סגולות

הסגולות המיוחדות בשבת הקרובה, שבת מברכין חודש אלול

השבת הקרובה תהיה מיוחדת, במסגרת ההכנה לחודש אלול. מה אמרו על כך גדולי ישראל?

| כ"א אב התשע"ו |
אא

1. רבי אהרן מקרלין כתב במכתב לבנו כי "היות ואין מברכים את חודש תשרי בשבת שלפני תחילת החודש, יש לכוון בברכת החודש אלול גם על חודש תשרי".

2. רבי אלימלך בידרמן שליט"א כותב על כך: "ולפי זה, חיל ורעדה יאחזון, ביודעם כי הנה עתה מברכין את ראש חודש תשרי – ראש השנה שהוא המשפיע לכל השנה הבאה, ונמצא שבברכת חודש זה נכלל כל שנת תשע"ז וכל אשר יתרחש בה".

3. ידועים דבריו של רבי ישראל מסלנט: "מלפנים כאשר ידעתי – כל איש אחזו פלצות מקול הקורא 'קדוש אלול'" (אור ישראל איגרת יד)

4. בספר 'ובכן צדיקים' מובא מתלמידיו של רבי ישראל סלנטר שתיאר את הדברים: "אחרי שקול הקורא של שליח הציבור 'קודש אלול', התהלך רבי ישראל כולו מזועזע והרגישו עליו את ההבדל בין תפילת המוסף לבין תפילת שחרית שעברה, כי על כן תפילה זו של מוסף כבר נכללה בין תפילות אלול".

5. מסופר על ה'חפץ חיים' כי בשבת מברכין של ר"ח אלול, כאשר התחיל החזן לומר את המילים 'ראש חודש אלול יהיה ביום...' הזדעזע ה'חפץ חיים' ונרתע כל גופו, ופרץ בבכי גדול, עד שאימה וחרדה נפלו על כל קהל המתפללים. ('תולדות החפץ חיים')

6. מובא, שכאשר היו מברכין את חודש אלול הרגישו שה'חפץ חיים' מזדעזע בכל גופו ואימה ופחד נופלים עליו. הרגשה זו ליוותה אותו עד לאחר יום הכיפורים.

7. בספר 'דרכי חיים ושלום' מסופר על רבי חיים אלעזר שפירא ממונקאטש. שבשבת מברכין אלול, כשהרים קולו נאדר בקודש לומר 'ראש חודש אלול יהיה ביום פלוני', חיל כיולדה אחז את כל השומעים. וכן אחר כך באמירת 'יחדשהו' היה מוסיף אחר 'ולרפואה שלימה' ואומר בקול בוכים: 'ולתשובה שלימה ולגאולה קרובה ונאמר אמן', קולו היה כה מזעזע עד שאפילו לב אבן היה נימוח והאדם היה מתחיל לפשפש במעשיו.

8. מסופר על רבי מאיר מפרמישלאן שבמוצאי שבת מברכים חודש אלול לא רצה לקבל פתקאות מהאנשים שבאו לשבות אצלו בשבת קודש, באומרו: 'הגיע שבת מברכים ומאיר עדיין לא עשה תשובה.'

9. בספר 'לקח טוב' מבאר על התעוררות הצריכה לחול בנו בשומענו שחודש אלול מתקרב ומספר, שפעם אחת ראה אחד מחיילי ניקולאי אדם שיכור באמצע הלילה וקרא לו להזדהות. השיכור לא הגיב לקריאה ולא הזדהה. חזר החייל וקרא לאיש ודרש ממנו להזדהות. גם הפעם נשארה קריאתו ללא מענה בפעם השלישית צעק החייל 'אני חייל של המלך ניקולאי ואני מצווה עליך להזדהות'. משלא נענה האיש גם בפעם הזאת, ירה בו החייל ופצעו כשעמדו השנים למשפט, השיכור על שלא נענה לקריאה והחייל על שפצע את האיש, טען הפצוע. 'מדוע ירית בי?' משהשיב החייל שעשה זאת משום שהלה סירב להזדהות, שב האיש וטען: 'הלה ראית שאני מתנדנד כשיכור', ענה לו החייל: 'כאשר שומעים את השם ניקולאי, גם שיכור צריך להתפכח מיינו', ועל כך אומר העולם: 'כאשר שומעים קול הקורא 'אלול', צריך כל אדם להתעורר'.

10. מסופר על ר' שרגא גרוסברד זצ"ל, כשעבר לפני התיבה בשבת שקודם היארצייט של דודו המשגיח ר' אבא זצ"ל שחל ביום כז' מנחם אב, שהוא על פי הרוב גם שבת מברכים חודש אלול, והכריז על ראש חודש אלול קולו היה נשנק מבכי וכולו היה רוטט מימי הדין הממשמשים ובאים.

הנקראים ביותר
הידברות שופס

מעבר לסגולה - הרב אליהו עמר

55 לרכישה

מוצרים נוספים

רזי התזונה - להתנקות, להבריא, לרזות בקלות

ספר קהלת עם פירוש ’נזר חכמה’ של הרב זמיר כהן

יפה באמת

הפרשה בה נולדת

שבויות

התחושות שלי - חיים ולדר

לכל המוצרים