חברה והשקפה - שאל את הרב

האם נכון לומר שה’ אוהב אותנו יותר משאר העמים?

כ"ו תשרי התשע"ח | 16.10.17 00:00

שאלה

שלום האם נכון לומר שה' אוהב אותנו יותר משאר העמים? כלומר, את העם הנבחר.

תשובה

בס"ד

שלום וברכה,

אמרו חז"ל ש"חביב אדם שנברא בצלם" - פירוש הדבר שאלוקים אוהב את כל בני האדם בעצם, אך עם זאת כמובן שייתן מאהבתו יותר למי שנדרשו לתפקיד חשוב יותר בקיום הבריאה ומתאמצים להשיג קרבתו באמצעות קיום התורה והמצוות (התורה והמצוות מדמים את מעשי האדם אל הבורא יתברך, ומתוך דמיון זה זוכה הנשמה להתקרב ליוצרה). אין כאן אפליה, שכן גודל הקרבה לה' תלויה באופן ישיר בגודל קיום המצוות המקרבות לה' יתברך. מי שעושה יותר - זוכה ליותר קרבה.

מסיבה זו, כל גוי בעולם יכול לבחור להתגייר מרצונו (לקבל על עצמו עול תורה ומצוות בטבילה), ואז יהיה ליהודי לכל דבר ועניין.

מכל מקום, אין הדבר אומר שהגויים שנואים חלילה, שכן גם גוי יכול להיות טוב ואהוב לפני המקום. ראה במאמרי "האם אלוקים לא אוהב גויים?"

https://www.hidabroot.org/article/193604

וכן במאמר שהתפרסם לאחרונה: "האם זו אפליה שהגויים לא זכו לקבל את התורה?"

https://www.hidabroot.org/article/226414 

בברכה,

דניאל בלס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר