כללי - שאל את הרב

שאלה לגבי פרקי אבות

כ"ה אדר א' התשע"ד | 25.02.14 13:20

שאלה

שלום רב, בהרצאתו של הרב זמיר כהן: "פרקי אבות חלק י"`, הוא הזכיר את המשנה שבה נאמר שכל המפסיק מלימודו בכדי לומר מה נאה אילן זה, כאילו מתחייב בנפשו. כבוד הרב פירש את המשנה כך, שאין להפסיק לימוד תורה, שהוא דבר נשגב ומרומם, רק כדי לחזות בטבע. זכור לי פירוש ששמעתי שאומר שהסיבה שבמשנה רשום שהאדם יתחייב בנפשו על כך, היא כי האדם הפריד בין לימוד התורה לבין הטבע, ולא השכיל להבין כי הטבע הוא חלק מהתורה וכו`. אשמח לשמוע הרחבה של פירושו של כבוד הרב למשנה זו. תודה וברכת שבת שלום.

תשובה

שלום וברכה

פירוש מקביל ומתאים למה שהזכרת כתוב בספרו של רבינו נחום מטשערנובל זצוק"ל ספר מאור עינים וזה לשונו: שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה (ישעיה מ, כו) ועל פי דרכינו יבואר כי האדם צריך להיות שח עינים כמסופר על רב שהיה שח עינים ולא היה מסתכל חוץ לארבע אמות ...ורצה לומר שכל דבר שבעולם נברא לצורך האדם, והאדם לעבוד קונו, וכל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו, נמצא בכל דבר יש כבוד של הבורא, ובהסתכל האדם בכל דבר ומבין כבוד הבורא הרי מתייחד עם הכבוד, ואז מתקן הדבר ההוא, כי לא נברא הדבר ההוא רק בשביל שיבוא על ידה כבוד הבורא, והרי נתקן הכבוד על ידי האדם ההוא, ודומה לזה אמרו רז"ל הרואה אילנות בימי ניסן מברך וכו` וכן הרואה בריות נאות ושארי דברים שמנו רז"ל, ובהיפוך אמרו אם הולך בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו ואומר מה נאה אילן זה וכו`, הרי זה מתחייב וכו`, כי לא נברא הדבר להסירו מעבודת בוראו אדרבה לקרב אותו לעבודתו, וזהו שאו מרום עיניכם שרשאי אתה להגביה ולישא עינים לרום באופן שכל דבר שתראו אז ראו מי ברא אלה, רצה לומר שעל ידו תראו כבוד הבורא, ומי בראם והמציאם ובאופן אחר לא, אלא צריך להיות שח עינים". שבת שלום - מנשה ישראל

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר