חרדים

המטרה של בג"ץ: הצגת לומדי התורה כפורעי חוק

שופטי בג"ץ יודעים היטב שאין בכוחם לאסור את כל בחורי הישיבות בישראל. מהי מטרתם האמתית?

| כ"ב אלול התשע"ז |
(צילום: shutterstock)
אא

שבוע לפני ראש השנה, עשרת ימי תשובה, ימים של כתיבה וחתימה, ומה מצאו לעצמם "שופטי מדינת ישראל" לעשות בימים החשובים בשנה היהודית? כמובן, לבטל את חוק הפטור לגיוס יהודים לומדי תורה.

בג"ץ - ראשי תיבות של "בית משפט גבוה לצדק"! שמונה שופטים מתוך תשעה פסקו: צריך לגייס את כל בני הישיבות מגיל 18 שנה ומעלה.

 

מה המטרה?

שאלה לי אליכם, קוראים ישרים, מה היא המטרה מאחורי ביטול חוק זה?

הרי יודעים היטב בבג"ץ שאין בכוחם לאסור את כל בחורי הישיבות בישראל, אשר יעדיפו לשבת בבתי סוהר, ולא לעבור על צו גדולי ישראל. כמובן אין מספיק בתי סוהר בישראל, ולא די סוהרים, כדי לאסור את כל בני ישראל הלומדים תורה. עובדה: אפילו האימפריה של יוון לא הצליחה לעשות זאת, וגם לא רומא אחותה.

אני חושב שהתשובה לשאלה זו פשוטה מאוד. מטרתם: לבזות את ציבור בני התורה.

רצונם הוא להציג בתקשורת כל בחור ישיבה כעבריין פורע חוק. לומדי התורה לא יהיו עוד רק "משתמטים מהנטל הציבורי", אלא יוצגו כפושעים על פי חוקי מדינת ישראל.

ואיזו דרך מכוערת יותר לעשות זאת, מאשר לבטל בשרירות שכזו את חוק הפטור מגיוס הקיים מזה עשרות שנים. עד שינוסח חוק חדש, הצליחו להכפיש בינתיים את הציבור החרדי בישראל, ולהוסיף כלפיו איבה ותחושה של "חוסר שוויון", כאותו משחק מילים נושן של "הדרת נשים", בו הציגו את החרדים כשונאי נשים. כעת מטרתם להציג את בחורי הישיבות כעבריינים ועריקים.

(צילום: פלאש 90)

מה שלא מבינים בבג"ץ הוא, שכל ישראל ערבים זה לזה. 

אין צירוף מקרים בעולם: כשם שמבזים בישראל את הציבור התורני ומזלזלים בו, כך מבזות אומות העולם את מדינת ישראל ומכפישות אותה בתקשורת העולמית. 

הרי גם האו"ם טוען כנגד ישראל: פושעים אתם ועבריינים, כובשים אכזריים, כולאי הפלסטינים.

מתי ילמדו שהתורה היא 'מגנא ומצלא' - מגינה ומצילה, ובלעדיה לא יהיה קיום לעם ישראל בעולם? 

קראו עוד על "שוויון בנטל התורה":

https://www.hidabroot.org/article/3692

קובץ שאלות ותשובות קצרות על חרדים צבא ומדינה:

https://www.hidabroot.org/article/45031

* * *

החושך שלפני הזריחה:

הבה נתחזק ממעשיהם, בבחינת מה שאמר רבי עקיבא לחכמים, כשראו שועל יוצא מחורבות בית המקדש. אמר להם רבי עקיבא, שיודע הוא שכשם שנבואות החורבן התקיימו במלואן, כך גם נבואות הגאולה יתקיימו במלואן.

נביט גם אנו בדמדומי החושך, ונדע שהוא חושך שלפני הזריחה. כן אמרו חז"ל על הדור שלפני בוא המשיח והגאולה:

- "בעקבות משיחא חוצפא יסגא (תִרבה), ויוקר יאמיר: הגפן תתן פריה והיין ביוקר, ומלכות תהפך למינות (כפירה), ואין תוכחת, בית וועד יהיה לזנות, והגליל יחרב, והגבלן יישום, ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו, וחכמות סופרים תסרח, ויראי חטא ימאסו, והאמת תהא נעדרת (עם ישראל לא יכיר את יהדותו). נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו מפני קטנים, בן מנוול אב, בת קמה באמה, כלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו, פני הדור כפני הכלב, הבן אינו מתבייש מאביו. ועל מה יש לנו להשען? על אבינו שבשמים" (משנה, סוף מסכת סוטה).

"חכמת סופרים תסרח, ויראי חטא ימאסו" - האם לא הגענו לדור זה?

אם אנו בעלטה, כעת נותר רק להמתין לביאת המשיח ואור הגאולה.

* * *

מוסר לקראת השנה החדשה:

בנוסף צריך ללמוד מוסר לעצמנו.

יהודים יקרים, הכפשה מכוערת זו איננה מקרית. אנו נמצאים בתקופה של תחילת שנה, בה יכתבו ויחתמו גזירות בשמים לשנה החדשה. יש לנו הרבה מה ללמוד מ'צירוף מקרים' זה של הכפשת הציבור התורני "לכבוד" ראש השנה.

אם היינו מעריכים יותר את יופי תורתנו, האם לא היו מכבדים אותנו יותר גם מחוץ? 

כמה מאיתנו נחלשים בלימוד התורה? כמה מאיתנו לא מחשיבים מספיק את אור יהדותנו, מתרשלים בכבוד חכמים ולא שומעים להדרכת גדולי ישראל, מבכרים את תאוות העולם הזה, ומכניסים מכשירים פסולים למקומות של תורה? 

(צילום: shutterstock)

איני מדבר על הציבור שאינו יודע מה היא תורה, ולא זכה לגדול על ברכי היהדות. אני מדבר עלינו, שיודעים כי ה' נתן לנו תורה בהר-סיני ובחר בנו להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה.

בשמים רואים זאת, את המשיכה אחרי החומריות ואחרי החיצוניות - הנהירה אחרי הציבור הלא תורני...

אם בארזים נפלה שלהבת, מה יעשו אזובי קיר? אם איננו מעריכים מספיק את תורתנו הקדושה, כיצד נתפלא שהציבור הלא תורני מבזה את תורתנו כפליים? משהו בבחינת: "כל המחלל שם שמים בסתר, נפרעין ממנו בגלוי" (אבות ד, ד).

עוד לפני אלפי שנים הבטיח ה' בתורתו (ויקרא כ, כו) "ואבדל אתכם מן העמים להיות לי" - ביארו חז"ל בתלמוד "אם אתם מובדלים מהם, הרי אתם שלי, ואם לאו - הרי אתם של נבוכדנצר וחבריו" (רש"י על הפסוק הנ"ל). 

האם אנו אכן מובדלים מהשליליות של החברה המערבית? האם אנו אכן "עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב"? שאלה אשר מתבטאת במשיכה לביגוד, למדיה, לסרטים, לשירים ול'גיבורים' שמציעה החברה החיצונית. וכמובן, ביטול תורה במחננו.

ה' מאותת לנו לשוב בתשובה. ומראה לנו בדיוק מה הדופי שעלינו לתקן, ובמה עלינו להתחזק לקראת השנה החדשה.

* * *

הנה מספר קבלות יפות לראש השנה הבא עלינו לטובה:

1. לקבוע עתים לתורה, ולהפוך שעות אלה לנקיות וטהורות. דהיינו, לקבל על עצמנו לא לדבר בזמן הלימוד דברי חול. וגם כשהולכים לשיעורי תורה, לא לפטפט בזמן השיעור ולא להפריע במהלכו, להראות את כבודנו לתורה כבני מלך ובנות מלך בארמונו המפואר.

2. להשתדל כמה שיותר להתנתק ממכשולות החברה המערבית - האינטרנט והמדיה. גם מי שעדיין קשה לו, יתנתק מדברים פסולים לפחות ימים מסוימים בשבוע. בכך מוכיחים לקב"ה: אמנם קשה לי, אבל אני יודע להבדיל בין אמת לשקר ורוצה להתחזק.

3. להתחבר יותר לקודש, בשמיעת שיעורים והליכה לשיעורי תורה, עלינו להראות אהבה ומסירות לתורה הקדושה; להעריך את האוצר שיש בידינו, ולהאמין שמעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. כל שעה נוספת של לימוד עושה רעש גדול בשמים, במיוחד בדור הזה שנזקק לאוהבי תורה, הקב"ה פותח את שעריו למי שרק רוצה בקרבתו.

4. להראות לילדינו עד כמה התורה והמצוות חשובים לנו. להתאמץ בעבורן, אך לא בתור עול המוטל על כתפינו, אלא כאיסוף אוצר של מלך שאנו שמחים להתפאר בו, לקחת איתנו עוד יהלומים לעולם הבא - וכל מצווה נוצצת בעינינו. במילים אחרות: לעשות את החגים בשמחה, ולהפוך אותם לחוויה מהנה עבורנו ועבור ילדינו, גם אם קשה, אם אין כח, גם אם עייפים. לעשות מאמץ להפיח רוח חיים במעשינו. להכין את צרכי החג במסירות, להכין מראש דברי תורה לשולחן שבת ושולחן חג, ולחבב את התורה על ילדינו וקרובינו, שתהיה "דבש וחלב תחת לשונך".

נדע כי אור התורה קורן מאליו, ואנו רק כלי-הרדיו שמעביר אותו לשומעיו, דברי התורה "הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים". הבה נהיה שליחים טובים השנה.

כאשר מבזים את עם ישראל בעולם - נתחזק להיות מאוחדים לאהוב זה את זה. כאשר מבזים את התורה בישראל, אז נפאר את התורה בישראל - בעינינו ועיני ילדינו.

באמת לא חסר לנו על מה להודות וממה להנות כשמדובר בתורה הקדושה - תורת ה', שאין לאף עם אחר בעולם מלבדנו!

יש 7 מיליארד בני אדם בעולם (מיליארד הוא 1000 מיליונים).

מתוכם:

2 וחצי מיליארד סינים והודים עובדי אלילים.

2 מיליארד נוצרים באירופה ואמריקה.

1 וחצי מיליארד מוסלמים.

1 מיליארד אנשים בעלי דתות שונות.

מתוכם, כמה יהודים יש בעולם?

כ-14 מיליון בלבד, כטיפה בים (רק שערו בנפשכם, יש יותר מ-1500 מיליון מוסלמים!)

אך כמה יהודים מבני עמנו זכו לשמור תורה ומצוות? בקושי שני מיליון יהודים בעולם מתוך 14 מיליון...

הבינו כעת, שכל יהודי ויהודיה שמחזיקים תורה - מחזיקים למעשה אלפים ורבבות על כתפיהם.

כמה עלינו להודות בכל יום על היותנו יהודים המודעים לתורתם, כמה עלינו לאהוב את האוצר האדיר מכל שניתן בידינו - מאהבת ה' אותנו. כעת עלינו להראות את הערכתנו, להתעלם מהחוץ, ולדבוק בתורה הקדושה ככל יכולתנו.

כן יהי רצון שנתחזק בתקופה זו, לא ניתן לשועלים קטנים לחבל בכרמים, ובעז"ה נזכה לשנה טובה ומתוקה באור הגאולה.

מותר להדפיס ולהפיץ לזיכוי הרבים, הנה קובץ וורד מצורף להורדה.

דרגו את המאמר - ותעזרו לקידומו בגוגל:

ממוצע 4.5 (75 מדרגים)
הנקראים ביותר
הידברות שופס

הגדה לפסח עם פירוש הרב זמיר כהן

45לרכישה

מוצרים נוספים

הגדה לפסח "ברוך יאמרו" - הרב ברוך רוזנבלום

הגדה עומדת

ערכת יודאיקה "בני מלכים" לפסח

הגדה של פסח - חבורת תריג

סט ארכיאולוגיה תנ"כית - הרב זמיר כהן

ילדים מספרים על עצמם בקומיקס 1 - חיים ולדר

לכל המוצרים