שו"ת שבועות

מתי נפטר דוד המלך?

י"ח אייר התשע"ז | 14.05.17 00:00

שאלה

באיזה יום נסתלק דוד המלך ע"ה, ביום שבת או ביום שבועות? תודה רבה!!

תשובה

שלום רב,

דוד המלך ע"ה נפטר בחג השבועות שחל בשבת.

מקורות: ראה במסכת שבת (דף ל עמודים א-ב) שדוד המלך נפטר בשבת. וראה בירושלמי מסכת ביצה (פרק ב הלכה ד) ומסכת חגיגה (פרק ב הלכה ג) שדוד מת בעצרת. ונמצא לפי זה שנפטר בחג השבועות שחל להיות בשבת. וכן הוא מפורש במדרש רות רבה (פרשה ג פסקה ב) שדוד מת בעצרת שחל להיות בשבת. אמנם יעויין בתוספות מסכת חגיגה (דף יז עמוד א, ד"ה אף עצרת) שכתבו דשמא הירושלמי לא סובר שדוד המלך נפטר בחג העצרת שחל בשבת. עיין שם טעמם.

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה