יש אלוהים

ברית הנצח של עם ישראל - התורה לא תהיה מוחלפת! חלק ג'

מעמד הר-סיני הוא ההוכחה הניצחת לכך שהתורה לא תהא מוחלפת

שתף במייל
| י"א ניסן התשע"ח |
(צילום: shutterstock)
whatsapp
אא

העיקר התשיעי ב-י"ג עיקרי אמונה מלמד כי התורה שבידינו לא תהא מוחלפת. בכתבה האחרונה בסדרה זו נעסוק בהוכחה ההיסטורית הגדולה ביותר לנצחיות התורה: אופן קבלתה בעדות ראייה המונית.

 

1. ההוכחה לנצחיות התורה מתוך מעמד הר-סיני.

מטרתו של מעמד הר-סיני היתה כדי לכרות ברית-עולם לשמור את התורה, עליה הכריזו בני ישראל: "ויענו כל העם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר ה' נעשה" (שמות יט, ח).

במעמד הר-סיני נבחר עם ישראל, בהתגלות שלא היתה כדוגמתה בעולם כולו. לא היתה זו התגלות לנביא בודד, כי אם לפני 3 מיליון איש! עם שלם ראה את כוחו וגברותו של בורא עולם בעשרת מכות מצרים, ושמע את קול אלוקים מדבר אליו בהתגלות אדירה במעמד הר-סיני.

לא פעם שאלתי בני דתות אחרות מהי הסיבה שהם מאמינים בדתם, אם אין להם עדות ראייה המונית מפי אבותם? תמיד הסתבכו בשאלה זו, שהרי דתם מבוססת על אמונה עיוורת בדברי אדם, אך רק "פתי יאמין לכל דבר" (משלי יד, טו).

כאשר חזרו לשאול אותי אותה השאלה, תשובתי כמובן היתה פשוטה: אנו מאמינים בתורה לא בגלל עדותו האישית של משה רבנו ששמע את קול ה' בסנה הבוער באש, כי אם בזכות עדותו של כל עם ישראל ששמע את קול ה' בהר-סיני הבוער באש.

כך אומרת התורה במפורש: "הנה אנוכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עימך, וגם בך יאמינו לעולם" (שמות יט, ט).

וכפי שמבאר הרמב"ן: "...וגם בך יאמינו לנצח בכל הדורות, ואם יקום בקרבם נביא או חולם חלום כנגד דברך - יכחישוהו מיד, שכבר ראו בעיניהם ושמעו באזניהם שהגעת למעלה העליונה בנבואה".

זו היא למעשה ההוכחה הגדולה ביותר לנצחיות הברית עם בני ישראל. הוכחה פשוטה מאין כמותה: שלא היתה עוד ברית כזו!

לו רצה ה' לשנות מבריתו הראשונה ח"ו, היה צריך להתגלות שוב בפני כל מיליוני בית ישראל, ואילו רצה לכרות ברית חדשה עם אומה אחרת - היה מתגלה גם בפניה במעמד נבואי לפני מיליוני אנשים.

לאחר שה' כרת ברית לעיני כל מיליוני בני ישראל במעמד היסטורי אדיר בהר-סיני, לא ייתכן כי יישנה אפילו פרט אחד מבריתו ללא התגלות חוזרת וגדולה מזו. דומה הדבר למי שחותם שטר בעצמו עם חוזה ועדים, ואחר כך יבוא לבטל את השטר באמצעות שליח ללא חוזה וללא עדים... הכלום יעלה על הדעת רעיון מגוחך מזה? כך דומה אמונתם של הנוצרים והמוסלמים שחושבים שהקב"ה ישוב בו מבריתו ההיסטורית עם בני ישראל באמצעות "שליח" בודד כמו יש"ו או מוחמד... וכי יוכל אדם רציונלי להאמין שה' לחש באוזנו של אדם בודד כי ביטל עדות שכרת לעיני 3 מיליון איש?! על כגון זה נאמר, רק פתי יאמין לכל דבר.

התורה כידוע היא שקובעת את מעמד הר-סיני בתור ההוכחה לאמיתתה לעומת כל שאר הדתות בעולם:

"כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו כ-ה' אלוהינו בכל קראנו אליו? ...השמע עם קול אלוקים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי? או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות, באתות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדלים ככל אשר עשה לכם ה' אלוהיכם במצרים לעיניך? ...אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלוקים... ודבריו שמעת מתוך האש, ותחת כי אהב את אבותיך ויבחר בזרעו אחריו ויוצאך בפניו בכוחו הגדול ממצרים להוריש גוים גדלים ועצומים ממך מפניך"." (דברים פרק ד, ראו שם בהרחבה).

לאחר דברים אלה, איזו עוד דת תוכל לבוא בדין ודברים עם תורת ישראל? הרי אין להם את הבסיס החשוב ביותר להוכיח את טענתן - התגלות בפני עם שלם.

עד עצם היום הזה אנו חוגגים את חג הפסח וחג הסוכות וחג השבועות לזכר הנסים האדירים שחולל ה' לעיני כל ישראל: "זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך" (דברים לב, ז). התורה דורשת מאיתנו לשוב ולזכור את הברית שכרת ה' עם אבותינו, ולשמור את המצוות מתוקפה. היש עוד עם בעולם שיוכל לספר לבניו כי אבותיו זכו לראות נסים ונפלאות על-טבעיים בסדר-גודל ארצי?

זו הוכחה פשוטה מאין כמותה, הבנויה על הגיון-ברזל שלא מצאתי מי שיוכל לחלוק עליו - הברית עם בני ישראל נכרתה לעיני כל עם ישראל, ולא נכרתה עוד ברית המונית לעיני אף עם אחר.

לא משנה כמה התפלמסויות ברעיונות או בפסוקים ינסו הנוצרים להציג, לא יצליחו להתווכח עם עדות-ראייה היסטורית בסדר גודל כזה. שום טענה היוצאת מן הפה לא תהא דומה למראה עיניים של עם שלם הניצב בפני הר הבוער באש עד לב השמים, וכל העם שומעים את קול ה' מדבר אליהם מתוך האש.

וכאן הגענו לעיקר, כי מתוקף הברית הזאת הצטווינו שלא להאמין לאף נביא שבא לשנות דבר מן התורה:

"את כל הדבר, אשר אנוכי מצווה אתכם - אותו תשמרו לעשות: לא תוסף עליו, ולא תגרע ממנו... כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום, ונתן אליך אות או מופת, ובא האות והמופת אשר דיבר אליך לאמור: נלכה אחרי אלוהים אחרים, אשר לא ידעתם ונועבדם, לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל חולם החלום ההוא: כי מנסה ה' אלוקיכם אתכם, לדעת הישכם אוהבים את ה' אלוקיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם. אחרי ה' אלוקיכם תלכו ואותו תיראו (!) - ואת מצוותיו תשמורו (!) ובקולו תשמעו (!), ואותו תעבודו (!) ובו תדבקון (!)" (דברים יג, א).

אומרת לנו התורה בלשון ברורה, שגם כאשר יקומו בעתיד נביאי שקר שינסו להסית אותנו משמירת התורה והמצוות, מוטל עלינו לעמוד בנסיון, ולהמשיך לעבוד את ה' באמצעות שמירת המצוות בהן הצטווינו במעמד הר-סיני. זו ההוכחה ההיסטורית הגדולה ביותר לברית הנצח של עם ישראל.

 

2. ההיסטוריה העל-טבעית של עם ישראל:

כפי שנאמר לעיל, עם מראה עיניים אי אפשר להתווכח. זו עדות-ראייה. אך עדות-ראייה דומה יש לנו גם מן ההיסטוריה העל-טבעית של עם ישראל לאורך 2000 שנות גלות.

הביטו סביבכם ושאלו, היכן נמצא עוד עם מן העמים אשר פוזר בכל ארצות תבל, ונרדף במשך שלושת אלפים שנה, ולמרות זאת שרד עם זהותו המקורית, עם תורתו, ושב לאחר אלפי שנות גלות אל ארצו הראשונה? אין דברים כאלה...

סוד הישרדותו של עם ישראל הוא בגדר פלא מופלא ומוזר שהוגי דעות לא ידעו להסביר. כיצד ייתכן שעם קטן זכה לשרוד במשך אלפי שנים בגלות? מדוע עם שוחר שלום נרדף נרדף בידי האימפריות הגדולות ביותר שידע העולם, וכיצד הוא שרד את כולם?

מצרים, פרס, בבל, יוון, רומא, הנוצרים, ורק לאחרונה האימפריה הנאצית. אלו תופעות שלא ניתן להסביר בדרך ההגיון הטבעי, כי הסיבות לרדיפתו של עם ישראל בפי האומות השתנו מקצה לקצה, פעם בשם "תרבות" זו, ופעם בשם "אידיאולוגיה" שונה בתכלית. רק השנאה הקיצונית נותרה זהה - אותה גברת בשינו אדרת.

אך למרות עוצמתן - כולן נכשלו בהשמדת הזהות היהודית. זו עובדה היסטורית: עם ישראל שרד אלפי שנים ללא צבא וללא שלטון, ושמר על זהותו המקורית יותר מכל העמים.

אך מה שמדהים יותר מכל היא העובדה שכל התלאות המוזרות והבלתי צפויות שעבר עם ישראל - נמסרו בספר התורה שנמסר לעם ישראל לפני 3300 שנה. כל הנבואות התגשמו (לקריאת הנבואות המדהימות עיינו בספר ויקרא פרק כו', ובספר דברים פרק ד' ופרק ל'). ההיסטוריה עודנה מתרכזת בנו, כי ה' מכוון אותנו אל גאולתנו השלמה.

בפרט יש לציין את הנבואה הקובעת שארץ ישראל תשמור אמונים לעם ישראל בימי גלותו, רעיון לא טבעי בעליל, אך עובדה שכך היה: "ושממו עליה אויביכם היושבים בה" (ויקרא כו, לב), וכתב הרמב"ן לפני 800 שנה: "כי מאז יצאנו ממנה לא קבלה אומה ולשון, וכולם משתדלים להושיבה ואין לאל ידם".

ההיסטוריה הלא-טבעית של עם ישראל, בצירוף הנבואות שהעידו עליה בספר הספרים, הן עדות-ראייה נוספת וברורה לכך שאנו העם הנבחר, והברית שבידינו היא ברית נצחית.

הידברות שופס

ספר דניאל עם פירוש נזר חזיונות של הרב זמיר כהן

45לרכישה

מוצרים נוספים

סט ארכיאולוגיה תנכ"ית הרב זמיר כהן

חבורת תריג 9 - בתעלומת הזהב

זה אפשרי - הרב יצחק פנגר

גביע קידוש מוכסף

מקראות שלובות - מגילת איכה

הקרב על המקדש

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה