חכמת חז"ל

לקט מידע מדעי במקורות חז''ל

הליכה מואצת ומאומצת בפסיעות גדולות מזיקה לראיה, הצינה גורמת לכמה וכמה מחלות, ריפוי נקע על ידי שפשוף רב במים צוננים, ריפוי דלקת אוזניים באמצעות שמן ושום ועוד - קבלו לקט מקורות של חז"ל בעניינים מדעיים

שתף במייל
| כ' חשון התשע"ד |
whatsapp
אא
מתוך ים מאמרי חז"ל אספנו כאן מקבץ קצר של מידע מדעי המובא בדבריהם בנושאים שונים:
 
שמונים ושלשה חולאים תלויים במרה.
(בבא מציעא קז, ב)
 
ניתוח סטרילי בבית שיש.
(בבא מציעא פד, ב)
 
ניתוח ההיפוספדיאס.
(יבמות עו, א)
 
ניתוח קיסרי.
(משנה נדה ה, א)
 
חומרי הרדמה לצורך ניתוח.
(בבא מציעא פד, ב)
 
ביקוע מורסת דלקת חריפה בגרון, ודרך הטיפול עד לריפוי המושלם.
(גיטין סט, א)
 
התעמלות לרפואה.
(שבת קמז, א. וראה בפירוש רש"י שם)
 
פצע או חתך שנגרמו מברזל, יש בהם סכנת חיים (טטאנוס), ומחללים עליהם את השבת.
(עבודה זרה כח, א)
 
ריפוי נקע על ידי שפשוף רב במים צוננים.
(שבת קמז, א)
 
ריפוי דלקת אזנים באמצעות שמן, ושום; ועוד.
(עבודה זרה כח, ב)
ריפוי דלקת חניכיים חריפה.
(עבודה זרה כח, א)
 
רפואה אוריקולרית - טכניקת ריפוי לכל חלק בגוף על-ידי טיפול בחלקי האוזן.
(מדרש רבה, האזינו)
 
רפואת עיניים - על ידי הנחת תרופה מתחת הכר.
(בבא מציעא קלה, ב)
 
תכונת הריפוי של חומץ תפוחים.
(עבודה זרה מ, ב)
 
חמשת תכונותיו הנפלאות של השום.
(בבא קמא פב, א)
 
תכונותיו השונות של התמר.
(כתובות י, ב)
 
ריפוי מחלת עיניים על-ידי שימוש בתרופה המופקת מעקרב.
(גיטין סט, א)
 
ריפוי דלקת ריאות על-ידי אכילת תבשיל תרד, כרתי, כמון ועוד פריטים, ושתיית שיכר חריף לאחריו.
(גיטין סט, א)
 
ריפוי פצע על-ידי דבש.
(שבת עו, ב)
 
ריפוי מחלות לב שונות.
(גיטין סט, ב)
 
ריפוי תולעי מעיים.
(גיטין סט, ב)
 
ריפוי עצירות.
(גיטין סט, ב)
 
אריכות ימים.
(ברכות נד, ב)
 
אוכלים ומשקים ששהו תחת המיטה, אפילו מחופים בכלי ברזל, מסוכנים לאכילה.
(פסחים קיב, א)
 
היין, ריבויו מזיק, ומיעוטו מועיל.
(גיטין ע, א)
 
הקול משביח את הבשמים "השומעים" אותו אבל מזיק ליין. ליין מועיל שקט.
(כריתות ו, ב)
 
הצינה גורמת לכמה וכמה מחלות.
(בבא מציעא קז, ב)
  
שינוי הרגלי האכילה - תחילת חולי מעיים.
(בבא מציעא קמו, א)
 
מים מחוממים שלא הגיעו לרתיחה מסוכנים לשתיה כמות שהם; ודווקא כשחוממו בכלי מתכת.
(בבא מציעא כט, ב)
 
כל זיעה היוצאת מן האדם מכילה רעלים ומסוכנת למאכל; מלבד זיעת הפנים. 
(ירושלמי תרומות)
 
הליכה מואצת ומאומצת בפסיעות גדולות, מזיקה לראיה.
(ברכות כא, ב)
 
לילה מושך עמו קינה.
(איכה רבה א)
 
יש קשר ישיר בין שרירי הלב למצב בריאות העיניים.
(עבודה זרה כח, ב).
 
שמונים ושלשה חולאים תלויים במרה.
(בבא מציעא קז, ב)
 
ניתוח סטרילי בבית שיש.
(בבא מציעא פד, ב)
 
ניתוח ההיפוספדיאס.
(יבמות עו, א)
 
ניתוח קיסרי.
(משנה נדה ה, א)
 
חומרי הרדמה לצורך ניתוח.
(בבא מציעא פד, ב)
 
ביקוע מורסת דלקת חריפה בגרון, ודרך הטיפול עד לריפוי המושלם.
(גיטין סט, א)
 
התעמלות לרפואה.
(שבת קמז, א. וראה בפירוש רש"י שם)
 
פצע או חתך שנגרמו מברזל, יש בהם סכנת חיים (טטאנוס), ומחללים עליהם את השבת.
(עבודה זרה כח, א)
 
ריפוי נקע על ידי שפשוף רב במים צוננים.
(שבת קמז, א)
 
ריפוי דלקת אזנים באמצעות שמן, ושום; ועוד.
(עבודה זרה כח, ב)
ריפוי דלקת חניכיים חריפה.
(עבודה זרה כח, א)
 
רפואה אוריקולרית - טכניקת ריפוי לכל חלק בגוף על-ידי טיפול בחלקי האוזן.
(מדרש רבה, האזינו)
 
רפואת עיניים - על ידי הנחת תרופה מתחת הכר.
(בבא מציעא קלה, ב)
 
תכונת הריפוי של חומץ תפוחים.
(עבודה זרה מ, ב)
 
חמשת תכונותיו הנפלאות של השום.
(בבא קמא פב, א)
 
תכונותיו השונות של התמר.
(כתובות י, ב)
הקול משביח את הבשמים "השומעים" אותו אבל מזיק ליין. ליין מועיל שקט.
(כריתות ו, ב)
 
הצינה גורמת לכמה וכמה מחלות.
(בבא מציעא קז, ב)
 
ריפוי מחלת עיניים על-ידי שימוש בתרופה המופקת מעקרב.
(גיטין סט, א)
 
ריפוי דלקת ריאות על-ידי אכילת תבשיל תרד, כרתי, כמון ועוד פריטים, ושתיית שיכר חריף לאחריו.
(גיטין סט, א)
 
ריפוי פצע על-ידי דבש.
(שבת עו, ב)
 
ריפוי מחלות לב שונות.
(גיטין סט, ב)
 
ריפוי תולעי מעיים.
(גיטין סט, ב)
 
ריפוי עצירות.
(גיטין סט, ב)
 
אריכות ימים.
(ברכות נד, ב)
 
אוכלים ומשקים ששהו תחת המיטה, אפילו מחופים בכלי ברזל, מסוכנים לאכילה.
(פסחים קיב, א)
 
היין, ריבויו מזיק, ומיעוטו מועיל.
(גיטין ע, א)
 
יש קשר ישיר בין שרירי הלב למצב בריאות העיניים.
(עבודה זרה כח, ב)
הבחנה מדויקת בקביעת גיל שפיר של עובר אשה אם בן 40 או 41 יום.
(נדה כה, א)
 
רבה היה מקדים לשיעור מילתא דבדיחותא. לאחר מכן היה מתישב באימה ופותח [בשיעור].
(שבת ל, ב)
שינוי הרגלי האכילה - תחילת חולי מעיים.
(בבא מציעא קמו, א)
 
מים מחוממים שלא הגיעו לרתיחה מסוכנים לשתיה כמות שהם; ודווקא כשחוממו בכלי מתכת.
(בבא מציעא כט, ב)
 
כל זיעה היוצאת מן האדם מכילה רעלים ומסוכנת למאכל; מלבד זיעת הפנים. 
(ירושלמי תרומות)
 
הליכה מואצת ומאומצת בפסיעות גדולות, מזיקה לראיה.
(ברכות כא, ב)
 
לילה מושך עמו קינה.
(איכה רבה א)
עץ הזית אינו מקבל הרכבה משום אילן אחר.
(ירושלמי כלאים א)
 
הרגילים בשתיית שמן זית, חכמה מצויה בהם.
(מנחות פו, ב)
 
שמן זית, רפואה לאדם, ומצהיל פנים.
(תנא דבי אליהו רבה א)
 
שמן המופק מזית שלא הגיע לשליש גידולו, משיר
את השיער ומעדן את הבשר.
(שבת פ, ב)
 
אכילת הזית גורמת לשכחת הלימוד; שתיית שמן זית גורמת לזכרון הלימוד.
(הוריות יג, ב)
 
הרוצה לידע כמה גובהו של דקל, מודד קומתו וצילו (גובה עצמו, ואורך צל עצמו), וצל קומתו (של הדקל), וידע כמה גובהו של הדקל.
(עירובין מג, ב)1
 
קיבלנו מרבותינו שכוכב השביט לעולם לא יעבור את מערכת הכוכבים המכונה "כסיל". ואילו היה עובר היה מחריב את העולם.
(ברכות נח, ב)
יש כוכב העולה אחת ל-70 שנה.
(הוריות י, א, דברי רבי יהושע שם)
שלשה עשר דברים נאמרו בפת שחרית. מצלת מן...
(בבא מציעא קז, ב)
 
כל החלאים שתלויים במרה, פת שחרית וקיתון של מים מבטלתן.
(בבא מציעא קז, ב)
 
מי שאחזו בולמוס, מאכילין אותו דבש. שהדבש מאיר עיניו של אדם.
(יומא פג, ב)
 
הפחד מכחיש כחו של אדם.
(גיטין ע, א)
 
כאשר עולה חום הגוף, יש בו תועלת נפלאה לגוף, אלא אם כן עולה הרבה ומסכן את חיי האדם.
(נדרים מא, א).
הנדסת המרחב [חישובי נפח של הגופים ההנדסיים האלמנטריים].
(ברייתא דמידות פרק ה, ג)
 
משפט פיתאגורס.
(סוגית הנוטע ירק בכרם, במשנה כלאים, פרק ה, ב. ועיין בירושלמי שם)
 
חשבון דיפרנציאלי.
(משנה כלאים פרק ג, א)
 
התרה של משוואות [אלגברה].
(משנה קינים, פרק  ג)
 
כל שיש לו קרנים יש לו טלפיים.
(משנה נידה ו, ט; )
 
ג בעלי-חיים יש שככל שמזקינים מוסיפים גבורה: דג, נחש וחזיר.
(תענית כא, ב)
 
מעי החזיר מקביל למעי האדם.
(ירושלמי, הובא בתוס ברכות כה, א)
 
מאפייני ביצי דגים טהורים, ומאפייני ביצי דגים טמאים.
(עבודה זרה מ, א. ועיין בשלחן ערוך יורה דעה, סימן פג סעיף ח)
 
מחזור המים.
(מדרש רבה, קהלת, פרשה א)
כל שדרך תשמישו להיות ביום נולד ביום. כל שדרך תשמישו להיות בלילה נולד בלילה.
(בכורות ח, א)
 
בהמה טמאה בדרך כלל אינה מרחיקה את ולדה. אך אם הרחיקה שוב איננה מקרבת אותו.
(שבת קכח, ב)
 
כל מה שיש ביבשה יש בים [יונקים, נחשים, סרטנים, רכיכות, צמחים, אצות, פטריות, ועוד]. מלבד חולדה.
(ירושלמי, שבת, פרק יד)
 
כל העופות, כששותים נופלים מים מפיהם ומתערבים במי השתיה, מפני שמגביהים פיהם בשעה ששותים. מלבד היונה לפי שמוצצת, ומה שנכנס אינו יוצא.
(משנה פרה ט, ג. וראה שם את ההשלכה ההלכתית)
 
גאולוגיה - רעידות אדמה והתפרצויות געשיות.
(תהילים קד, לב. ברכות נט, א)
 
ייתכן מצב שבו ישמע קול בכיו של תינוק בעודו בבטן אימו.
(נדה מב, ב)
 
ייתכן שהריון אשה ימשך 12 חודש.
(יבמות פ, ב)
 
בששת ימי בראשית לא נברא בשום מקום בעולם דבר טבעי בצורת ריבוע.
(ירושלמי, סוף מעשרות)
יש מקום באוקיינוס המושך אליו מתכות, וכך טובעות שם אוניות המכילות מתכת.
(ברכות ח, א. וברש"י שם)
במקומות מסוימים באוקיינוס יש מים בהרכב מיוחד, המעלימים ובולעים כל מים שיתנו לתוכם.
(מדרש רבה קהלת פרשה א)
 
לדבש תכונות של חומר משמר.
(בבא בתרא ג, ב)
 
כחו של המגנט.
(סנהדרין קז, ב; ועבודה זרה מד, א)
 
רשימה ארוכה של תקופת הריון בעלי-חיים שונים, ומקביליהם בעולם הצמחים (!).
(בכורות ח, א)
 
שמוש בקבלה מעשית.
(יבמות מט, ב. בכורות ח, ב; מדרש תהילים מזמור לו)
 
התגשמות החלומות מושפעת מהפתרון הנאמר בפה.
(ברכות נו, א)
 
רשימת חלומות אמת ופתרונם.
(ברכות נו-נז)
אין חלום בלא דברים בטלים.
(ברכות נה, א)2
 
יש חלום שעל ידי מלאך ויש חלום שעל ידי שד.
(ברכות נה, ב)
 
אין מראים לאדם בחלום אלא מהרהורי לבו.
(ברכות נה, ב)
 
אפשרות ראיית מזיקים, ואמצעי הגנה שלא להנזק באותה שעה.
(ברכות ו, א)
 
חוק כלים שלובים.
(יומא לא, א)
 
מי שיש לו שני ראשים וכו.
(מנחות לז, א)
 
הבטלה מביאה לידי שעמום הנפש. וכפירוש רש"י: שגעון.
(כתובות נט, ב)
משא שיכול אדם להרים ולהניח על כתפו, הוא [במשקלו] שליש ממשא שאחר יוכל להשים על כתפו.
(סוטה לד, א)
 
אין ספינה שטה בפחות מעשרה טפחים עומק.
(שבת ק, ב)
 
כל משא באמצעות מוטות, שליש מלמעלה, ושני שליש מלמטה.
(שבת צב, א)
 
ששה דברים נאמרו בשדים: שלשה כמלאכי השרת, ושלשה כבני-אדם.
(חגיגה טז, א. זוהר ג, רעז. ובאבות דרבי נתן מוסיף: אף הופכין פניהם לכל דמות שירצו)
 
רבי מאיר היה בקי בחכמת ניתוח אופי האדם על פי שמו הפרטי.
(יומא פג, ב)
 
זכירת הלימוד: ברית כרותה היא, הלומד מתוך הספר לא במהרה הוא משכח.
(ירושלמי, ברכות, פרק ה, א)
וכן: לימוד בקול רם מועיל לזכרון.
(ערובין נג, ב)
 
הוראות לאיכות הסביבה, ועוד מענפי האקולוגיה.
(משנה בבא בתרא ב, וסוף פרק ג)
 
בשעה שמכניסין אדם לדין [לאחר פטירתו] אומרים לו: קבעת עיתים לתורה?
(שבת לא, א)
 
כל ששהה לאחר הלידה, שלשים יום באדם, ושמונה ימים בבהמה, אינו נפל.
(שבת קלה, ב)
 
הכריש נדחה מאוד מריח חומץ. כך ניתן להניסו מסביבות טובע או ספינה.
(בבא בתרא עד, א)
 
ידיעת המתים את המתרחש בין החיים.
 (ברכות יח, ב)3
קשרי טלפתיה בין ידידים בנפש.
(בבא בתרא טז, ב)
 
קשרי טלפתיה ותחושות בין תאומים.
(יבמות קיז, ב; שמות רבה ב, ז)
 
עץ הזית אינו מקבל הרכבה משום אילן אחר.
(ירושלמי כלאים א)
 
הרגילים בשתיית שמן זית, חכמה מצויה בהם.
(מנחות פו, ב)
 
שמן זית, רפואה לאדם, ומצהיל פנים.
(תנא דבי אליהו רבה א)
 
שמן המופק מזית שלא הגיע לשליש גידולו, משיר
את השיער ומעדן את הבשר.
(שבת פ, ב)
 
אכילת הזית גורמת לשכחת הלימוד; שתיית שמן זית גורמת לזכרון הלימוד.
(הוריות יג, ב)
 
הרוצה לידע כמה גובהו של דקל, מודד קומתו וצילו (גובה עצמו, ואורך צל עצמו), וצל קומתו (של הדקל), וידע כמה גובהו של הדקל.
(עירובין מג, ב)1
 
קיבלנו מרבותינו שכוכב השביט לעולם לא יעבור את מערכת הכוכבים המכונה "כסיל". ואילו היה עובר היה מחריב את העולם.
(ברכות נח, ב)
 
יש כוכב העולה אחת ל-70 שנה.
(הוריות י, א, דברי רבי יהושע שם)
  
שלשה עשר דברים נאמרו בפת שחרית. מצלת מן...
(בבא מציעא קז, ב)
 
כל החלאים שתלויים במרה, פת שחרית וקיתון של מים מבטלתן.
(בבא מציעא קז, ב)
 
מי שאחזו בולמוס, מאכילין אותו דבש. שהדבש מאיר עיניו של אדם.
(יומא פג, ב)
 
הפחד מכחיש כחו של אדם.
(גיטין ע, א)
 
כאשר עולה חום הגוף, יש בו תועלת נפלאה לגוף, אלא אם כן עולה הרבה ומסכן את חיי האדם.
(נדרים מא, א).
   
הנדסת המרחב [חישובי נפח של הגופים ההנדסיים האלמנטריים].
(ברייתא דמידות פרק ה, ג)
   
משפט פיתאגורס.
(סוגית הנוטע ירק בכרם, במשנה כלאים, פרק ה, ב. ועיין בירושלמי שם)
 
חשבון דיפרנציאלי.
(משנה כלאים פרק ג, א)
 
התרה של משוואות [אלגברה].
(משנה קינים, פרק  ג)
 
כל שיש לו קרנים יש לו טלפיים.
(משנה נידה ו, ט; )
 
ג בעלי-חיים יש שככל שמזקינים מוסיפים גבורה: דג, נחש וחזיר.
(תענית כא, ב)
 
מעי החזיר מקביל למעי האדם.
(ירושלמי, הובא בתוס ברכות כה, א)
 
מאפייני ביצי דגים טהורים, ומאפייני ביצי דגים טמאים.
(עבודה זרה מ, א. ועיין בשלחן ערוך יורה דעה, סימן פג סעיף ח)
 
מחזור המים.
(מדרש רבה, קהלת, פרשה א)
 
כל שדרך תשמישו להיות ביום נולד ביום. כל שדרך תשמישו להיות בלילה נולד בלילה.
(בכורות ח, א)
 
בהמה טמאה בדרך כלל אינה מרחיקה את ולדה. אך אם הרחיקה שוב איננה מקרבת אותו.
(שבת קכח, ב)
 
כל מה שיש ביבשה יש בים [יונקים, נחשים, סרטנים, רכיכות, צמחים, אצות, פטריות, ועוד]. מלבד חולדה.
(ירושלמי, שבת, פרק יד)
 
כל העופות, כששותים נופלים מים מפיהם ומתערבים במי השתיה, מפני שמגביהים פיהם בשעה ששותים. מלבד היונה לפי שמוצצת, ומה שנכנס אינו יוצא.
(משנה פרה ט, ג. וראה שם את ההשלכה ההלכתית)
 
גאולוגיה - רעידות אדמה והתפרצויות געשיות.
(תהילים קד, לב. ברכות נט, א)
 
ייתכן מצב שבו ישמע קול בכיו של תינוק בעודו בבטן אימו.
(נדה מב, ב)
 
ייתכן שהריון אשה ימשך 12 חודש.
(יבמות פ, ב)
 
בששת ימי בראשית לא נברא בשום מקום בעולם דבר טבעי בצורת ריבוע.
(ירושלמי, סוף מעשרות)
 
יש מקום באוקיינוס המושך אליו מתכות, וכך טובעות.
 
במקומות מסוימים באוקיינוס יש מים בהרכב מיוחד, המעלימים ובולעים כל מים שיתנו לתוכם.
(מדרש רבה קהלת פרשה א)
 
לדבש תכונות של חומר משמר.
(בבא בתרא ג, ב)
 
כחו של המגנט.
(סנהדרין קז, ב; ועבודה זרה מד, א)
 
רשימה ארוכה של תקופת הריון בעלי-חיים שונים, ומקביליהם בעולם הצמחים (!).
(בכורות ח, א)
 
שמוש בקבלה מעשית.
(יבמות מט, ב. בכורות ח, ב; מדרש תהילים מזמור לו)
 
התגשמות החלומות מושפעת מהפתרון הנאמר בפה.
(ברכות נו, א)
 
רשימת חלומות אמת ופתרונם.
(ברכות נו-נז)
  
אין חלום בלא דברים בטלים.
(ברכות נה, א)2
 
יש חלום שעל ידי מלאך ויש חלום שעל ידי שד.
(ברכות נה, ב)
 
אין מראים לאדם בחלום אלא מהרהורי לבו.
(ברכות נה, ב)
 
אפשרות ראיית מזיקים, ואמצעי הגנה שלא להנזק באותה שעה.
(ברכות ו, א)
 
חוק כלים שלובים.
(יומא לא, א)
 
מי שיש לו שני ראשים וכו.
(מנחות לז, א)
 
הבטלה מביאה לידי שעמום הנפש. וכפירוש רש"י: שגעון.
(כתובות נט, ב)
 
משא שיכול אדם להרים ולהניח על כתפו, הוא [במשקלו] שליש ממשא שאחר יוכל להשים על כתפו.
(סוטה לד, א)
 
אין ספינה שטה בפחות מעשרה טפחים עומק.
(שבת ק, ב)
 
כל משא באמצעות מוטות, שליש מלמעלה, ושני שליש מלמטה.
(שבת צב, א)
 
ששה דברים נאמרו בשדים: שלשה כמלאכי השרת, ושלשה כבני-אדם.
(חגיגה טז, א. זוהר ג, רעז. ובאבות דרבי נתן מוסיף: אף הופכין פניהם לכל דמות שירצו)
 
רבי מאיר היה בקי בחכמת ניתוח אופי האדם על פי שמו הפרטי.
(יומא פג, ב)
 
זכירת הלימוד: ברית כרותה היא, הלומד מתוך הספר לא במהרה הוא משכח.
(ירושלמי, ברכות, פרק ה, א)
וכן: לימוד בקול רם מועיל לזכרון.
(ערובין נג, ב)
 
הוראות לאיכות הסביבה, ועוד מענפי האקולוגיה.
(משנה בבא בתרא ב, וסוף פרק ג)
 
בשעה שמכניסין אדם לדין [לאחר פטירתו] אומרים לו: קבעת עיתים לתורה?
(שבת לא, א)
 
כל ששהה לאחר הלידה, שלשים יום באדם, ושמונה ימים בבהמה, אינו נפל.
(שבת קלה, ב)
 
הכריש נדחה מאוד מריח חומץ. כך ניתן להניסו מסביבות טובע או ספינה.
(בבא בתרא עד, א)
 
ידיעת המתים את המתרחש בין החיים.
 (ברכות יח, ב)3
קשרי טלפתיה בין ידידים בנפש.
(בבא בתרא טז, ב)
  
קשרי טלפתיה ותחושות בין תאומים.
(יבמות קיז, ב; שמות רבה ב, ז)
הידברות שופס

האדם במעגל השנה - הרב זמיר כהן

89לרכישה

מוצרים נוספים

נעימות יאמרו - ימים נוראים - הרב ברוך רוזנבלום

יומן שנה וברכותיה לשנת תשפ"ג - הרבנית ימימה מזרחי

ערכת "שירת חיי" - הרבנית חגית שירה

ערכת משחקים לחגי תשרי

ערכה מהודרת לראש השנה מוזהב

סט מחזורים "עבודת השם" מהודר (5 כרכים)

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה