כללי - שאל את הרב

סגולות ללידה קלה<>

ב' אלול התשע"ו | 05.09.16 00:00

שאלה

אני עוד שבוע מגיעה בעזרת השם לתאריך המשוער ללידה, עשיתי הפרשת חלה, טבלתי במקווה, בדקנו מזוזות, האם יש עוד דבר מה לעשות לפני הלידה כדי שהיא תהיה קלה ?

תשובה

שלום רב,

א. להלן כמה סגולות ללידה קלה -
 
1. מובא בשם רבי אלימלך מליז'ענסק זצ"ל, שכל אישה מעוברת אשר תאכל כל דבר שהוא במוצאי שבת, ותאמר בפיה שהוא לשם מצות סעודת מלוה מלכה, סגולה היא שתלד בנקל בעזרת ה' יתברך (כף החיים סימן ש סק"ד בשם ספר דברי יצחק אות סא. וכן כתב בשו"ת יביע אומר חלק י' חלק אורח חיים סימן לג, סוף ד"ה ולענין הנשים). 
 
2. עוד הובא, שנוהגין שמי שאשתו נכנסה לחודש התשיעי לעיבורה, עולה בעלה לפתיחת הארון כל אותה חודש, והיא סגולה בדוקה להקל מעליה חבלי לידה (החיד"א זצ"ל בספר מורה באצבע סימן ג אות צ).
 
3. וראה עוד בכף החיים (סימן תרסד אות ס) שיש סגולה למקשה לילד, לאכול אתרוג שבירכו עליו בחג הסוכות (וע"ע בספר חזון עבדיה על סוכות עמודים תמט-תנ).
 
4. בספר "ישועות מרדכי" (עמוד 60) מובא בשם הרב מרדכי אליהו זצ"ל, סגולה ללידה קלה, בעת שהאישה נכנסת לחדר לידה יקרא בעלה ספר יונה מתחילתו ועד סופו.

בשעה טובה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר