הלכות ומנהגים - שאל את הרב

האם מותר להרוג חרקים?

א' ניסן התשע"ז | 28.03.17 00:00

שאלה

שלום וברכה, קראתי איזה סיפור על כמה זה לא טוב לצער בריות ובניהם גם בעלי חיים, שזה משפיע גם בשמיים למעלה שרואים את הצער של הבעלי חיים שהאדם עושה. עכשיו השאלה שלי היא כזאת, אני מדברת סצפציפית על מעופפים וחרקים - ג'וקים, דבורות, יתושים גדולים, פרפרים גדולים, עכבישים, שבמידה והם נכנסים לבית או לחדר שינה זה עושה צער או חשש כי זה לא נעים. אני אישית מאוד נרתעת וזה מפריע לי, אז מה עושים במצב כזה? אפשר להרוג אותם? ואם כן זה מקטרג? ואם אסור להרוג אותם, אז מה התשובה על זה שעד עכשיו כן הייתי עושה זאת? תודה רבה!

תשובה

שלום רב,

סתם כך ללא שום תועלת אין להרוג חרקים. אולם אם החרקים מפריעים לך - מותר לך להורגם (יעויין משנה ברורה סימן תקלג סק"כ, ושו"ת אגרות משה חלק חושן משפט חלק ב' סימן מז אות א, ושו"ת תשובות והנהגות חלק ב' סימן תשכו, וחזון עובדיה על יום טוב עמוד קפח ד"ה והנה, וספר מעשה איש חלק ז' עמוד קסג, וספר צער בעלי חיים בהלכה ובאגדה עמודים 153-154).

ויש מי שכתב, שאם אפשר טוב שלא להרוג אותם בידיים ממש אלא על ידי הנחת דבר ההורגם - כדי שלא ישפיע עליו לקנות מידת האכזריות בנפשו (אגרות משה שם ד"ה אבל, והובא בחזון עובדיה שם. וע"ע בספר ראש הישיבה - תולדות הגר"ש רוזובסקי זצ"ל, עמוד 601).

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר