הלכה

חתן וכלה רוצים לבטל אירוע בגלל מצב ביטחוני, מי יישא בנזק?

מבצע 'צוק איתן' גרם לביטולים רבים של שמחות. מה דין חתן וכלה ששילמו מקדמה לאולם? מי יישא בנזק, והאם מותר להם לבטל את האירוע?

| ב' כסלו התשע"ה |
אא

 תיאור העובדות:

זוג העומד להתחתן, הזמינו אולם לתאריך מסוים. לאחר כל הסיכומים שלחו מקדמה של 10% , והנה לאחר שהגיע שבוע לפני התאריך המיועד - פרצה מלחמת "צוק איתן", ויש חשש גדול שלערב זה לא יגיעו אורחים מחשש לירי שיש בכל ערב. והיות והאורחים לא יגיעו - מבקשים הזוג לבטל את התאריך הנ"ל, ושיחזיר בעל האולם את המקדמה שהם אנוסים בדבר זה.

לעומתם טוען בעל האולם - שכבר שולמה מקדמה זו וטוען גם על החלק הרווחי שלא שולם לו.

יש מקום לדמות דין זה למה שמובא ברמ"א חו"מ ס' של"ד, וזה לשונו: " מי ששכר בית לדור בו ומת בתוך זמן השכירות, אין היורשים צריכים לו אלא רק על הזמן שדר בו הנפטר". הטעם בזה משום שהמשכיר חשוב כפועל, וכן בעל האולם,ובפועל ההפסד שלו - על שלא התנה על כך, אלא שיש ראשונים כהרמב"ם, הרשב"א, ועוד מובאים בס' שי"ב שסוברים ששכירות נחשב כמו מכירה לזמן מסוים, אם כך נחשב שהזוג קנו את האולם ליום זה. אם כן מה שאינם יכולים להשתמש בו - מזלם גרם וצריכים להפסיד, וכן כתב הרב המגיד.

כן רצה הרשב"א לדמות דין זה לאדם ששכר דירה לשנה, ובתוך השנה ל"ע הוא נפטר, ואין היתומים רוצים לשלם אלא רק את הזמן שגר בדירה, וכתב הרשב"א שהדין עם המשכיר, שצריכים היתומים לשלם כל השנה ששכירות כמכר לזמן, אולם הש"ך בס' של"ד סק' ב' הביא ספר "בית חדש" שחולק ומביא תוספות בבבא מציעא דף נ"ו: שחולקים וסוברים שכל מה שאמרו שכירות - כמכר זה רק לענין הונאה, ולא בכל עניין. וגם אם נאמר שזה כמכר - הלא גם במכר יש מצב של אונס כגון מום נסתר בחפץ הנמכר - שיבטל המקח.

יוצא שלפי תוספות וב"ח ועוד ראשונים, סוברים שאין היורשים צריכים לשלם - אלא רק הזמן שדר בו אביהם ולא יותר, ולפי הרשב"א והרמב"ם ועוד, שצריכים לשלם ששכירות כממכר חשיב.

 יוצא שיש מחלוקת בפוסקים בנידון זה, ועוד שכאן שולם סכום מסוים אע"פ שלא השתמשו בו עדיין.

לאחר עיון בפוסקי זמנינו, מובא בספר "יביע אומר" חלק ט' חו"מ י"א למורינו רבי עובדיה יוסף זצ"ל, שפסק כדברי הרמב"ם והרשב"א, ששכירות מכר לזמן, והוא הדין בנידונינו, שצריכים לשלם. אלא מאחר שיש פוסקים כהש"ך שלא נחשב כמכר, ויכולים לטעון בני הזוג קיים לנו, כמו התוספות והב"ח, שלא הווי כמכר, וההפסד של בעל האולם, לכן במצב זה מה ששילמו כבר אי אפשר להוציא מבעל האולם, ומה שלא שילמו - לא יוכל בעל האולם להוציא.

בכל זה יש להתחשב שהפסד בעל האולם הוא רק ברווח, ולא שהוציא עבור תאריך זה כלום, אם כן יש להתחשב בזה ועוד יש לעיין אם זה נחשב כמכת מדינה, כמובא בס' שכ"א שבזה פטורים בני הזוג מלשלם כלל.

הכותב הוא הרב אהרון גנאח, יו"ר מרכז " גישור ובוררות" 054-8414117

 


דרגו את המאמר - ותעזרו לקידומו בגוגל:

ממוצע 4 (82 מדרגים)
הנקראים ביותר
הידברות שופס

חומש אור החיים עם ביאור אור לעיניים

320לרכישה

מוצרים נוספים

כמים ליבך - הרבנית ימימה מזרחי

המדריך המלא לחינוך ילדים - הרב זמיר כהן

ילדים מספרים על עצמם 11 - חיים ולדר

חבורת תריג 4 - בתעלומת בבל - חיים ולדר

חבורת תריג - עונה 7

ערכה מהודרת להבדלה

לכל המוצרים