עונשו של משה

ח' שבט התשע"ו | 18.01.16 14:47

שאלה

שלום רב,במכת ברד כתוב:"ויאמר ה' אל משה נטה את ידך על המים ויהי ברד...ויט משה את מטהו על השמים". במכת ארבה נכתב:"ויאמר ה' אל משה נטה ידך על ארץ מצרים בארבה ויעל על ארץ מצרים....ויט משה את מטהו על ארץ מצרים.." מדוע משה לא ממלא אחר הוראות הקב"ה במדויק? כוונתי להטיית היד אל מול הטיית המטה אל השמיים ועוד,הוא לא נענש על כך לעומת פרשת חקת שבא נענשים גם משה וגם אהרון שלא יכנסו לארץ המובטחת רק משום שמשה שוב פירש את דברי הקב"ה פירוש עצמי והכה את הסלע פעמיים:"וידבר ה' אל משה לאמור..ודברתם אל הסלע ונתן מימיו...וירם משה את ידו ויך את הסלע במטהו פעמיים". מעבר לכך רשום שמשה הקהיל את המורים (הכוונה למורדים אני משערת) ואמר להם "נוציא לכם מים"-כאילו הוא\הם יעשו את ההמופת.אולי על כך נענש הפעם שלא כמו בפעעמים הקודמות? כמו כן בהוצאת המים מן הסלע למה התכוון הקב"ה כשיבקש ממשה לקחת את המטה? לשם מה הוא שימש אם רק היה צריך לדבר אל הסלע?

תשובה

שלום וברכה

הנה דברי רבינו האלשיך הקדוש על שמות פרשת וארא פרק ט פסוק כג 

ולבא אל ענין הכתובים נשית לב כי הנה באומרו יתברך נטה את ידך ולא אמר את מטך, ואחר כך הוא אומרו ויט משה את מטהו. ואפשר, כי הוא יתברך כיוון כי יד משה תספיק להעשות על ידה הנס על דרך קריעת ים סוף, שלא רצה יתברך יקרענו משה במטה כי אם בידו, כמו שאמרו ז"ל (שמות רבה כא ח). ומשה בענותנותו לא רצה תהיה תפארתו בכך, רק נתן כבוד לאלהינו לעשות במטהו דהדבר. ויתיישב בזה אומרו יתברך ויהי ברד ואחר כך אומר וה' נתן כו':
ראי שם עוד בהרחבה ביישוב הדברים.
 
במי מריבה הטעות של משה גרמה למיעוט כבוד ה' ולכן נענש.
 
בברכה,
בנימין שמואלי

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר