סיפורים אישיים

זוהי הסיבה שבגינה הגר"ג אדלשטיין לא מוכן לסדר קידושין. גם אתם תתרגשו

"מעולם! מעולם! לא היה בינינו שום סרך של קטטה, מריבה, כעס או קנאה. תמיד היו בינינו אהבה ואחווה, שלום ורעות. כבר שבעים שנה". קשר הידידות המופלא בין שני ראשי הישיבה

| ל' סיון התשע"ח |
הרב גרשון אדלשטיין (צילום: פלאש 90)
אא

מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, הערכה והקשר העז השורר עשרות בשנים, בין ראש הישיבה רבי גרשון אדלשטיין, לידידו ורעו הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי, המכהן אף הוא כראש ישיבה בפוניבז'.

רבי ברוך דוב לומר בהזדמנויות שונות, לפני מרביצי תורה וראשי ישיבות: "הנה אני ורבי גרשון משמשים כראשי ישיבה בפוניבז' כבר קרוב לשבעים שנה. ואני אומר לכם רבותי: 'מעולם! מעולם! לא היה ביננו שום סרך של קטטה, מריבה, כעס או קנאה. תמיד היו בינינו אהבה ואחווה, שלום ורעות. אדרבה, תמיד היתה הקנאה של האחד לא מהשני אלא בשביל השני. כל אחד מאתנו רוצה ומקווה לראות אך את טובו, גודלו וכבודו של השני'".

לפני שנים אחדות אמר הרב ברוך דב פוברסקי, בדרשתו באחת השמחות, כי לא ראה מימיו אישיות כה מיוחדת ומרוממת כמו אביו של הרב אדלשטיין, רבי צבי יהודה זצ"ל. והוסיף: "אצל בניו רבי גרשון ורבי יעקב רואים כמעין זה, כזו נקיות! היכן מוצאים דבר כזה?"...

סיפור מפליא הממחיש את אצילות נפשם של גדולי ישראל: בעבר, כשהגר"ג אדלשטיין ניאות עדיין לסדר חופה וקידושין בחופות תלמידיו, היה מפנה את התלמידים לכבד בכיבוד זה את רבי ברוך דוב.

פעם גם טען הרב אדלשטיין בענווה כהתחמקות, כי יש לו קושי בחיתוך הדיבור, ובשביל ברכות בחופה ראוי דיבור חד יותר.

לפני כשש עשרה שנים חדל הרב אדלשטיין מלסדר קידושין לחלוטין, גם לא אצל בני משפחתו וצאצאיו. לא ידועה הסיבה הברורה לכך, אבל רווחת השמועה כי מאז שאירע מקרה מסוים, החל להימנע לחלוטין לסדר יותר חופה וקידושין אצל תלמידיו.

היה זה כאשר פנה אליו תלמיד מהישיבה, שנמנה על מקורביו, וביקש לסדר עבורו חופה וקידושין. כדרכו, הפנה אותו הרב אדלשטיין לרבי ברוך דוב. אותו תלמיד ביקש לדלג על הוויכוח ואי הנוחות, נקט בדרך הרמאות, ואמר לרב אדלשטיין כי בירר ושמע שרבי ברוך דוב אינו פנוי באותו ערב.

כעבור ימים ספורים הזדעזע הרב אדלשטיין לשמוע כי היתה כאן רמאות, וכיון שחשש שמא במידה כלשהי, נגרם כאן סרך פגיעה בכבוד תורתו של רבי ברוך דוב, גמר בליבו החלטה לא לסדר יותר קידושין לשום תלמיד. מאז ועד היום, למעלה משש עשרה שנה. אצילות נפשם ומידותיהם הטובות של גדולי ישראל. אשרינו.

באדיבות אתר 'דרשו'.

הנקראים ביותר
הידברות שופס

כסא האושפיזין המפואר - לבן קרם

250 ש"חלרכישה

מוצרים נוספים

כסא האושפיזין המפואר - בורדו

ולבקר בהיכלו - ימים נוראים

חובות הלבבות עם פירוש "לב טוב"

בחסדך בטחתי - הרב יגאל כהן

מעבר לסגולה - הרב אליהו עמר

כסא האושפיזין המפואר - כחול רויאל

לכל המוצרים