הלכות ומנהגים - שאל את הרב

האם מותר לאשה לקבוע מזוזה?

ד' אב התשע"ו | 08.08.16 00:00

שאלה

האם לנשים מותר לקבוע מזוזה ?

תשובה

שלום רב,

גם אישה יכולה לקבוע מזוזה. ואין צורך בנוכחות של שום גבר. ורק אם עושים את קביעת המזוזה ברוב עם, אין זה ממידת הצניעות שהאישה תקבע את המזוזה.

מקורות: כן פסק בשו"ת שבט הלוי חלק ב' (סימן קנח אות ג) שגם אשה יכול לקבוע מזוזה. וכן נראה מסקנת שו"ת יביע אומר חלק ג' (חלק יורה דעה סימן יח אות ג), ע"ש. וכן הוא להדיא בספרו הליכות עולם חלק ח' (עמוד רטז). וכן הובא בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל בספר אשרי האיש חלק יורה דעה חלק ב' (פרק סד סעיף ז).

ומה שכתבנו שאין לה לקבוע מזוזה בפני אנשים זרים, ראה כיוצא בזה במשנה ברורה (סימן רעא סק"ד).

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר