, ע"ש. וכן הוא עוד בספרו יביע אומר חלק י' (עמוד שמו), ע"ש. מכל מקום בקובץ "ויען שמואל" חלק טו' (סימן מד) הובאו עדויות ברורות מג' תלמידי חכמים, הלא המה: הרב אמיר קריספל שליט"א (שהיה מזכירו האישי של הגר"ע יוסף) הרב שאלתיאל עמר שליט"א (שהיה עוזר להגר"ע יוסף בכתיבת חיבוריו) והרב עזרא בר שלום שליט"א (חתנו של הגר"ע יוסף) שהגר"ע יוסף זצ"ל חזר בו, והורה להתיר למלא לוטו גם לספרדים.
 
וכן ע"ע בשו"ת ישכיל עבדי חלק ח' (חלק יורה דעה סימן ה עמוד פח) ובשו"ת תשובות והנהגות חלק ד' (סימן שיא) ובשו"ת אבן פנה חלק א' (סימן קפא) ובשו"ת תפלה למשה חלק ה' (סימן נח) ובשו"ת דברות יעקב חלק ג' (סימן לט) ובשו"ת אשר חנן חלק ח' (סימן רכט) ובספר משפטי התורה חלק א' (סימן כח אות א) ולהרה"ג רבי יוסף פרץ שליט"א בקובץ "ויען שמואל" הנ"ל, שהעלו להתיר גם לספרדים למלא לוטו. וע"ע בשו"ת נזר כהן חלק א' (חלק חושן משפט סימן ג) שדעתו, שספרדי שמיקל להשתתף בהגרלת הפיס יש לו על מה שיסמוך, יעויין שם.

בהצלחה רבה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר