חברה והשקפה

הרצח בבית חבד, האם יש הסבר לארוע הספציפי הזה או האם נרמז עליו?

  • כ"ה אדר א' התשע"ד
אא

שאלה

שלום איך ייתכנו מקרים שאנשים בנתינה כזאת ובעלי אמונה כזאת נופלים למעשים אכזריים כאלה? האם יש הסבר לארוע הספציפי הזה או האם נרמז עליו?

תשובה

שלום וברכה

יחד עם הנרצחים הקדושים והטהורים בבית חב"ד במומביי נפגע גם ספר תורה אחד מבין ארבעה שהיו שם. קליע פגע פגיעה ישירה בתוך גוילי ספר תורה שהיתה מגוללת בספר ויקרא בפרשת אחרי מות שני בני אהרן. הפגיעה היתה עובר לפסוק הנוראי שהקב"ה דיבר עם משה לאחרי מות שני בני אהרן ומסר לו את פרשת עבודת יום הכיפורים לכפר בעד כל עם ישראל. ועל כך אמרו חז"ל במדרש: אמר רבי חייא באחד בניסן מתו בני אהרן ומפני מה הזכיר מיתתן ביום הכפורים?,

 ללמדך כשם שיום הכפורים מכפר כך מיתתן של צדיקים מכפרת. ולא עוד אלא שהשם יתברך מתקדש במיתתן של צדיקים שכתוב בבני אהרן (ויקרא י ג) הוא אשר דבר ה` לאמר בקרובי אקדש, והיינו דכת` אל נערץ בסוד קדושים רבה ונורא על כל סביביו". כפי שכתבתי כבר, בזמן כזה אשר כל לבב דוי, עלינו לנהוג כפי שהתנהג אהרן במות בניו הקדושים נדב ואביהוא, `וידום אהרן`, אין לנו בדל של מושג על מה ולמה נרצחו הקדושים, ואיזה סוג תיקון הם הביאו להם ולעם ישראל בכלל התיקונים עד לביאת המשיח במהרה בימינו.

ה` ינקום דמם השפוך, רבותינו המקבלים האריכו מאוד ביאור עניין מיתת בני אהרן שהיו הצדיקים הכי גדולים באותו דור, ולפי העולה מדבריהם לא היתה מתאפשרת השראת השכינה במשכן לולי התקרבו שני בני אהרן למות לפני ה` ברוב דביקותם, והכל כתוצאה מהחטא הקדמון של אדם הראשון שהמין האנושי התרחק מהבורא, לכן נדרשים כל התיקונים במהלך כל הדורות, ואין אתנו יודע עד היכן הדברים מגיעים.

אין לנו נביאים כמו שהיו פעם, ואף בעלי רוח הקודש בגלוי נתמעטו מאוד, לפני דורות בגזירות שהיו בשנות ה`ת"ח אמרו גדולי המקובלים דאז, שכל אותם שנהרגו בגזירות היו גלגולים מהדורות של תקופת השופטים, שכפי שמסופר בספר שופטים הלכו אחרי שבעה עבודות זרות ועזבו את עבודת ה` יתברך, ודבר זה הפריע לנשמותיהם להתדבק בשורשם, גם אחרי אלפי שנים, עד שניתנה להם הרשות לחזור לעולם הזה ולמות על קידוש ה` על יהדותם, ובכך תיקנו את העבר ועלו במעלות קדושים וטהורים למקום הכי גבוה שיש במעלות הנשמות.

כך שהנשמות בעצמם העתירו לבוא ולהתתקן דוקא על ידי מיתתם והריגתם על יהדותם. כיום שאין לנו נביאים שיגידו לנו על מה ולמה אין לנו מושג בתועלת ההריגות השונות במהלך הדורות, וכדאי לנו להתעטף בשתיקה ולהאמין כי צדיק ה` בכל דרכיו, וברור שלאותן שש נשמות שגופותיהם נרצחו במומביי כבר טוב מאוד, והתאחדו בשורשם העליון, כמו שגילו בעלי רוח הקודש על מקום הנשמות הללו. וכבר ביארו חז"ל בתלמוד (שבת קיח ע"ב) מבואר כך: "וְאָמַר רַבִּי יוֹסֵי, יְהֵא חֶלְקִי מִמֵּתִים בְּדֶרֶךְ מִצְוָה". הרי מפורש שדבר גדול הוא מי שמת בדרך מצוה עד שר` יוסי התפלל על עצמו שיהיה מהמתים בדרך מצוה, ומעלת איש כזה שזוכה למות בצורה כזאת גדולה כגדולי החסידים והצדיקים.

והנכון לגבי המצב, הוא כמו ההתייחסות לעשרת הרוגי המלכות, שנרצחו חלקם דוקא כתוצאה מהרבצת תורה ברבים, והם דברים עמוקים כמו שביאר מרן האריז"ל בספרים, ודברים כלליים בעם ישראל כמו `עשרה הרוגי מלכות` והדומים להם, יכולים לצאת אל הפועל בכל מצב, גם, ובעיקר, בעיצומה של מעשה התקרבות לבורא עולם. ובתלמוד (מסכת פסחים דף נ/א) נאמר: "אמר רבי אחא בר חנינא לא כעולם הזה העולם הבא העולם הזה על בשורות טובות אומר ברוך הטוב והמטיב ועל בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת לעולם הבא כולו הטוב והמטיב".

וביאר הגאון בעל נודע ביהודה זצ"ל שהכוונה הוא כי בעולם הבא יתגלה שכל מקרה שבעולם הזה בירכנו עליו `ברוך דיין האמת` הרי שבעצם היה תכלית הטוב והיה ראוי לברך על המקרה `ברוך הטוב והמטיב` בדיוק כמו על בשורות טובות. אלא שבעולם הזה יש לברך בנוסח המתאים לעולם הזה, `ברוך דיין האמת`, כשבלב פנימה מקננת לה האמונה שבאמת `כולו הטוב והמטיב`. עין מי לא דמעה, אתמול, כשעמדנו לצד מיטתם של קדושי ישראל הרב גבריאל הולצברג וזוגתו רבקה ה` ינקום דמם, והאב בעל הנפש הגדולה רבי נחמן הולצברג שליט"א הכריז בקול ברור וצלול שהוא מודה להקב"ה על הזכות שזכה שהקב"ה בחר בבנו ובכלתו ככפרה על עם ישראל כולו, וכאמצעי להחשת השראת השכינה בעולם במהרה בביאת המשיח בקרוב.

והאמונה הגדולה והיוקדת הזאת באמת תקרב את הגאולה במהרה. ובהקשר לספר התורה שנפגע, כתבו הספרים הקדושים על פי הזוהר הק` בעת שקוראים פסוק זה של אחרי מות שני בני אהרן ביום הכיפורים: "נוהגים אנשי מעשה למרר בבכי בעת קריאת הפסוק אחרי מות שני בני אהרן ולהוריד דמעות על סלוקן של צדיקים, והוא סגולה לכפר עון שלא ימותו בניו בחייו. והעיקר בזה שעל ידי זה יתן לב לשוב מעבירות שבידו, והחי יתן אל לבו (קהלת ז, ב) אם בארזים נפלה שלהבת, מה יעשו אזובי קיר (מועד קטן כה, ב).

ואם בצדיקים כאלו פגעה בהם מדת הדין מה יעשו מלאי עון הלא ימס לבב אנוש אשר עצמו חטאיו ופשעיו רבו מלמנות ואשמתו גדלה לשמים, והרי זה בכי יתן ויצטער על מיתת הצדיקים. וגם ישתתף בצרת אהרן אביהם קדוש ה` כי תקראנה אותו כאלה, ויתן מורך בלבבו לב האבן ויעתר אל ה` וירצהו וישוב אל ה` וירחמהו ותהיה תשובתו רצויה ומקבלת ביותר בעת ההיא בזכות הצדיקים הללו". וה` יעזור שמעתה ועד הגאולה השלימה כבר יהיו כל החסדים מגולים לעיני כל אחד, ובקרוב מאוד נראה עין בעין את הצדק האלוקי בכל מהלכי הבריאה, וכפי שכבר נוכחו בזה ההרוגים עצמם בני משפחת הולצברג הצדיקים, והקדושים הרב טייטלבום, ורבי בנציון קרומן, ועוד. זצ"ל. בהצלחה - מנשה ישראל

תגיות:

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה