נשים - שאל את הרב

האם מותר לנעול נעליים בצבע אדום?

י"ח אייר התשע"ז | 14.05.17 00:00

שאלה

1. מותר שבשבת שטרות של כסף יהיו מונחים על הספרייה בחדר, גלויים לעין?

2. אני יודעת שאסור ללבוש אדום, אך גם נעליים אדומות רצוי שלא לנעול? ומה בדבר תכשיט אדום?

תודה.

תשובה

שלום רב,

1. אין איסור. אולם טוב ויפה שלא יהיו שטרות כסף גלויים לעין בשבת.

2. אכן מובא שאין לנשים ללבוש בגדים בצבע אדום, משום שזה נחשב לפריצות, ומביא לדבר עבירה (יעויין במסורת הש"ס במסכת ברכות דף כ עמוד א בשם הערוך. וע"ע בשו"ת ישועת משה חלק ג' סימן עז, ובספר שלחן ערוך המקוצר חלק ו' סימן רב סעיף ז והערה לד, ובספר לבושה של תורה חלק ב' סימן סג). והוא הדין לנעליים אדומות ותכשיט בצבע אדום.

בברכה,

הלל מאירס

 

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר