הדרכה למתחזקים

"אני עובד ואין לי זמן ללמוד תורה. ה’ מבין אותי, לא?": 5 עובדות שידהימו אתכם

"אחרי שמונה וחצי שעות של עבודה ופקקים לכל כיוון, כל מה שאני רוצה זה קצת לנוח ולעשות דברים שלא דורשים ממני יותר מדי מאמץ. אני עייף וקשה לי ללמוד תורה. ה’ בטח מבין אותי, לא?". קביעות יומית לגברים ללימוד תורה – האם זה באמת הכרחי?

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

קמים מוקדם בבוקר, ממשיכים משם בפקקים לעבודה, שם מצפות 8-9 שעות של מיילים, טלפונים ותקתוק על המקלדת. השעון מראה 17:00, וסוף סוף אפשר להדפיס כרטיס ולצאת אל החופשי. בכביש ממתין פקק נוסף של שעות אחה"צ, וכשדלת הבית נפתחת קורסים אל הספה עם כוס קפה של בית. אתה עייף, מובן, עבר עליך יום של עבודה. אז האם אפשר לקבל פטור מלימוד תורה יומי? הרי הקב"ה רואה שאתה עייף, וקשה לך, וכל מה שאתה רוצה לעשות עכשיו זה קצת להתרווח על הספה, להיפגש עם חברים, או סתם לעשות דברים קלילים שלא ממש מצריכים מאמץ מנטלי או שכלי. אז האם זה באמת קריטי לקבוע עיתים לתורה באופן יומי וקבוע, או שאפשר לוותר?

1. עיקר הדין במשפט של מעלה.לימוד תורה הוא לא עוד מצווה אחת מבין יתר המצוות, אלא מצוות תלמוד תורה תופסת נפח משמעותי ועיקרי בעבודת השם של גבר יהודי. מובא בגמרא כי ביום דינו של האדם, כאשר נשמתו עומדת בפני בית דין של מעלה, נשאל הוא אם קבע עיתים לתורה, והנה לשון הגמרא: "אמר רבא, בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה? קבעת עתים לתורה? עסקת בפריה ורביה? צפית לישועה? פלפלת בחכמה? הבנת דבר מתוך דבר?" (מסכת שבת, דף לא, עמ' א'), ומסבירים חז"ל כי תחילת דינו ועונשו של האדם יהיה באם לא קבע עיתים לתורה – "אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה" (מסכת קידושין, דף מ, עמ' ב').

חז"ל מסבירים כי השאלה הראשונה שנשאלת ביום דינו של האדם היא "נשאת ונתת באמונה?", והינה רק הקדמה עבור השאלה העיקרית – "האם קבעת עתים לתורה?". וזאת משום שאם זו הייתה נשאלת ראשונה, יכול האדם לבוא ולטעון שהוא לא מספיק חכם בכדי להבין את לימוד התורה, ולכן לא עסק בכך. אבל אם שואלים אותו קודם לכן אם הוא עסק בעבודה, עבורה נזקק לכישורים שונים, והתשובה היא חיובית, אז תשובתו מהווה הוכחה לכך שהוא ניחן בכישורים שונים, בדעה ובחוכמה, שאותם יכול היה לנצל ללימוד התורה, ובכך למעשה אין לו פתחון פה ותירוצים לכך שהוא לא קבע עיתים לתורה. (ע"פ "עיון יעקב", קידושין; "דברים אחדים" חלק א דרוש ה לשבת כלה ודרוש יב לשבת שובה)

סיבה נוספת לכך שהשאלה הנוגעת לפרנסה היא השאלה הראשונה, בעוד השאלה על קביעת עתים לתורה היא העיקרית ובאה רק לאחר מכן, היא כדי לשאול אם הוא עסק בפרנסתו מתוך אמונה ש"מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה", ואין כל טעם בתוספת שעות ומאמץ. ובתשובתו על שאלה זו לא ניתנת לו יותר אפשרות לתרץ אי קביעת עתים לתורה בהצטדקויות שונות של חוסר זמן ועייפות כתוצאה מהשקעה מרובה בפרנסה.

כלומר עיקר הדין עם גבר יהודי הוא על קביעות יומית ללימוד תורה, ולכן בכדי להתקדם בתיקון העצמי שלנו ולהיות שלמים יותר לא נוכל להזניח ולשים בצד מצווה יקרה זו.

2. שלא נשאר ריקים. רבי ישראל מאיר הכהן, בעל 'החפץ חיים', כותב בספר הפסיקה "משנה ברורה": "והאיש אשר אינו מזרז את עצמו לקבוע לו עתים לתורה בכל יום בוודאי יישאר ריקם מכל, חס ושלום, ומה יענה ליום הדין – והחכם עיניו בראשו." (ביאור הלכה סימן קנ"ה, ד"ה עת ללמוד)

3. כגוף ללא חיים. על חשיבות לימוד התורה של כל יהודי ויהודי דרש מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל: "לימוד התורה אינו רק לבני הישיבות שתורתם אומנותם, אלא כל אחד ואחד מישראל חייב ללמוד. יהודי בלי תורה הינו כגוף בלי נשמה. התורה היא נשמתנו! בלעדיה אין לנו חיים.
"
כי הוא חייך ואורך ימיך" (דברים, ל', כ') - כך אמר הקב"ה. כפי שאדם ללא חיים אינו שווה מאומה, כך לא יתכן בעולם שיהיה יהודי ללא תורה! אפילו אדם שהוא שומר מצוות, עושה צדקות וגמילות חסדים, ללא תורה הוא כגוף בלא חיים". (מתוך הספר "מעדני המלך")

4. כנגד כולם. מובא בגמרא על חשיבותה של מצוות תלמוד תורה "אלו דברים שאדם עושה אותם ואוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא, ואלו הן: כיבוד אב ואם, וגמילות חסדים, והבאת שלום בין אדם לחברו, ותלמוד תורה כנגד כולם" (מסכת שבת, דף קכז, עמ' א).

5. כולם חייבים. הרמב"ם פוסק "כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני בין עשיר, בין שלם בגופו בין בעל יסורין, בין בחור בין שהיה זקן גדול שתשש כחו, אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים, ואפילו בעל אשה ובנים - חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה שנאמר 'והגית בו יומם ולילה'". (משנה תורה לרמב"ם, הלכות תלמוד תורה, פרק א הלכה ח)

צפו ברב זמיר כהן מסביר בקטע קצר על העוצמה האדירה שיש בלימוד התורה, ועל השכר העצום שמקבל יהודי על לימוד תורה:

 

הרב זמיר כהן נותן עצה טובה וחשובה לכל מי ששואף להגיע למקום רוחני טוב בחיים:

 

לא קצת מאוחר לזה בגילי?

דינה (שם בדוי) הייתה אחרי גיל 40 כשגילתה את הקב"ה, היא הייתה גרושה + 3. באמצע החיים היא גילתה שכל חייה היו בכיוון הלא נכון, שיש משהו מעבר שהיא אף פעם לא הייתה מודעת אליו. היא החלה ללכת לשיעורי תורה, להתקדם צעד אחד צעד בעקביות ובהתמדה. אחרי לא הרבה שנים בעולם התשובה, היא החליטה כי הגיע הזמן לבנות את ביתה בשנית, והפעם כבית של תורה. היא יצאה אל עולם השידוכים, ונישאה לאדם ירא שמים מיוחד במינו המוכר מאוד בציבור. היא מעולם לא דמיינה כי תזכה להינשא לכזה אדם נעלה, ולחיות את חייה לצידו. אם היו מציירים את חייה לפני כמה שנים ספורות, ואת חייה לאחר חתונתה לא היה ניתן לדמיין שמדובר באותו אדם.

רבי עקיבא החל ללמוד תורה כשהיה בן 40, כשאינו יודע קרוא וכתוב. הוא התקשה בהבנת לימוד התורה, אך על ידי סבלנות ועידודה של אשתו רחל, המשיך בלימוד עד שהיא חדרה לליבו, והוא הפך להיות תנא קדוש, גדול הדור.

עם נחישות, התמדה ורצינות ניתן להשיג את החלומות הכי גדולים שלנו, להגיע למרחקים ולכבוש יעדים אדירים. בכל שלב ובכל גיל ניתן להתחיל, כפי שאמר רבי ישראל סלנטר "כל עוד הנר דולק ניתן לתקן".

 

אז מאיפה מתחילים?

ישנן כמה אופציות לקביעת עיתים לתורה, ברמות שונות.

1. ניתן לצפות בשיעורי תורה שונים, וללמוד דברי תורה מתוך ספרים ואתרי אינטרנט. מדור לומדים תורה מכיל מאות סרטונים ודברי תורה כתובים ומצולמים, שיסייעו לכם ללמוד תורה בזמנים הנוחים לכם.

2. ניתן לרכוש ספרי קודש בנושאים שונים, ולקבוע כל יום פרק זמן קבוע ללימוד בהם.

3. ניתן לעשות מנוי לחוברות 'ותן חלקנו' של הרב קובלסקי, וללמוד מהן את החלק היומי כעשר דקות. ניתן לקרוא בהן גם במדור 'ותן חלקנו' כאן.

4. לעשות מנוי לחוברות "הדף היומי ב-10 דקות", פרי עמלו של הרב יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר'.

5. יש לחפש באזורכם שיעורי תורה, ולהתחיל ללכת לאלו המתאימים לכם בצורה קבועה. ישנם נושאים שונים לשיעורי תורה: פרשת השבוע, מוסר, הלכה, גמרא ועוד.

6. ניתן ללמוד גמרא עם שוטנשטיין.

7. ניתן ללכת באופן יומי לשיעור קבוע של דף היומי. חפשו באזור מגוריכם בבתי הכנסת ובתי המדרש.

8.מומלץ: הדרך להגיע ללימוד תורה הכי עמוק, יסודי, רציני ונעלה הוא לימוד גמרא בחברותא. בתור התחלה בררו מול ישיבות, כוללים, ובתי כנסת באזור מגוריכם אם ישנו אברך שיוכל לשבת איתכם בקביעות במהלך השבוע, אפילו פעמיים בשבוע בתור התחלה, וללמד אתכם כיצד לומדים גמרא. מומלץ להדגיש בפניו כי המטרה היא לא שהוא יעביר לכם את החומר המובא בדף גמרא ו"יאכיל אתכם בכפית", אלא ידריך ויכווין אתכם איך לומדים דף גמרא, כך שאתם נוטלים חלק אקטיבי בלימוד, וזאת כדי שתוכלו בבוא העת ללמוד בעצמכם גמרא בחברותא.

האם גם בגיל מבוגר אפשר להתחיל? הרב זמיר כהן משיב:

 

מדהים: מה יקרה לך אם תלמד תורה כל יום, ומהו ההסבר הרוחני לך?

קראו גם:

גם דקה אחת של לימוד תורה שווה המון

מפתחות לחיים: רגע של לימוד תורה

לימוד תורה בשבת – אי אפשר לוותר ביום המנוחה?! 7 עובדות שידהימו אתכם

מה תרוויחו מלימוד תורה? 6 דברים שאתם לא רוצים לפספס

לימוד תורה: פסגת המצוות של הגבר היהודי – גילויים שיגרמו לכם לרוץ אל הספר

ד"ר אלי בן אליעזר: "כשלומדים גמרא, לכל פסיק יש משמעות"

תגיות:מנוחהלימוד תורה

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה