עובדות ביהדות

כל מה שרציתם לדעת על הסכם יששכר וזבולון

מה סיכמו ביניהם יששכר וזבולון? מדוע הוקדם זבולון ליששכר, למרות שנולד אחריו? מהו שכרו של התומך בתלמידי חכמים?

| י' שבט התשע"ו |
אא

הסכם "יששכר וזבולון" הוא הסכם שנערך בין תלמיד חכם לבין אדם התומך בו כספית, וזוכה לכך שזכות לימוד התורה נזקף גם לזכותו. מקור ההסכם הוא ביששכר וזבולון, בניו של יעקב אבינו.

1. אמר רבי יהודה: "זבולון ויששכר עשו ביניהם תנאי, שאחד ישב ויהגה בתורה, ואחד יצא ויעסוק במסחר ויתמוך ביששכר ". (זוהר)

2. במדרש רבה מובא: "זבולון היה עוסק בפרקמטיא שלו ומאכיל את יששכר שהיה בן תורה, וכשבא לברך את השבטים הקדים ברכת זבולון לברכת יששכר".

3. רש"י הקדוש מפרש מדוע נחלתו של זבולון היא על חוף הים: "תהיה ארצו חוף... והוא יהיה מצוי תדיר אל חוף אניות במקום הנמל שאניות מביאות שם פרקמטיא, שהיה זבולון עוסק בפרקמטיא וממציא מזון לשבט יששכר והם עוסקים בתורה".

4. עוד מוסיף רש"י ומפרש את המילים: "שמח זבולון בצאתך יששכר באהליך" כך: "שמח זבולון בצאתך" - מן העולם הזה, כיוון ש"יששכר באוהליך"- מכאן שיששכר יושב ועוסק בתורה בזכותך, שתמכת בו (שאילולא אתה לא היה יכול ללמוד, שזקוק לפרנסתו).

5. רבנו בחיי מבאר אף הוא את הפסוק: "שמח זבולון בצאתך" – "ואף שיששכר גדול הוא מזבולן, הקדים זבולן ליששכר, לפי שהוא הסבה לתורתו של יששכר, לפי שהוא המחזיק תורתו של יששכר, ואם לא היה מחזיק אי אפשר לו לעסוק בתורה... על כן ראוי הוא שינחל שמחה וכבוד בשמחתה של תורה לעולם הבא..."

6. רבנו בחיי מוסיף ומצטט את דברי רז"ל: "כל המטיל מלאי לכיסו של תלמיד חכם זוכה ויושב בישיבה של מעלה". עוד מוסיף רבנו בחיי: "ולא תמצא באחד מכל השבטים שיקצר משה בברכתו כמו ביששכר... מפני שברכתו שברך אותו במלה זו היא כוללת כל הברכות, והוא שאמר באהליך"

7. ה"אור החיים" מפרש אף הוא את הברכה לזבולון: "שמח זבולון", באמרו: "הגם שבעניני עולם הזה בכללות אין לשמוח בהם, דכתיב 'ולשמחה מה זו עושה', אמר הנביא שזבולון ישנו בשמחה, הגם ביציאתו מבית המדרש לסחורה, והטעם כדי שיתקיים יששכר באוהלו. עוד ירצה לפי שאין אדם יודע ביציאתו לסחורה אם יצליח אם לא עד שיחזור מוצלח, לזה אמר לזבולן שמח מעת יציאתך, כי בודאי שתצליח, והטעם כיון שיששכר באהליך שליח מצוה אתה לזון לומדי תורה".

8. הפסוק במשלי: "עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר" נאמר על יששכר וזבולון: "יששכר כונס, וזבולון מביא באניות ומוכר ומביא לו כל צרכו" (מדרש רבה, פרשה צט יא)

9. במדרש רבה על חומש במדבר מבואר מדוע שבט זבולון השלישי, למרות שהיה התשיעי בסדר הלידה: "למה זכה זבולון להקריב שלישי, לפי שחיבב את התורה והרחיב ידיו לפזר ממונו ליששכר, כדי שלא יצטרך שבט יששכר לפרנסה ולא יתבטל מלעסוק בתורה".

10. הזוהר כותב על יששכר וזבולון: "מכאן למדנו, מי שמפרנס לבעל תורה מקבל ברכות ממעלה ומלמטה, ולא עוד אלא שזוכה לשני שולחנות, מה שאינו זוכה אדם אחר, הוא זוכה לעושר שיתברך בעולם הזה, וזוכה שיהיה לו חלק בעולם הבא. זה שאמר לחוף ימים, למה כתוב עוד לחוף אניות, אלא לחוף ימים הוא בעולם הזה, לחוף אניות הוא בעולם הבא, כמו שאמר שם אניות יהלכון, כי שם השפע של עולם הבא".


דרגו את המאמר - ותעזרו לקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (82 מדרגים)
הנקראים ביותר
הידברות שופס

חומש אור החיים עם ביאור אור לעיניים

320לרכישה

מוצרים נוספים

כמים ליבך - הרבנית ימימה מזרחי

המדריך המלא לחינוך ילדים - הרב זמיר כהן

ילדים מספרים על עצמם 11 - חיים ולדר

חבורת תריג 4 - בתעלומת בבל - חיים ולדר

חבורת תריג - עונה 7

ערכה מהודרת להבדלה

לכל המוצרים