שנת שמיטה

באילו סוגי גידולים יש קדושת שביעית?

כדי שתחול קדושת שביעית בגידולים, צריך שיתקיימו בהם שלושה תנאים. במאמר זה נעסוק באחד התנאים – סוגי הצמחים והגידולים בהם נוהגים קדושת שביעית

עלי גפן (צילום: shutterstock)
whatsapp
אא

ארבע מצוות נוהגות בפירות שנת השביעית מן התורה, וחכמים הוסיפו ותיקנו דינים נוספים. ואת כלל ההלכות הנוהגות בגידולי השביעית נוהגים לכנות בשם: 'קדושת שביעית'.

המצוות הנוהגות בפירות שביעית מן התורה:
1. להפקירם לכל. שנאמר (שמות כג, יא): "וְהַשְּׁבִיעִת תִּשְׁמְטֶנָּה וּנְטַשְׁתָּהּ".
2. שלא להפסידם. שנאמר (ויקרא כה, ו): "וְהָיְתָה שַׁבַּת הָאָרֶץ לָכֶם לְאָכְלָה", ודרשו חכמים: "לאכלה" – ולא להפסד.
3. שלא לסחור בהם. דרשו חכמים: "לאכלה" – ולא לסחורה.
4. לבערם בזמן הביעור. שנאמר (ויקרא כה, ז): "וְלִבְהֶמְתְּךָ וְלַחַיָּה אֲשֶׁר בְּאַרְצֶךָ תִּהְיֶה כָל תְּבוּאָתָהּ לֶאֱכֹל" ודרשו חכמים: "כלה לחיה בשדה, כלה לבהמתך מן הבית".

 

באילו גידולים יש קדושת שביעית?

כדי שתחול קדושת שביעית בגידולים, צריך שיתקיימו בהם שלושה תנאים:
1. שיגדלו באדמה בגבולות ארץ ישראל המקודשת.
2. שיהיו עומדים לאחד מן השימושים הבאים: מאכל אדם, מאכל בהמה, ריח (כגון עשבי בשמים), או שמן למאור.
3. שיחשבו כגידולי שנת השמיטה.

 

סוגי הצמחים והגידולים בהם נוהגים קדושת שביעית

נעסוק במאמר זה בתנאי השני – סוגי הצמחים והגידולים בהם נוהגים קדושת שביעית.

לא בכל הגידולים יש קדושת שביעית. עצים להסקה או לבניה, עשבים המשמשים לתעשיית תרופות, סיבי כותנה המשמשים לייצור בדי כותנה – אין בהם קדושת שביעית.

מן הפסוק "והיתה שבת הארץ לכם לאכלה" דרשו חכמים שרק הגידולים העומדים לשימוש הדומה לאכילה – יש בהם קדושת שביעית.

ומה הם השימושים הנחשבים 'דומים לאכילה'? אמרו חכמים: "מי שהנאתו וביעורו שווה". כלומר: גידולים העומדים לשימוש כזה שההנאה ממנו היא בעת כילויו, יש בו קדושת שביעית. שימושים כאלו הינם: אכילה ושתיה, סיכה, שמן למאור, גידולים המשמשים לצביעה וכדומה. אבל גידולים שההנאה מהם אינה כרוכה בכילויים – כעצים לבניה, או שההנאה מהם באה לאחר כילויים – כעצים להסקה (שאופים ומתחממים בהם לאחר שנשרפו העצים ונעשו גחלים), אין בהם קדושת שביעית.

תנאי נוסף להגדרת השימוש כ'דומה לאכילה': שיהיה עומד לשימוש שהוא "שווה בכל אדם" – כלומר, שיהיה ראוי לשימוש שהכל צריכים לו, כמו האכילה שהכל צריכים לה. צמחים המיועדים לייצור תרופות וכדומה, אינם נחשבים כעומדים לשימוש השווה בכל אדם, שהרי הבריאים אינם צריכים להם, ומפני כן אין בהם קדושת שביעית.

וכעת נפרט:

מאכל אדם ומאכל בהמה

הגידולים המשמשים למאכל אדם או למאכל בהמה – יש בהם קדושת שביעית.

צמחי מרפא

צמחים המשמשים לייצור תרופות, (בין תרופות הניטלות דרך הפה ובין תרופות לשימוש חיצוני, כמשחות וכדו'), אין בהן קדושת שביעית, לפי שאינם עומדים לשימוש השווה בכל אדם.

צמחים המשמשים גם אנשים בריאים לחיזוק בריאותם, יש בהם קדושת שביעית. אך אם רוב בני האדם אינם משתמשים בהם למאכל, אין בהם קדושת שביעית.

גידולים המשמשים לריח

גידולים המשמשים לריח, כעשבי בשמים, יש בהם קדושת שביעית. משום שדרך ההרחה בהם היא על ידי שמוללים אותם, ומפני כן הם נחשבים כעומדים לשימוש שהנאתו וביעורו שווה.

פרחים

פרחים העומדים לנוי ואין להם ריח – אינם קדושים בקדושת שביעית, משום שהשימוש בהם אינו כרוך בכילויים. ויש מקלים גם בפרחים שיש להם ריח.

עלי טבק

עלי טבק העומדים להרחה יש בהם קדושת שביעית, והעומדים לעישון יש לדון אם יש בהם קדושת שביעית.

עלי טבק (צילום: shutterstock)

אתרוגים, הדסים ולולבים

אתרוגים יש בהם קדושת שביעית מכיוון שעיקרם לאכילה. הדסים ולולבים אין בהם קדושת שביעית, שעיקרם למצווה. אמנם הדס שנקטף לריח, יש בו קדושת שביעית.

צמחים המשמשים לייצור מוצרי כביסה ורחצה

צמחים שמפיקים מהם חומרי כביסה קדושים בקדושת שביעית, שהרי ההנאה מהם באה תוך כילויים.
צמחים שמפיקים מהם שמפו, סבון וכדומה, יש לחוש שיש גם בהם קדושת שביעית.

גידולים העומדים לשימושים נוספים

גידולים המשמשים לצביעה, יש בהם קדושת שביעית.

גידולים המשמשים להפקת שמן למאור, יש בהם קדושת שביעית.

עצים

עצים העומדים להסקה או לבניית בתים, גדרות ורהיטים – אין בהם קדושת שביעית.

פשתן וכותנה

פשתן וסיבי כותנה אינם קדושים בקדושת שביעית, אולם גרעיני כותנה קדושים בקדושת שביעית.

עלי גפן

עלי גפנים, סתמם אינם קדושים בקדושת שביעית. אך אם נקטפו לאכילה ולבישול, יש בהם קדושת שביעית.

בוסר

קדושת שביעית חלה על הפרי גם טרם הבשלתו, מעת שנפל הפרח וניכר הפרי. קודם לשלב זה אין בו קדושת שביעית.

פטריות

פטריות אין בהם קדושת שביעית.

הידברות שופס

ספר דניאל עם פירוש נזר חזיונות של הרב זמיר כהן

45לרכישה

מוצרים נוספים

סט ארכיאולוגיה תנכ"ית הרב זמיר כהן

חבורת תריג 9 - בתעלומת הזהב

זה אפשרי - הרב יצחק פנגר

גביע קידוש מוכסף

מקראות שלובות - מגילת איכה

הקרב על המקדש

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה