הלכה

האם שמן זית מוקשה נחשב להידור מצווה? בעניין הדלקת נר חנוכה

מה נחשב הידור בהדלקת נרות חנוכה? האם שמן זית מוקשה דינו כדין שמן זית רגיל? וכיצד הדליקו את מנורת בית המקדש בימי הנס?

אא

שלום לכבוד הרב, כיום נמכרים בשווקים ערכות של שמן זית מוקשה לפי מספר הנרות לכל ימי החנוכה, שמעתי כמה תלמידי חכמים שפקפקו בדבר. האם אכן יש בעיה בהדלקת נרות אלו בחנוכה?

ראשית אקדים את פסק השולחן ערוך (סימן תרעג) בנרות חנוכה, שכל השמנים כשרים להדלקת נר חנוכה, ומצוה מן המובחר להדליק בשמן זית, מפני שבו היו משתמשים במנורת בית המקדש, שבה נעשה הנס. ואם אין לו שמן זית ידליק בשאר שמנים, ומותר להדליק בנרות שעווה, ומכל מקום ראוי ונכון להדליק בשמן ואפילו לא שמן זית מאשר להדליק בשעווה הואיל והנס במנורת בית המקדש נעשה בשמן, ובפרט שהשמנים המצויים בימנו אורם צלול ויפה.    

כפי שציינת בשנים האחרונות המציאו שמן קרוש, שלאחר הדלקה נעשה צלול, ודנו בו פוסקי זמננו: יש מן הפוסקים שפקפקו בדבר שמא אינו מהודר, מחמת כמה טעמים:

א. הלכה היא בהלכות חנוכה ש'הדלקה עושה מצוה' ובשעת ההדלקה צריך להיות למצוה מן המובחר שכל השמן יהיה ראוי להדלקה, והיינו בשמן לח וכאן הרי הוא קרוש ואינו ראוי.

ב. נר חנוכה צריך שמן זית למצוה מן המובחר בדומה לבית המקדש, וכאן בשעת הדלקה הוא עוד קרוש ונחשב כאוכל ואין לו שם של שמן כלל.

ג. במשנה (פרק ג) במסכת טהרות, מבואר ששמן קרוש פנים חדשות באו לכאן, ואפילו אם היה השמן טמא נטהר בכך, ועל כן אפילו שלאחר ההדלקה חוזר ונימוח יש לומר דאינו חוזר לכשרותו והידורו.

ד. השמן הקרוש אינו זך, שנעשה קרוש רק בהוספת חומר שגורם לכך ואינו דומה לשמן שהדליקו איתו בבית המקדש.

יש לציין שכל הטעמים הנ"ל נכונים אך ורק לגבי הידור המצווה שאינה דומה להדלקה בשמן זית רגיל, אך ודאי שמעיקר הדין גם לדעת הסוברים כך, יוצאים ידי חובה גם בשמן זית מוקשה(שו"ת תשובות והנהגות חלק ג' סימן ריח).

מאידך בשו"ת שבט הלוי (חלק ט סימן קמג) למרן הגאון הרב שמואל הלוי וואזנר שליט"א כתב, שנכון ששמן קרוש פסול להדלקה בבית המקדש שכיוון שנקרש בטל מהות שמן, וברמב"ם (פרק א מטומאת אוכלין הלכה יט) מבואר ששמן שנקרש אינו לא אוכל ולא משקה, אבל לענין מצות נר חנוכה יש לומר שאין בידנו לדחותו אפילו מהמעמד של נרות מהודרים כיון שסוף סוף השמן הנוזל הוא הדולק על ידי אש ההדלקה שנימס על ידה, וכיון שיש לו טבע השמן ואיכותו הוא עדיף משאר שמנים ושעוה כמבואר בגמרא מסכת שבת (דף כב) שאורו של שמן זית צלול, ומה שכתבו הפוסקים שאינו דומה לגמרי להדלקת המנורה בבית המקדש, פשוט שאין עושים דמיון שלם ממש בין שמן חנוכה לשמן בבית המקדש.

ויש לזכור את דברי חז"ל שיש להיזהר במצות הדלקת נרות חנוכה, כי מצוה זו חביבה עד מאוד, לפרסם את הנס בהודאה להשם יתברך, ואמרו חז"ל שהמקיים מצוה זו כהלכתה זוכה לבנים תלמידי חכמים, שנאמר "כי נר מצוה ותורה אור" (משלי ו).       

לסיכום: הואיל וכיום יש אפשרות בנקל להשיג שמן זית צלול ולא קרוש ואף ערכות שמן זית צלולות ולא קרושות (הגם שראוי שיתעסק ויטרח האדם בעצמו במצוה יקרה זו בהכנת הפתילות וכו'), עדיף לרכוש את השמן הצלול מאשר שמן קרוש כיוון שהרבה פקפקו בזה לעניין הידור מצוה. ומכל מקום אם כבר קנה ואינו יכול להחזיר הערכה וכדומה - ברור ופשוט שמצד הדין יוצא בזה ידי חובה, ולדעת מרן הרב וואזנר שליט"א יש בנרות אלו גם הידור מצוה. 

הרב שי עמר הינו רב במדור ההלכה של הידברות

שאלות לרב 054-8448909

תגיות:על סדר היוםהלכות

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה