מקבצי שו"ת - שאל את הרב

האם צריך לעשות חנוכת בית לדירה שכורה? מתי מתחילים את ספירת העומר בחו"ל? והאם נשים חייבות במלווה מלכה?

מקבץ שו"ת 173 – השאלות הכי מעניינות שפורסמו השבוע במדור שאל את הרב באתר הידברות

  • כ"ג ניסן התשפ"א
(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

1. יש איזו דירה שראינו, שהמיקום שלה מעולה בשבילנו, וגם המחיר. בבית חי כלב ויש טלוויזיה. בעל הדירה נפטר לפני כחצי שנה מהמחלה. יש להם בן חולה מבחינה נפשית. הדירה צריכה לעבור שיפוץ רציני, כלומר אם נקנה את הדירה אנחנו נשפץ את הכל מהיסוד. חוששני לקנות מהסיבות שתיארתי. האם יש בסיס לחששות? או שאפשר לקנות ולחיות שם בחיים טובים ובמזל טוב? 

אתם יכולים לקנות את הדירה הזו, בפרט לאור העובדה שאתם מתכננים לעשות שיפוץ יסודי. ומה טוב אם תוכלו להקפיד שלא להיכנס לגור שם עד שתעשו חנוכת הבית. 

מקורות: ראה בספר סגולות רבותינו (עמוד 396) ששאל את הגר"ח קניבסקי שליט"א, האם יש איזה ענין להימנע מלהתגורר בבית שמת בו אדם? והשיב: לא שמענו, ע"כ. 

וע"ע בשו"ת מעין אומר חלק י"ב (עמוד ע"ד) ששאלו את הגר"ע יוסף זצ"ל לגבי קניית דירה שמתו שם האמא והילד, אם יש מה לחוש, והשיב: אין מה לחוש, רק שלא יכנסו עד שיעשו חנוכת הבית, ע"ש. וע"ע בספר עלינו לשבח חלק א' (בסוף הספר תשובה כ"ז). 

                                                   *  *  * 

2. אדם המשכיר דירה והוא נכנס אליה השבוע, האם צריך לעשות חנוכת בית לדירה השכורה? 

כן. 

                                                   *  *  * 

3. האם מותר לשמוע אדם ששר ללא כלי נגינה ברקע בספירת העומר? 

מותר לשיר בפה (ללא כלי נגינה) בספירת העומר. 
 מקורות: ראה בספר אשרי האיש חלק ג' (פרק ס"ה סעיף כ') בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל, וכן בשו"ת יחוה דעת חלק ו' (סוף סימן ל"ד) וחזון עובדיה הלכות יום טוב (עמוד רנ"ח). 

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)

                                          

4. למה כתוב שאם ישראל ישמרו 2 שבתות תבוא הגאולה? שאלתי היא למה דווקא 2 שבתות? 

נאמרו פירושים רבים ואביא שניים מהם. 

א. השבת משפיעה לכל השבוע והשבת מושפעת מימות השבוע וכדי שהשבת תהיה בשלימות יש לשמור את השבת הראשונה דבר שישפיע שהשבוע יהיה במצב רוחני טוב יותר, וכך השבת הבאה תהיה בשלימות, ונזכה לביאת המשיח. 

ב. בספר הכתב והקבלה כתב כך: "שבתותי תשמרו וגו´. בא לשון יחיד על רבים, כי טעם שבתותי בעבור כי שבתות השנה הם רבים (הרמב"ן); ולפי המבואר (לעיל כ', י') בשם שבת שיש פי שנים בהוראתו, האחד ענין הבטול וההפסק ממלאכה, והשני ענין ישוב הדעת לעניינים אלוקיים (בעזיננונגסטאג), אם כן יש בכל שבת ושבת שתי שביתות, שביתת הגוף מעסקי עולם, ושביתת וישוב הנפש להתעסק בענינים רוחנים אלהיים, ואין שביתת הגוף לבדה עיקר ותכלית קיום עשה דשביתת שבת, כי אמנם אינו רק סבה גורמת אל שביתת וישוב דעת הנפש, והיא השביתה התכליתית המכוונת, ועל זה באה האזהרה כאן שבתותי תשמרו, ירצה בכל שבת ושבת תשמרו שתי שביתות, שביתת הגוף ממלאכת מעשה, ושביתת הנפש במלאכת עבודת ה'; 

"ולהיות ששתי שביתות אלה זה לזה כמסובב מן הסבה ולא יתפרדו, כי באמת אחת הנה, השביתה הראשונה היא הכנה לבוא אל תכלית השביתה האמתית, לכן אמר הכתוב על שתיהן שהן אחת באמת לשון יחיד כי אות היא, ויתכן כי על כוונה זו ארז"ל, אילו שמרו ישראל שתי שבתות מיד נגאלין, אין כוונתם על שתי שבתות בזמנים נפרדים, כי אם על שתי שביתות אלה אשר יתלכדו ולא יתפרדו ביום אחד, ואחת הנה באמת, בגוף ובנפש". 

                                                   *  *  * 

5. האם נשים יכולות להסתפר בזמן ספירת העומר? 

בילקוט יוסף התיר לנשים להסתפר בספירת העומר. 

                                                   *  *  * 

6. מתי מתחילים את ספירת העומר בחו"ל? 

ספירת העומר בחוץ לארץ מתחילה בדיוק באותו זמן שמתחילים ספירת העומר בארץ ישראל, דהיינו במוצאי יום טוב ראשון של פסח (שלחן ערוך אורח חיים סימן תפ"ט סעיף א'). 

                                                   *  *  * 

7. האם במדבר בני ישראל הניחו תפילין? כלומר משה רבנו, אהרון, יהושוע, שמואל דוד וכל העם? האם הם הניחו תפילין כמו שאנחנו מניחים היום? ואם כן, האם זה מופיע איפשהו במקורות - משנה, גמרא או באגדות חז"ל? 

מעת קבלת התורה כל ישראל קיימו את כל המצות, וכמובן גם הניחו תפילין. 

                                                    *  *  * 

8. האם בנות חייבות בסעודת מלווה מלכה? ומה צריך לאכול בסעודה זו? 

גם נשים חייבות בסעודת מלווה מלכה במוצאי שבת (שו"ת יביע אומר חלק י' חלק אורח חיים סימן ל"ג). 

ולכתחילה יש לאכול לחם בסעודה זו, ואם אין לה או שחוששת לאכילה גסה אפשר לאכול מיני מזונות או פירות (יעויין שלחן ערוך סימן ש ומשנה ברורה סק"א ושו"ת יביע אומר שם). 

                                                    *  *  * 

9. א. מה הזמן של פטירת 24 אלף תלמידים של רבי עקיבא? ב. והאם זה היה יום אחד או שזה היה כל תקופת ספירת העומר? ג. ואיך שאני יודע סופרים לעומר לא בגלל זה אלא לזמן מתן תורה, אז אין זה קשור ל-24 אלף תלמידים? ד. ולמה מדליקים מדורה בל"ג לכבוד רבי שמעון בר יוחאי? 

א-ב. בכל התקופה שבין פסח לל"ג בעומר. יש אומרים שפסקו לגמרי למות בל"ג בעומר. ויש אומרים שעיקר ההפסקה היה ביום ל"ג וביום ל"ד מתו רק מעט (ראה שלחן ערוך סימן תצ"ג סעיפים א'-ב' ומשנה ברורה ס"ק ז'-ח'). 
 
ראה עוד כאן

ג. מצוות ספירת העומר לא קשורה ל-24 אלף תלמידים. 

ד. ראה כאן

                                                    *  *  * 

10. אני חולם המון על נחשים. מכל מיני צבעים.  הם תמיד מכישים אותי. תמיד. אני מרגיש את ההכשה ברמה שאני מתעורר. שאני חושב שבאמת מישהו נגע בי. אני בודק מתחת למיטה. ממש חלום אמיתי. האם יש לזה משמעות באמת? שמעתי שזה מצביע על עושר, מצב כלכלי מדהים... זכיות... בתכל'ס, לא רואה שינוי עדיין. האם זה נכון? או שאין לזה משמעות? 

אמנם נאמר בגמרא מסכת ברכות (דף נז עמוד א') הרואה נחש בחלום פרנסתו מזומנת לו (כנחש שעפר לחמו ומצוי לו בכל מקום. רש"י). נשכו נכפלה לו. הרגו (לנחש. רש"י) אבדה פרנסתו. ע"ש. אולם יש לדעת שבדרך כלל רוב ככל החלומות בזמנינו אין להם כל כך משמעות. 

מומלץ שתקבל על עצמך בלי נדר לברך ברכת המזון בכוונה וכהלכה, כי מלבד החובה לנהוג כן, זה גם מסוגל מאוד למציאת פרנסה טובה, וכמו שכתב בספר החינוך (מצוה ת"ל) שקיבל מרבותיו שכל הזהיר בברכת המזון מזונותיו מצוין לו בכבוד כל ימיו. 

ראה גם בדברי הרב זמיר כהן שליט"א כאן

תגיות:שאלות ותשובותמקבץ שו"ת

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה