תורה ומדע

מה קודם למה, ברק או רעם?

כיצד תיארו חכמים את תופעת הברקים והרעמים?

| ז' אייר התשע"ו |
אא

מה קודם למה, ברק או רעם? וכיצד זה מתיישב עם דברי ר׳ אחא בגמרא?

* * *

בגמרא (מסכת ברכות דף נט, עמוד א) נאמר:

"איתא, מאי רעמים? (כלומר מה גורם לרעש של הרעמים). 

אמר שמואל ענני בגלגלא (עננים מתחככים וכך נשמע הקול) שנאמר (תהילים עז) 'קול רעמך בגלגל האריו ברקים תבל רגזה ותרעש הארץ'.

ורבנן אמרי, ענני דשפכי מיא להדדי (העננים מעבירים מים זה לזה).

רב אחא בר יעקב אמר, ברקא תקיפא דבריק בעננא (ברק תקיף נוצר בענן), ומתבר גזיזי דברזא (ונשברים ממנו חתיכות של ברד, וכך נוצר קול הרעם).

רב אשי אמר, ענני חלחולי מחלחלי, ואתי זיקא ומנשב אפומייהו, ודמי כזיקא על פום דני (העננים חלולים, והרוח המנשבת בתוך החלל יוצרת את קול הרעם, בדומה לרוח שמנשבת על פי החבית).

מסתברא כרב אחא בר יעקב - דבריק ברקא ומנהמי ענני, ואתי מטרא (ומסתבר כדעתו של רב אחא בר יעקב, שהברק מנצנץ ואחריו נוהמים העננים ומרעישים, ובא הגשם)" - פירוש הגמרא על פי "תהילת פנחס - של פרק שירה" (דף עב).

כפי שקל לראות, היו מספר דעות בנושא הברקים והרעמים, וכיצד הם נוצרים. על דרך הפשט, דעתו של רב אחא אכן תואמת למציאות המדעית, היות וכיום ידוע לנו שהברק נוצר בשל מטען חשמלי (חשמל  סטטי) שנוצר בתוך העננים - ההתנגשות הפנימית של המטענים החשמליים בענן היא שיוצרת את תופעת הברק וקול הרעם, והיא שגורמת לטיפות המים המיקרוסקופיות שהיו בתוך הענן להתעבות לטיפות גדולות ולברד היורד מן השמים. דעתו של רב אחא תולה את הברק וקול הרעם בעצם הפעילות הפנימית שמתרחשת בתוך הענן עצמו, ואף מוסיף שבעקבות הברק (כלומר הפעילות החשמלית) נוצר רעש הברק ונוצר הגשם והברד. בכך למעשה תואמת דעתו של רב אחא מכל הדעות את הידע המדעי שידוע לנו היום.

עם זאת, ייתכן ביאור עמוק ופנימי יותר למחלוקות זו בגמרא, הנוגע למהות הברכה על הרעמים, כלומר על השתלשלות הכוחות בבריאה, והאופן שבה כח הדיבור משפיע על המציאות והאדם ולהיפך.

בברכה,

דניאל בלס

הנקראים ביותר
הידברות שופס

בית אמי - הרבנית בת שבע קניבסקי

65 ש"חלרכישה

מוצרים נוספים

בחסדך בטחתי - הרב יגאל כהן

רזי התזונה - להתנקות, להבריא, לרזות בקלות

תניא לאנשים כמוך וכמוני

ספר קהלת עם פירוש 'נזר חכמה' של הרב זמיר כהן

חובות הלבבות עם פירוש כאיל תערוג - הרב אייל עמרמי

אמון - דקלה יוספסברג

לכל המוצרים