פורים

10 ציטוטים מדהימים על הישועות להן ניתן לזכות בפורים

פורים – יום קדוש בו קיימת הארה רוחנית מיוחדת. מומלץ לנצל את היום, ולמצוא זמן בין קיומן של מצוות היום (מגילה, מתנות לאביונים, משלוח מנות ומשתה) גם זמן לתהילים ולתפילות. קבלו 10 ציטוטים על היום בו ניתן לזכות לישועות שמעל לדרך הטבע

שתף במייל
| י"ב אדר ב' התשפ"ב |
(צילום: shutterstock)
whatsapp
אא

בפורים הקב"ה מקיים "כל הפושט יד – נותנים  לו", כלומר הקב"ה נותן למי שפושט אליו יד בתפילות ומבקש על צרכיו, ולכן ביום קדוש זה מומלץ למצוא זמן להעתיר בתפילות, ולבקש על עניינים גשמיים הנצרכים לנו, וכן על עלייה וצמיחה רוחנית, סיוע משמים בהתחזקות ושאר עניינים רוחניים.

1. מה שאלתך וינתן לך. "ואני תפילתי לך ה' עת רצון אלקים ברב חסדך ענני באמת ישעך"צדיקים פירשו על דרך רמז את הנאמר במגילה "ויאמר המלך לאסתר במשתה היין מה שאלתך", שהקב"ה מלך מלכי המלכים אומר בפורים במשתה היין לכל יהודי 'מה שאלתך וינתן לך ומה בקשתך ותעש'. ועל העת רצון הזה של יהודי אז נאמר 'אלקים ברב חסדך ענני באמת ישעך'" (הרב שלום נח ברזובסקי, מאדמו"רי סלונים, בספרו 'נתיבות שלום', עמי עח(

2. כל אחד יכול לפעול לאין שיעור. "אמר זקיני מורי ורבי ז"ל, כן בפורים יש כל כך עת רצון שכל איש ישראל יכול לפעול אין שיעור" (רבי פנחס מנחם (אלעזר) יוסטמן בספרו 'שפתי צדיק', פורים)

3. לשנות את מה שנחתם. "אמר הרב הקדוש מברדיטשוב זכותו יגן עלינו, שלפעמים מניחים את הגזר דין של הימים הנוראים ואינו נגמר עד פורים. והיינו שהקב"ה נתן לישראל את יום הפורים, שבו ניתן לשנות את כל ענייני הדין של הימים הנוראים, ואפילו מה שכבר נחתם בטבעת המלך, עדיין יש דרך לשנות בפורים" (הרב שלום נח ברזובסקי, מאדמו"רי סלונים, בספרו 'נתיבות שלום', עמי עח(

4. ישועות למעלה מן הטבע. "הזמן גרמא לבקש מאת מלך מלכי המלכים הקב"ה כל משאלות לבו לטובה, ובשעת הכושר זו בוודאי ימלא כל משאלותינו לטובה ולברכה, וכלשון בעל ה'אמרי נועם' מדזיקוב זי"ע (לפורים, אות מ"ט) "ענין ימי פורים, התגברות הרחמים והרצון עד למעלה ראש", ואפילו רפואות וישועות למעלה מדרך הטבע, שהרי היום הזה אינו בכלל שאר ימים, אלא למעלה מעליהם. ובבחינה דלעתיד לבא, ועל כן יהא האדם מרבה בתפילה ביום זה" (שיחות הרב אברהם אלימלך בידרמן, מתוך הספר 'באר החיים' – פורים)

5. יום של רחמים. "ביום זה אין הבדל בין אדם גדול לקטן, על כולם הייתה הגזירה ואת כולם הקב"ה הציל. בפורים גם האדם הקטן יכול להשיג את הדברים הגדולים – רוחניות, גדלות, וכל מה שירצה. ביום זה של רחמים אין גבול לשפע ואין גבול לאהבה... כמה שפע וברכה אפשר להשיג על ידי רחמים גדולים כאלו שזכינו להם בימים ההם, ואנו זוכים להם בכל שנה ושנה" (שיחות הרב שמשון דוד פינקוס זצ"ל, כרך פורים(

6. התפילה מגיעה לפני מלכו של עולם. "בפורים כל אחד ואחד מישראל מה שהוא מתפלל ומבקש אפילו ביחידות, תפילתו ובקשתו באה לפני המלך מלכו של עולם, ונתמלא מבוקשו" )פלא יועץ  -הורנוסטייפל לפורים ד"ה בעהשי"ת(

7. הארה גדולה. "ביאר רבינו האר"י בספר הכוונות בדרוש פורים (דף ק"ט ע"ג) כי יש הארה גדולה מתחדשת בכל יום במלכות הנקראת אסתר, אך תיכף אחר העמידה ההארה ההיא מתבטלת ונעלמת בפנים, אבל בימי הפורים עשה ה' יתברך בכל שנה ושנה כימים ההם, ותגלה אותה הארה כל היום ולא תתבטל, ולעולם לא היה נס גדול כזה לא בשבתות ולא בימים טובים להתקיים ההארה הזו אף אחר התפילה, שהוא אחר הסתלקות המוחין מן המלכות, אלא בימי הפורים בלבד, ובבחינה זו יש יתרון גדול אל פורים על כל שאר ימים, אפילו בשבתות וימים טובים" (אוצרות חיים, ימים וזמנים מועדים תכ"ג)

8. לנצל את היום. "הזמנים עצמם מסוגלים עד מאד, כמו שהאריכו בספרי גדולי החסידות שהקב"ה כביכול מקיים את המצוות, והלכה היא במעות פורים ש'כל הפושט יד נותנים לו', והקב"ה הרי רוצה לתת לנו רב טוב וחסד, ועלינו לנצל זאת ולקבל את השפע שהוא יתברך משפיע עלינו. צריך לנצל" (שיחת הרב בנימין פינקל, משגיח ישיבת מיר)

9. גם בבקשות של מעבר. "אמר בעל ה"מראה יחזקאל" זצ"ל בביאורו את הפסוק שאומר אחשוורוש לאסתר המלכה כשהתחננה על נפשה "מה בקשתך וינתן לך ומה בקשתך עוד ותעש", שהרי לכאורה המילה 'עוד' מיותרת. לשם מה ההוספה של 'עוד'?

"כאשר האדם מבקש על צרכים בסיסיים שאי אפשר להתקיים בלעדיהם, כביכול הקב"ה מוכרח להיענות לבקשתו, כמו פצוע ששוכב ברשות הרבים, גם אם לא יבקש ולא יצעק מילה וחצי מילה, כולם ירוצו לעזרתו, כי רואים אדם נאבק על חייו ונפשו. כך כביכול בקשה על דברי קיום ועיקר החיים  שומע ה' יתברך בקשתו תמיד, גם ללא ריבוי תחינה ומילים. אבל כאשר הוא מבקש על מותרות ודברים שאינם מוכרחים, אומרים לו 'הבה ונדון האם הינך ראוי לקבלם', וכמאמר הכתוב "טרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע" - כאשר אדם מבקש על דברים הכרחיים, אזי' טרם יקראו - אני אענה', אך כאשר מבקשים על 'עוד' – אז 'אני אשמע', אדון ואבחון האם מגיע להם שימלאו בקשתם.

"אבל ביום הפורים נותנים בשמים מילוי משאלות לב כל אחד ואחד אפילו על ענייני 'עוד', וזהו "מה בקשתך עוד, ותעש". גם 'עוד', עוד יישוב הדעת, עוד הרחבה בפרנסה, עוד הקלה בנישואי הבנים והבנות, עוד רגיעה ושלוות הנפש - ותעש!" (שיחת הרב אלימלך בידרמן)

10. לבקש על רוחניות. "צריך לדעת לנצל את הזמנים המסוגלים הללו לתפילה מעומק הלב על עליה רוחנית גדולה, ושנוכל לעבוד את ה' יתברך בלא הפרעות וללא טרדות, וממילא בוודאי יושפע מלמעלה שפע רב גם בכל עניני הגשמיות שהם לצורך גבוה (על מנת לאפשר לעסוק בעבודת השם ללא טרדות). וחבל מאד על אלו שמנצלים את הכח האדיר הזה שיש אחת בשנה לבקש רק על דברים גשמיים" (שיחת הרב בנימין פינקל, משגיח ישיבת מיר)

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

50לרכישה

מוצרים נוספים

הגדה של פסח הרב זמיר כהן:

ערכה לילדים לליל הסדר

והגדת - הרבנית ימימה מזרחי

כיסוי פסח מהודר מסאטן משובץ אבנים עם נצנצים מוזהבים מעוגל

גביע קידוש מהודר "להבה"

ערכת יצירה מעמד מהודר לבקבוק יין

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה