פעילות הידברות

גדולי הדור מתכנסים למעמד היסוד של מרכז לבוררות "שלום ואמת" של ארגון הידברות

גדולי הדור התכנסו ובירכו את המרכז החדש לבוררות של הידברות, מרכז "שלום ואמת", במעמד יסוד ייחודי שהתקיים השבוע

  • ו' כסלו התש"פ
נשיא מועצת חכמי התורה, מרן ראש הישיבה, חכם שלום כהן שליט’’אנשיא מועצת חכמי התורה, מרן ראש הישיבה, חכם שלום כהן שליט’’א
אא

היסטוריה בעולם הדיינות: בראשות מרנן ורבנן גדולי וחכמי הדור שליט"א, ובמעמד בכירי הדיינים ופוסקי ההלכה בארץ ישראל, נערך השבוע כנס היסוד למרכז לבוררות "שלום ואמת", בנשיאות הגאון רבי זמיר כהן שליט"א. המעמד התקיים בביתו ובראשותו של מרן ראש הישיבה חכם שלום הכהן שליט"א, ובהשתתפות הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, לצד גדולי הדיינים ומורי ההוראה, בהם הרבנים הגאונים רבי נפתלי נוסבוים, רבי שמאי קהת הכהן גרוס, רבי בנימין לוי, רבי זבדיה כהן, רבי אברהם דרברמדיקר והמנהל הרוחני של הידברות, הגאון רבי ישעיה וינד שליט"א.

גדולי ישראל הביעו קורת רוח מרובה, ובירכו בחום את הקמת המרכז לבוררות "שלום ואמת" של ארגון הידברות, שיעודד יהודים רבים להצטרף למחנה היראים לדבר ה' ולדון בתביעות ובמחלוקות כספיות בפני דיינים תלמידי חכמים הראויים לדון כדת וכהלכה, כפי שמעידים גדולי ישראל במכתב היסוד למרכז לבוררות, ואף מוסיפים כי: "וב"ה כל הנהלים והכללים וסדרי הדין עשויים בצדק ובמשפט כהלכה, לאמיתה של תורה".

הרב אשר וייס, גאב"ד "דרכי הוראה", חתם אף הוא על מכתב היסוד של המרכז, והוסיף בכתב ידו כי: "גם אני מצטרף לדברי הרבנים הגאונים, בנחיצות מפעל גדול זה, ביודעי ומכירי חלק מהרבנים, העושים עבודת קודש שיש בו להרבות שלום בעולם ולקדש שם שמים".

הרב אשר וייסהרב אשר וייס

הרב ירון אשכנזי, חבר וועדת הרבנים של ארגון הידברות, פתח את המעמד בדברי הודיה לקב"ה על שזיכינו להגיע לרגע מרגש זה, בו מתכנסים מנהיגי העדה עם גדולי הדיינים ופוסקי ההלכה בדורנו, כדי להקים בס"ד מרכז בוררות שירבה שלום בין אדם לחברו באמצעות יישוב סכסוכים והגעה להסכמות בדרך התורה וההלכה. הוא ציין כי ארגון הידברות, הזוכה לאמונם של מיליוני יהודים בארץ ובעולם, לקח על עצמו לתת מענה הלכתי ומקצועי ע"י מיטב בכירי וותיקי הדיינים, במתכונת התואמת את חוק הבוררות בישראל. הרב אשכנזי פירט מיהם הדיינים החשובים שהוכתרו לכהן בערכאה העליונה של המרכז לבוררות, ביניהם הרב נפתלי נוסבוים, הרב ציון בוארון, הרב בנימין לוי, הרב ניסים בן שמעון, הרב זמיר כהן והרב אברהם דרברמדיקר. בתקופה הקרובה יצטרפו בעז"ה לערכאה העליונה דיינים חשובים נוספים, מהשורה הראשונה בעולם הדיינות והפסיקה בארץ ישראל.

נשיא מועצת חכמי התורה, מרן ראש הישיבה, חכם שלום כהן שליט"א, המלווה את ארגון הידברות בעצה ובברכה מאז היווסדו, העניק את תמיכתו וברכתו להקמת המרכז לבוררות, מרן פתח בתיאור תנאי הסף לדייני אמת, כפי שנכתב בתורה (שמות ט"ו, כ"א) "אַנְשֵׁי חַיִל יִרְאֵי אֱלֹקִים אַנְשֵׁי אֱמֶת שֹׂנְאֵי בָצַע", וכפי שמפרש האבן עזרא, "יראי אלוקים" הכוונה לדיין שאינו חושש מאף אחד זולתו יתברך. "אם הוא מפחד מעוד מישהו חוץ מהקב"ה, הרי הוא בבחינת 'ירא אלוהים אחרים, רחמנא ליצלן", אמר מרן. בהמשך הזכיר מפרשת השבוע את אברהם אבינו, המכונה (ישעיה מ"א ח') "אברהם אוהבי", משום שקירב אנשים לאמונה ביוצרם ובוראם.

נשיא מועצת חכמי התורה, מרן ראש הישיבה, חכם שלום כהן שליט''אנשיא מועצת חכמי התורה, מרן ראש הישיבה, חכם שלום כהן שליט''א

מרן ראש הישיבה חזר והביע את הערכתו העמוקה לפעילות הקירוב של ארגון הידברות, ובפרט לרב זמיר כהן, וציין כי הארגון פועל אך ורק בכפוף לדעת תורה ובהכוונתם של גדולי הדור, במטרה לזכות את הרבים. מרן ראש הישיבה סיים את דבריו בברכה חמה למייסדי המרכז לבוררות, שלא יכשלו חלילה בדבר הלכה ויזכו לדון דין אמת על פי ההלכה.

נשיא מועצת חכמי התורה, מרן ראש הישיבה, חכם שלום כהן שליט''אנשיא מועצת חכמי התורה, מרן ראש הישיבה, חכם שלום כהן שליט''א

לאחר מכן נשא הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א דברי ברכה חמים, וציין כי בתי הדין הרבניים מנועים מלדון בתביעות ממוניות, ולכן אף יהודים שאינם באים מעולמה של תורה, "כעת יש להם אפשרות לחתום על שטר בוררות במרכז 'שלום ואמת', שזה תקף גם לפי חוקי המדינה, וזה פותר את כל הבעיות! אשריכם ואשרי חלקכם", אמר הראשל"צ.

הראשל''צ הגאון רבי יצחק יוסף שליט''א הראשל''צ הגאון רבי יצחק יוסף שליט''א

הראשל"צ אף חיזק את ידיו של נשיא המרכז לבוררות, הרב זמיר כהן, וציין בהתרגשות כי נכח במספר עצרות חיזוק שערך ארגון הידברות, וראה את ההשפעה העצומה על הנוער המתקרב ליהדות בזכות פעילותו של הרב זמיר. "הרב ימשיך את פעילותו ביתר שאת וביתר עוז לזכות את הרבים. עוד עצרת ועוד שיעור תורה, ובכך נקרב בס"ד יהודים לאביהם שבשמיים", סיים הראשל"צ את דבריו.

הרב נפתלי נוסבוים, אב"ד "נתיבות חיים", ציטט את הגמרא במסכת שבת (י' ע"א): "כל דיין הדן דין אמת לאמיתו כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית", וציין כי המרכז לבוררות "שלום ואמת" יעמוד לרשותם של יהודים בכל רחבי הארץ וזה דבר גדול מאוד וחשוב מאוד.

הרב זמיר כהן הודה לגדולי הדור על התמיכה והסיוע לכל אורך הדרך, הן בפעילות הקירוב וזיכוי הרבים של ארגון הידברות, הפועל מדי יום להפיץ תורה ואמונה בקרב רבבות יהודים בכל רחבי העולם, והן בהקמת המרכז לבוררות "שלום ואמת", שייתן בעז"ה מענה הלכתי נגיש וקרוב לכל החפץ בכך, באמצעות רשת של דיינים מכל רחבי הארץ. הרב זמיר כהן ציין כי בחירת הדיינים אף היא נעשתה בדקדוק רב, כאשר מעבר לגדלות המובהקת בתורה ובפסיקה שיש לכל אחד מהדיינים, הושם דגש מיוחד על אופי שיפוטי נח ומסביר פנים, ועל כושר סבלנות מיוחד.

הרב זמיר כהן שליט''אהרב זמיר כהן שליט''א

הרב אלחנן שלום אלגרוד, המנהל הרבני של המרכז, נשא דברי סיכום, בהם הודה נרגשות על הזכות לעמוד בפני גדולי הדור שנרתמו לסייע בהקמת המרכז לבוררות של ארגון הידברות. הוא ציין כי רבבות יהודים אינם מכירים דיין שיוכלו להתדיין אצלו בבוררות, וכעת יש להם בס"ד כתובת להתדיין לפי חוקי התורה כראוי.

הרב אלגרוד הדגיש כי היות שהמרכז פונה ליהודים המתקרבים לחיי תורה ומצוות, ערכו הרבנים עבודה מקצועית ויסודית, באמצעות שיתוף פעולה נדיר וייחודי בין עשרות דיינים לבין צוות משפטי של עו"ד ושופטים בדימוס, שהוציאו סדרי דין ושטר בוררות בדקדוק הלכתי מובהק, אך גם בהתאמה לחוק הישראלי.

"המרכז לבוררות 'שלום ואמת' יעניק מענה מקצועי ואמיתי לבירור סוגיות ממוניות וליישוב סכסוכים בבוררות על פי התורה. אנו מודים למרנן ורבנן שליט"א שאירחו וכיבדו את המעמד בנוכחותם ולכל הדיינים והרבנים החשובים מארגון הידברות ומהמרכז לבוררות על השתתפותם במעמד היסוד היסטורי זה", סיכם הגרא"ש אלגרוד את מעמד היסוד למרכז לבוררות "שלום ואמת".

במכתב היסוד של המרכז לבוררות, עליו חתמו מרנן ורבנן גדולי וחכמי ישראל שליט"א, לצד בכירי הדיינים ופוסקי ההלכה בארץ ישראל, נאמר כי "זה מכבר רבות בשנים שארגון הידברות פועל לקרב רבבות אלפי בני ישראל לאביהם שבשמיים, ולחזקם בתורה ובהלכה ובקיום המצוות.

וכעת ב"ה נתעוררו לייסד מרכז בוררות 'שלום ואמת – דיני ממונות', ובו ידונו דיינים תלמידי חכמים מופלגים ויראי שמיים הראויים לדון כדת וכהלכה, ובדרך זו רבבות אלפי יהודים אשר לא זכו לדעת את חשיבות המצווה להתדיין רק על פי דיני התורה, יוכלו להתחזק ולהקפיד אף בעניין זה, אשר מחוסר מענה המותאם לציבור זה, הנוסף לחוסר הידיעה, אינם מקפידים בכך.

וב"ה כל הנהלים והכללים וסדרי הדין עשויים בצדק ובמשפט כהלכה, לאמיתה של תורה. ויהי רצון שבזכות פעילות גדולה וחשובה זו, נזכה ונראה בקיום הפסוק 'ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה', במהרה בימינו, אכי"ר".

הרב ירון אשכנזי, חבר ועדת הרבנים של הידברותהרב ירון אשכנזי, חבר ועדת הרבנים של הידברות

הדיין הרב אלחנן שלום אלגרוד, מנהל המרכז לבוררותהדיין הרב אלחנן שלום אלגרוד, מנהל המרכז לבוררות

תגיות:הידברותמרכז בוררות

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה