חגים ומועדים - שאל את הרב

וידוי בק"ש על המיטה אחרי אמירת סליחות

ז' תשרי התשע"ח | 27.09.17 00:00

שאלה

לכבוד הרבנים שלום וברכה. מספר שאלות ברשותכם.

1. מה עדיף לקיים קודם, קריאת שמע או מצוות תשמיש, נפקא מינא שאם קוראים קריאת שמע יש עניין לא לדבר לאחר מכן, ומאידך דיברי ריצוי בשעת תשמיש דבר מעלייתא הוא, ואם ההיפך לא יהיה אפשר לקרוא קריאת שמע, משום שכבת זרע..!

? 2. אם מיד אחרי הסליחות אני אומר תיקון חצות ולאחר מכן קרית שמע, האם צריך לחזור ולומר וידוי? ומה מרחק הזמן שבו כן אוכל לחזור ולומר וידוי?

תודה וברכת חתימה טובה.

תשובה

שלום רב,

1. לכתחילה יש לשמש מיטתו לפני קריאת שמע על המיטה כדי להסמיכה לשינה (ראה ברמ"א אורח חיים סימן רלט סעיף א, ומשנה ברורה סק"ה. וע"ע בספר שכב כארי עמודים קנה-קנו). אחרי התשמיש יש ליטול ידיים, ואז לקרוא קריאת שמע על המיטה.

2. אם אתה אומר קריאת שמע על המיטה בתוך זמן של חצי שעה אחרי אמירת סליחות, אז אין לחזור ולומר וידוי. אולם אם יש שהות של חצי שעה בין אמירת הסליחות לק"ש על המיטה - יש לחזור ולומר וידוי (יעויין כף החיים סימן א ס"ק כג, וספר אור לציון חלק ב' פרק מה סעיף מד).

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר