הלכות ומנהגים - שאל את הרב

גובה המחיצה בין גברים לנשים

כ"ה שבט התשע"ז | 21.02.17 00:00

שאלה

כיצד צריכה להראות מחיצה המפרידה בין גברים לנשים בבית הכנסת (מידות, מלאה, שתי וערב, וכו') ?

תשובה

שלום רב,

המחיצה שעושים בבית הכנסת כדי להפריד בין גברים לנשים צריכה להיות למעלה מגובה אדם, ויש להקפיד שלא יהיו בו נקבים גדולים שעל ידם יוכלו הגברים להכיר בצורת אישה העומדת בעזרת הנשים.

מקורות: יעויין במכתב של החזון איש זצ"ל בספר מעשה איש חלק ה' (עמודים קכד-קכה) ושו"ת דברי יואל (חלק אורח חיים סימן י) וספר שערי הלכה ומנהג חלק אורח חיים חלק א' (סימן צב) וחלק הוספות ומילואים (עמוד נ) ושו"ת באר משה חלק ד' (סימן קמז אות כט) ושו"ת ציץ אליעזר חלק ז' (סימן ח) וחלק כ' (סימן ז) ושו"ת משנה הלכות חלק ז' (סימן יב) ושו"ת תשובות והנהגות חלק א' (סימן קסב) ושו"ת דברות אליהו חלק ז' (סימן כד שאלה ב). ועיין עוד בשו"ת אגרות משה חלק אורח חיים (סימן לט, וסימן מא-מג) וחלק ג' (סימן כג-כד) וחלק ד' (סימן כט-לב) ושו"ת שרידי איש (מהדורת תשע"ו, חלק אורח חיים סימן ח).

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר