מקבצי שו"ת - שאל את הרב

האם מותר לאישה להחזיק נשק? איך מכשירים מיקרוגל לפסח? והאם יהיו טיפולי שיניים בימות המשיח?

מקבץ שו"ת 215 – השאלות הכי מעניינות שפורסמו השבוע במדור שאל את הרב באתר הידברות

  • י' ניסן התשפ"ב
(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

1. שמעתי שלנשים אסור להחזיק נשק. השאלה שלי האם כיום שהמצב ברחוב מסוכן מותר לאישה להוציא רישיון לנשק? ולהחזיק אותו עליה כאמצעי ביטחון? יש לציין שאנחנו גרים במרכז ולא בשטחים, אבל הזמן האחרון הוכיח שגם כאן קורים פיגועים.

נכון, מבואר בשלחן ערוך יורה דעה (סימן קפ"ב סעיף ה') שאסור לאישה לשאת נשק משום (דברים כ"ב, ה') "לא יהיה כלי גבר על אישה", אולם איסור זה אינו אלא בשעת שלום, אבל כשיש חשש של סכנת נפשות מפחד המרצחים המחבלים ששמו להם למטרה להרוג נפשות ולזרוע הרס וחורבן, מותר גם לנשים להתאמן ולישא נשק, מחשש פעולה זדונית של המחבלים, שאין לך דבר העומד בפני פיקוח נפש.

מובן שצריכות להקפיד מאוד על כל כללי הצניעות בעת אימונן, כראוי לבנות ישראל הכשרות, ולא יתייחדו עם גבר זר בשעת האימונים בנשק, ותהיה יראת ה' על פניהן.

מקורות: על פי המבואר בשו"ת יחוה דעת חלק ה' (סימן נ"ה).

*  *  *

2. האם הימנעות מאכילת מצות לפני פסח היא מנהג או איסור?

יש איסור מדרבנן לאכול מצה בערב פסח מעמוד השחר (הרמ"א אורח חיים סימן תע"א סעיף ב', ומשנה ברורה ס"ק י"א-י"ב. וכן העלה בשו"ת יחוה דעת חלק ו' סימן כ"ז).

ויש נוהגים שלא לאכול מצה מראש חודש ניסן (משנה ברורה שם ס"ק י"ב).

ויש נוהגים שלא לאכול מצה כבר שלושים יום לפני חג הפסח (ראה שו"ת אגרות משה חלק אורח חיים חלק א' סימן קנה ד"ה ולמה, וספר שערי הלכה ומנהג חלק אורח חיים חלק ב' סימן ק"צ).

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)

*  *  *

3. ידוע שכשיבוא משיח בקרוב ממש אמן אז לא יהיה בתי חולים וקופות חולים. מה לגבי רפואת שיניים? האם עדיין יהיו טיפולי שיניים? למשל אדם שעשה כתרים זמניים וצריך לעשות קבועים, ונגיד משיח מגיע לפני שהחליף לקבועים... האם יוכל להחליף אחרי ביאת משיח?

לכאורה השיניים יתרפאו ויבריאו ולא נצטרך שום כתר.

*  *  *

4. מה העניין שיש שקוראים לתינוקות שם של רב שנפטר? וכן רציתי לדעת אם גם יש עניין כשאי אפשר לקרוא בכל השמות של הרב, כיוון שאחד מהשמות הוא השם של האב, האם עדיין יש עניין לקרוא לו בשאר השמות של הרב, או אולי מספיק אפילו רק את שם העיקרי של הרב (לדוגמה חיים על שם של רב שמריהו יוסף חיים קנייבסקי).

כך כתב בספר נועם אלימלך פרשת לך  שלפעמים שמא גורם, היינו השם שהוא נקרא כשם אדם כשר וישר, זה גורם לאדם שיהיה צדיק, למשל מי ששמו 'אברהם' ורוצה לעבוד השי"ת ב"ה, אזי השם הזה גורם ומסייע לו שיהיה צדיק.

אפשר לקרוא גם בחלק מהשמות כאשר אין אפשרות לקרוא את כל השמות.

*  *  *

5. א. האם יהודים שנרצחים בפיגוע נחשבים שמתו על קידוש השם כמו חיילים? הם גם עולים ישר למקום של צדיקים בעולם הבא? ב. האם גוי/דרוזי שגם נרצח בפיגוע, אבל לפני שנרצח הציל חיי יהודים רבים - מקבל שכר למעלה? נחשב צדיק ? יש לו מקום של כבוד למעלה? ג. האם להירצח בפיגועים ע"י בני עוולה זה נחשב כמין גזירה על משהו? אולי קשור בגלגולים קודמים?

א. ראה כאן. https://www.hidabroot.org/question/302785

ב. ודאי, וראה בשו"ת יביע אומר חלק י' (חלק יורה דעה סימן נ"ה) שדן אודות חייל צה"ל דרוזי, שנהרג בידי הערבים הישמעאלים, על משמרת ביטחון ישראל, האם יכולים לומר השכבה בבית הכנסת לעילוי נשמתו, וכתב, שהדרוזים מאמינים בא-ל אחד, ואינם עובדי עבודה זרה כלל. וגם מאמינים בהשארת הנפש, ולא עוד אלא שהם מתגייסים לצבא הגנה לישראל ומוסרים את נפשם על הגנת תושבי מדינת ישראל, ושומרים על שבע מצוות בני נח, ודינם כחסידי אומות העולם, והביא מספר חסידים (סימן תש"צ) שכתב, נכרי שעשה טובות לישראל יכולים לעשות לו השכבה ולבקש מהקב"ה שיקל בדינו. ע"ש. וכל שכן חיילים דרוזים אשר שמים נפשם בכפם להגן על עם ישראל, שמצווה להתפלל עליהם להשם יתברך להקל בדינם, ורחמיו על כל מעשיו, ובוודאי ראוי הוא לומר עליו השכבה לעילוי נשמתו. ע"ש.

ג. אין עוד נביא ולא איתנו יודע חשבונת שמיים האם מדובר בגזירה או גלגולים או משהו אחר.

יהי רצון שלא ישמע עוד שוד ושבר, ונזכה לגאולה השלמה בקרוב!

*  *  *

6. איך מכשירים מיקרוגל לפסח?

בעניין הכשר המיקרוגל, יש להבחין בין שני סוגים המצויים כיום.

יש תנורי מיקרוגל שיש בהם גם גופי חימום [השחמה], ודינם כדין הכשר תנור אפייה רגיל, שלאחר שימתינו עשרים וארבע שעות בלי לבשל ולחמם בו, ינקו היטב את המכשיר, וידליקו את גופי ההשחמה בחום הגבוה ביותר, במשך כשעה, ובזה התנור כשר לפסח.

ויש תנורי מיקרוגל שאין בהם גופי חימום, אלא פועלים רק באמצעות קרינה, ותנורים אלה אם הם משמשים על פי רוב רק לחימום המאכלים, ולא לבישול, נכון להכשיר על ידי שינקו אותם היטב, ויניחו כוס שיש בתוכה מעט מים ומעט חומר ניקוי, [אבל לא אקונומיקה], וירתיחו את המים במשך מספר דקות, עד שדפנות התנור יספגו את האדים. ונכון להוסיף עוד חומרא להשתמש במיקרוגל בפסח רק באמצעות קופסת קרטון או פלסטיק סגורה היטב.

ואם משתמשים בתנור המיקרוגל גם לבישול, וכן תנורי מיקרוגל שבחנויות שהשימוש בהם הוא תדירי יותר, ומסתבר שהחום בדפנות מגיע ליד סולדת בו ברוב פעמים, ראוי להחמיר שלא להשתמש בו כלל בפסח (קצור שלחן ערוך ילקוט יוסף סימן תנא סעיף י, ושכן הסכים עמו אביו הגר"ע יוסף זצ"ל להלכה).

*  *  *

7. האם ניתן לעשות בדיקת חמץ כמה ימים לפני החג?

בדיקת חמץ צריך לעשות בליל י"ד ניסן דווקא (שלחן ערוך סימן תל"א סעיף א'), ורק אם נוסע מביתו כמה ימים לפני פסח, ודעתו לחזור לאחר הפסח, ואינו מניח בביתו מי שיבדוק עבורו בליל י"ד, יכול וצריך לבדוק בלילה שלפני יציאתו (שם סימן תל"ו סעיף א', ומשנה ברורה סק"ג) ללא ברכה (הרמ"א שם).

David Cohen/Flash90David Cohen/Flash90

*  *  *

8. שמעתי שמי שלומד תורה בלב, זאת אומרת לא מוציא את המילים בפיו, זה לא נחשב שקיים מצוות לימוד תורה, האם זה נכון? תודה מראש!

יש מחלוקת אם מקיימים מצות תלמוד תורה בהרהור הלב, כי דעת הגאון מוילנא זצ"ל (ביאור הגר"א אורח חיים סימן מ"ז סעיף ד') שמקיימים מצות תלמוד תורה גם בהרהור הלב.

אולם דעת הגרש"ז מלאדי זצ"ל בשלחן ערוך הרב (הלכות תלמוד תורה פרק ב' הלכה י"ב) שאין יוצאים ידי חובת מצות תלמוד תורה בהרהור הלב כשיש לו אפשרות להוציא בשפתיו. אולם בשעת עיון להבין דבר מתוך גבר - מקיימים מצות תלמוד תורה גם בהרהור הלב. וכן כששומע מפי המדבר - שהשומע כעונה בפיו, עיין שם (ועיין עוד מה שכתבו בזה בשו"ת יביע אומר חלק ד' חלק אורח חיים סימן ח', ובספר פרי מלכה סימן ז').

ולכל הדעות יש עניין ללמוד בקול כדי שיזכור את מה שלומד, וכמו שכתב השלחן ערוך יורה דעה (סימן רמ"ו סעיף כ"ב) וכל המשמיע קולו בשעת תלמודו מתקיים בידו. אבל הקורא בלחש במהרה הוא שוכח.

*  *  *

9. למה תמיד כשאומרים את השמות של האמהות הקדושות, אומרים בסדר כביכול לא נכון, שרה רבקה רחל ולאה? הרי לאה היא הבכורה, אז למה לא אומרים לאה ורחל?

 רחל היתה האישה העיקרית של יעקב, לכן היא מוזכרת לפני לאה.

תגיות:הלכהשאל את הרבמקבץ שו"ת

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה