שבת - שאל את הרב

האם ברכת המזון של סעודה שלישית מצטרפת להשלים מאה ברכות

כ"ז סיון התשע"ה | 14.06.15 00:00

שאלה

שלום לכבוד הרב, מי שמברך ברכת המזון של סעודה שלישית בשבת אחרי צאת הכוכבים, האם ברכות אלו מצטרפים להשלים מנין מאה ברכות של שבת?

 

תשובה

שלום רב,

גם מי שמברך ברכת המזון של סעודה שלישית אחרי צאת הכוכבים של מוצאי שבת, עדיין הברכות האלו מצטרפים להשלים מאה ברכות.

מקורות: אמנם דעת הגרש"ז אויערבאך זצ"ל בספר הליכות שלמה חלק א' (עמוד רעא סעיף כג) שבאופן כזה ברכת המזון אינו עולה להשלים את מנין מאה ברכות של שבת. וכ"כ בשו"ת תשובות והנהגות חלק ד' (סימן ס). אולם בשו"ת שבט הלוי חלק ה' (סימן כג) וכן בשו"ת יביע אומר חלק י' (חלק אורח חיים סימן ז) ובספרו טבעת המלך (עמודים מה-מו, ד"ה ודע) ובספרו חזון עובדיה על הלכות שבת חלק ב' (עמודים שלט-שמ) סוברים, שהגם שכבר לילה, מכל מקום זה עדיין בתוך זמן תוספת שבת, וממילא ברכות אלו מצטרפים להשלים מנין מאה ברכות בשבת, ע"ש.

בברכה,

הלל מאירס 

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר