אמונה

מה המשמעות של 'ביטחון', והאם לבטוח בה' זה אומר להיות בטוח שמשאלות הלב יתגשמו?

אמונה, כידוע, פירושה לדעת שהקב"ה הוא זה שברא את הבריאה, משגיח ומנהיג באופן בלעדי. אז מה זה ביטחון?

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

חז"ל מביאים שיטות שונות למשמעות הביטחון, כאשר אלו ואלו דברי אלוקים חיים. כל השיטות נכונות, ומהוות חלקים המרכיבים את מכלול סוגיית הביטחון. אלא שבעוד חלקם של חז"ל הדגישו וראו בשיטה מסוימת עיקרית, אחרים ראו בשיטה אחרת כעיקרית. עם זאת, כולן נכונות, נצרכות למצבים שונים, תלויות בסיטואציות שונות בחיים, ומשתנות בין דרגות בני האדם.

1. שיטה אחת, המכונה שיטת 'החזון איש', אומרת כי בטחון הוא סעיף ב'אמונה', עליית שלב של האמונה. כלומר, לדעת לא רק ברובד השכלי שהקב"ה ברא את הבריאה, משגיח ומנהיג, אלא להוריד את זה לרובד הרגשי ולחיות על פי זה. היינו, לנהל את אורחות החיים, ולנהוג בסיטואציות ובמצבים שונים בהם נתקל האדם בחייו בהתאם לידיעה זו. וכן מתוך הכרה רגשית זו מגיע האדם הבוטח לידי שלווה נפשית, שכן יודע כי כל מאורעות חייו הן לטובתו.

2. שיטה שנייה היא 'בטח בה' ועשה טוב'. כלומר, על פי שיטה זו בטחון בה' משמעו לרצות לעשות את רצונו של ה', להשתלם בעבודת השם, לא לקנא בהצלחתם של פורקי העול, ולהידבק רק בטוב ובישר בעיני ה'. ועל כן מכונה שיטה זו 'בטח בה' ועשה טוב' – לבטוח בה' משמעו לרצות לעשות את הטוב בעיני ה' ואת מצוותיו.

וכן כותב רבנו בחיי בספרו 'כד הקמח' על הפסוק "בטח בה' ועשה טוב שכן ארץ ורעה אמונה" (תהילים ל״ז, ג'): "דוד המלך עליו השלום בא להזכיר ולהזהיר על מידת הבטחון תחילה ואחר כך על המעשה הטוב, להודיע שהבטחון הזה הוא שיבטח האדם בו לעשות מצוותיו וייתן לו ההכנות שהוא צריך להם".

3. שיטה נוספת, בה נוקט רבנו בחיי אבן פקודה, בעל ה'חובת הלבבות', היא שבטחון משמעו לדעת שה' הוא השליט היחיד בבריאה, הוא הקובע וזה שמנהל את העולם, אבל בנוסף לכך יש לצפות ולייחל להתגשמות משאלות הלב מתוך הישענות על חסדיו ורחמיו המרובים של ה', אף אם אין הבטחה בדבר, וזאת משום שהוא אבינו מלכנו הרוצה בטובתנו, ומשום כך יש לקוות ולייחל לטוב.

הרב יגאל כהן מסביר איך אפשר לחיות מעל הטבע. צפו בשיעור חובה שלא תרצו לפספס:

 
מהי הסגולה החזקה ביותר בעולם? הרב יגאל כהן בשיחה על כח האמונה, ועל מה שאפשר לחולל בעזרתה:

4. שיטה רביעית מכונה שיטת 'הסבא מנוברדוק', והיא איננה חיוב, אלא רשות. שיטה זו נוקטת שבטחון משמעו לבטוח שהקב"ה ימלא את משאלות ליבנו, ואם נבטח בכך בבטחון גמור וללא ספק – ימלא הקב"ה את משאלות לבנו. ונזכיר כמה מן המקורות שהובאו לעיל:

רבי יוסף אלבו כותב בספרו 'ספר העיקרים': "ראוי שתהיה התקווה להשם כשיהיה בוטח בו בטחון שלם שישלים תקוותו בלי ספק, אחר שיש יכולת בידו ואין מי שיעכב על ידו, לא כמי שמקווה דבר שמסופק בו אם יגיע ואם לא יגיע. והתקווה הזאת תחזק הלב ותשמחהו" (מאמר רביעי, פרק מ"ט), וכן "תקוות החסד היא היותר משובחת שבכולן, אלא שאינו בטוח כל כך שינתן לו כלבבו כל אשר תשאל נפשו. כי להיותו משער בעצמו שאינו במדרגה שיעשה עמו חסד חינם, חושב שלא ירצה האדון לתת את שאלתו, ובעבור זה אינו מקווה כראוי. שאם היה מקווה כראוי, לא היה החסד נמנע מצד השם יתברך, כי תמיד הוא רוצה להשפיע למקווה כראוי. אמר הכתוב: 'רוצה ה' את יראיו את המייחלים לחסדו' (תהילים, קמ"ז), ולזה הוא מבואר כי הימנע הגעת החסד הוא כאשר אין התקווה כראוי" (מאמר רביעי, פרק מ"ז).

ובספר 'חידושי מרן הגרי"ז הלוי – על התורה', המביא את חידושיו של רבי יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק, מובא על הפס' "בטח בה' ועשה טוב שכון ארץ ורעה אמונה והתענג על ה' ויתן לך משאלות לבך" (תהילים, לז): "הכתוב מעיד כי על ידי מידת הבטחון יכולים להשיג כל דבר, כעניין שנאמר 'והתענג על ה' ויתן לך משאלות לבך'. ביאור הדבר שאם יהיה בטחונך בה' כל כך חזק עד שתתענג על ידי זה, אז יתן לך משאלות לבך... הכול לפי ערך שלימות הבטחון, ככה ישלם מאיתו יתברך שמו לפי אותה מידה, וישיג כל משאלות ליבו בהרחבה" (בביאורו לתהילים כז, יד).

רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, הידוע בכינויו 'סנגורם של ישראל', כותב בעניין הפסוק "ה' צלך על יד ימינך" (תהילים קכ"א, ה'): "ולכן אם אדם בטוח בה' שהשם יתברך יעשה לו כל צרכיו, גם למעלה ממלאין לו כל משאלותיו. אבל אם אדם דואג תמיד על פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו, אזי גם למעלה יחסר פרנסתו. ולכן אשרי איש שלא ישכחך ושם בטחונו בה', כי אז ה' צלך ומכין פרנסתו. כמו שהוא בוטח בה' שהא-ל עושה כל צרכיו, כן הא-ל נותן לנו כל צרכינו" (קדושת לוי, פרשת בשלח).

5. שיטה נוספת, המכונה 'מעלת ההפקדה', הינה ביטול כל רצון עצמי. בדרגה זו, הבוטח מבטל לגמרי את רצונותיו ושאיפותיו, ואינו מצפה להתממשותם. הוא סומך על ה' שכל מה שיקרה עמו הוא וודאי הטוב והנכון ביותר עבורו. הוא משליך את עצמו על ה' ביודעו שה' יובילו באופן המושלם ביותר, ורק בכך הוא חפץ.

---

ישנן נגזרות מעשיות לחיינו ששורשן בבטחון, ונזכיר כמה מהן בקיצור: הקדשת זמן וממון למטרות רוחניות, מתוך הכרה בתכלית החיים וראיית העולם הזה כארעי; לא לבטוח בנדיבים – לא לראות באנשים טובים כשמושיעים, אלא כשליחי ה' בלבד, שאינם בעלי יכולת או כח לשנות את המציאות; לא להפריז בהשתדלות יתירה של מאמצים ופעולות בניסיון להשיג דבר מה, וכן לא להימנע מהשתדלות, שכן זוהי הדרך אותה התווה הקב"ה עבורנו; מעשי ההשתדלות נעשים מתוך מנוחת נפש, ולא בבהילות, מתוך ידיעה שההשתדלות הינה קיומה של הגזירה האלוקית המחייבת את האדם בהשתדלות טבעית מצידו, אך אינה משפיעה מהומה על התוצאה, שהינה פרי החלטת הבורא בלבד; הימנעות ממעשים שהינם אסורים על פי ההלכה היהודית, מתוך הכרה בכך שפעולות אסורות לעולם לא יניבו ברכת שמים, וכן שהתוצאה לעולם הינה פרי של רצון ה' ולא תוצר של מעשי האדם; לדעת שכל ההצלחות הן מאת ה', ולא "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה"; לדעת שהקשיים הם מאת ה', והכול לטובה ונעשה בצדק ובמשפט; לדעת שכל מאורעות החיים מובלים על ידי ה', מתוך דאגתו ואהבתו אותנו, ולצורך שלמותנו והגעתנו אל תכלית חיינו.

איך אפשר לבטוח בה'? הרב יגאל כהן בשיעור עוצמתי במיוחד. צפו:

תגיות:ביטחוןאמונה

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה