נשים - שאל את הרב

האם מותר לאישה לשיר לפני גוי?

כ"ח אלול התשע"ז | 19.09.17 00:00

שאלה

שמעתי שאין בעיה של שירה של נשים לפני גויים. שאלתי האם זה נכון בכלל? וכן, האם מותר לבת לשיר בביתה כאשר יש שם מנקה גוי?? תודה רבה ושנה טובה ומבורכת!!

תשובה

שלום רב,

למרות שמותר לגוי לשמוע קול של אישה, מכל מקום ראוי לאישה להימנע משירה בפני גוי, כי יש בזה משום חוסר צניעות מצד האישה.

מקורות: יעויין בשו"ת רבבות אפרים חלק ה' (סימן תצא) ושו"ת באר שרים חלק ב' (סימן נד אות א) ובספר אום אני חומה חלק א' (עמוד עא ס"ק תרפג) שכתבו, שאין איסור לאשה לשיר לפני גוי. ומכל מקום נראה פשוט שראוי להימנע מצד חוסר צניעות שבדבר. וכן מצאתי בשו"ת ויען דוד חלק ב' (סימן קפד) שאסר על נשים לשיר לפני גויים מצד חוסר צניעות, ע"ש. וע"ע בשו"ת עולת יצחק חלק ב' (סימן רלט, ד"ה וצר).

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר