הלכות ומנהגים - שאל את הרב

האם צריך להפריש מעשר כספים מהמשכורת נטו או ברוטו?

כ"א אדר התשע"ז | 19.03.17 00:00

שאלה

כשנותנים מעשר צריך לתת לפי הברוטו או הנטו של המשכורת?

תשובה

שלום רב,

צריך להפריש מעשר כספים רק מסכום הנטו של המשכורת - לאחר ניכוי מס הכנסה וכו'. וכן ניתן לנכות את כל ההוצאות הקשורות לעסק, כמו נסיעות וכיוצא בזה (יעויין בברכי יוסף יורה דעה סימן רמט סק"ו, ובשו"ת שבט הלוי חלק ה' סימן קלג אות ד. וע"ע בספר הליכות בין אדם לחברו עמודים רלט-רמ).

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר