הלכות ומנהגים - שאל את הרב

איסור שמיעת בעל דין אחד שלא בפני בעל דין חבירו

ט' ניסן התשע"ה | 29.03.15 00:00

שאלה

שלום כבוד הרב, אפשר בבקשה לקבל פירוש על ההלכה בשלחן ערוך שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק?

תשובה

שלום רב,

נאמר בתורה (ספר דברים פרק א פסוק טז) "שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק".

וחז"ל במסכת סנהדרין (דף ז עמוד ב) למדו מזה אזהרה לבית הדין שלא ישמע דברי בעל דין קודם שיבוא בעל דין חברו, וכן אזהרה לבעל דין שלא יטעים דבריו לדיין קודם שיבוא בעל דין חברו.

וראה ברש"י שם, שמבואר מדבריו, שטעמה של הלכה זו הוא, כי בהיעדר הבעל דין השני, יש בידי בעל הדין המשמיע את טענותיו לנסח דברי שקר כאילו היו אמת, בלא שיש מי שעומד נגדו המכיר בשקרו ויכול להכחישו. אולם עימות ישיר בין שני בעלי הדין מקטין את הסכנה שיעיז אחד מבעלי הדין לשקר במצח נחושה. אם אין מי שיכחישו, הוא עלול לשקר תוך שהוא מנסח את דבריו בצורה יפה ומשכנעת. ולאחר ששמע הדיין את דבריו של בעל דין זה, וכבר נטה לבו לצדד בזכותו, יקשה עליו להפך בזכות הצד שכנגד לאחר שישמע את טענותיו.

וכך נפסק בשלחן ערוך חושן משפט (סימן יז סעיף ה) שאסור לדיין לשמוע דברי בעל דין האחד שלא בפני בעל דין חבירו. וכן הבעל דין מוזהר על כך, יעויין שם.

בברכה,

הלל מאירס
 

 

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר