והערב נא

הבעל מתנגד לקבל צדקה - מותר לאשה לקבל, ללא ידיעתו?

סוגיה הלכתית מעניינת, מתוך סדרת "והערב נא", כולל פניני הלכה משולחנו של הרב יצחק זילברשטיין

| כ"ו חשון התשע"ה |
אא

שאול נשאל מו"ר שליט"א מאת גבאי צדקה:

שלחתי למשפחה במצוקה תמיכה כספית מכובדת מספר פעמים, אך בכל פעם הבעל התנגד בתוקף לקבלה, לדעתו, ראוי לו להילחץ, ולהתחזק בבטחון בה' יתברך, ולא להזדקק למתנת בשר ודם, והוא נוהג לצטט את דרשת רבותינו (כתובות ס"ז:): "עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו - בעתם לא נאמר, אלא בעתו - מלמד, שכל אחד ואחד נותן הקב"ה פרנסתו בעתו". וכן את דברי המדרש (ויקרא רבה ט"ו): "אין לך כל נימא ונימא שלא ברא לה הקב"ה גומא בפני עצמה, כדי שלא תהא אחת מהן נהנית מחברתה...", ועוד כהנה וכהנה.

 אמנם, ממשיך הגבאי, היות ויודע אני את מצבם הדחוק של המשפחה, התחכמתי ושלחתי לאשתו את הכסף בסתר. היא היתה מוכנה לקבל, למען תת טרף לביתה, אך ניקר הספק בליבה - האם רשאית לעשות זאת, מאחר וקיימות שתי סיבות שאינה יכולה לקבל את התרומה: א) בשטר התנאים שבין החתן לכלה נאמר: 'ולא יעלימו זה מזו, וזו מזה', ואם כן איך תקבל ממון בהעלם מבעלה? ב) מאחר והבעל רוצה לעבוד את ה' יתברך תוך המנעות מהזדקקות לבריות, אם כן אולי אין זה מהראוי, שהאשה תמרה את פיו ותנהג להיפך מרצונו?

ועתה נפש האשה בשאלתה: האם מותר לי לקבל את התמיכה הכספית ללא ידיעת בעלי?

השיב מו"ר שליט"א: נראה שמותר לאשה לקבל את הצדקה, מהסיבות דלהלן:

א) מה שנאמר 'ולא יעלימו זה מזו, וזו מזה', הכוונה היא, כאשר הבעל רוצה את הממון לעצמו, והאשה רוצה את הממון לעצמה, באופן זה אסור לכל צד להעלים משכנגדו, ולקפח את זכויותיו, והעושה כך עובר על איסור גניבה. מה שאין כן בענייננו, שהבעל אינו חפץ בתמיכה ואינו רוצה בה, והאשה רוצה להביא לו ולילדיו תמיכה, ולהיטיב עמו, באופן זה, אין כאן כל סרך גניבה, ואין כאן איסור העלמה זו מזה, אלא אדרבה, היא מביאה פרנסה לביתה. ויעויין בשולחן ערוך (יור"ד סימן רנ"ג ס"ט) שכתב: "עני שאינו רוצה ליקח צדקה, מערימים ונותנין לו לשם מתנה או לשם הלוואה".

ב) נראה שאשה המקבלת צדקה ללא ידיעת בעלה, אינה פוגעת ולא פוגמת בעבודת ה' של בעלה, והוא יקבל שכר על בטחונו בה' יתברך ועל היותו שונא מתנות, ויחיה ויאריך ימים. ומאידך, מותר לה לקבל את הצדקה למען פרנס ילדיה הקטנים. ותדע האשה, שיותר ממה שבעל הבית נותן לעני, נותן העני לבעל הבית, והיה מעשה הצדקה שלום.

במה דברים אמורים? בתנאי שבאמת המשפחה זקוקה לצדקה, וכן בתנאי שלא ייוודע הדבר לבעלה, כי ברגע שיגיע הדבר לאוזניו, בל לה להמרות את פיו ולגרום לריב ומדון. 

לרכישת ספרי "והערב נא" הקליקו כאן.


דרגו את המאמר - ותעזרו לקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (70 מדרגים)
הנקראים ביותר
הידברות שופס

סט ארכיאולוגיה תנ"כית - הרב זמיר כהן

319לרכישה

מוצרים נוספים

המדריך המלא לחינוך ילדים - הרב זמיר כהן

בוסר המלאכים - ארגז כלים להורי המתבגר - הרב דן טיומקין

רזי התזונה - להתנקות, להבריא, לרזות בקלות

תיק מהודר עם ידית לטלית ותפילין

נטלה מהודרת "עיטורים"

ערכה מהודרת להבדלה

לכל המוצרים