נשים - שאל את הרב

האם מותר לבחורה לרכב על סוס?

י"ט אדר התשע"ז | 17.03.17 00:00

שאלה

שלום הרב, האם מותר לבחורה לרכב על סוס? תודה רבה.

תשובה

שלום רב,

ראוי לאישה שלא לרכב על סוס בפרהסיא (דהיינו מקום שגברים זרים רואים אותה) משום חוסר צניעות.

מקורות: על פי דברי הגמרא בפסחים (דף ג עמוד א) ורש"י ד"ה כי אמר מקרה. וכן יעויין להרב יצחק זילברשטיין שליט"א בספרו חשוקי חמד על פסחים (עמודים מג-מד) ובשו"ת שבט הקהתי חלק ד' (סימן שיג) ובשו"ת דברי פינחס חלק א' (סימן סא) ובשו"ת אשר חנן חלק ג' (סימן סז אות ב).

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר