מקבצי שו"ת - שאל את הרב

האם מותר להתפלל מהנייד? מה יקרה בתחיית המתים? והאם יש חיים בכוכב אחר?

מקבץ שו"ת 100 – השאלות הכי מעניינות שפורסמו השבוע במדור שאל את הרב באתר הידברות

(צילום: shutterstock)
אא

1. אסור לקחת נשמה או ללכוד בשבת. אז מה עושים אם הופיעו המון נמלים על השיש בשבת, שזה יכול להפריע לסעודת השבת?

אכן, להרוג נמלים בשבת אסור.

אם הנמלים עולות על שולחן שנמצא בחוץ או על מרפסת, יש לסלק את הדברים ולאכול בפנים.

ואם זה קרה בפנים, בבית, יש ליזהר לעשות את טיפולי הריסוס הדרושים, לפני או אחרי שבת.

*  *  *

2. האם מותר להתפלל דרך הנייד?

בעיקרון מותר להתפלל מתוך הנייד כשהוא נמצא במצב שאין אפשרות לקבל שיחות וכו' (מצב טיסה). ומכל מקום, אם אנשים עלולים לחשוד שאת מתעסקת בנייד תוך כדי התפילה - יש להימנע (וע"ע בשו"ת אשר חנן חלק ג' סימן ז').

*  *  *

3. האם מותר לפתוח בשינוי חבילת טישו בשבת, במקרה שנגמר הנייר?

מותר לפתוח חבילת טישו בשבת אם מקפיד שלא לקרוע במקום המסומן לפתיחה. כמו כן יש לקרוע את האריזה באופן שלא תהיה ראויה עוד לשימוש (שמירת שבת כהלכתה החדש חלק א' פרק ט' סעיף ח').

*  *  *

4. בעבודה שלי יש כיור רק בשירותים. מה הפתרון לנטילת ידיים אחרי שירותים? ולאוכל? והאם מותר לשתות את המים מהכיור שם (מרתיחים בקומקום לשתייה חמה)?

1. בדיעבד יש ליטול בפנים ולנגב בחוץ (גם לאוכל).

2. בדיעבד, ורק אחרי שתוציא אותם לחוץ.

(צילום: shutterstock)

*  *  *

5. מה יקרה ביום תחיית המתים לאלה שעדיין יהיו בחיים? האם הם פשוט יהיו צופים במתרחש, או שכולם ימותו קודם?

אף אחד לא יחיה עד תחיית המתים, אלא כולם יפטרו מן העולם לפחות שעה קודם ושוב יקומו לתחייה, כמבואר בגמרא במסכת שבת (דף קנ"ב עמוד ב').

*  *  *

6. האם מותר לרמוז לילד קטן לכבות את האור בשבת? אור שהודלק ע"י הילד ומונע ממני לישון בשבת?

יש איסור גמור לרמוז לקטן שיכבה את האור בשבת. אמנם אם מדובר בילד קטן מאוד (מתחת לגיל שלוש), ניתן להעמיד אותו על כסא ליד מתג החשמל, כדי שיכבה את האור מעצמו. אולם אסור לרמוז לו לעשות כן כלל (יעויין שו"ת נשמת שבת חלק ז' סימן תע"ח-תע"ט).

*  *  *

7. מדוע ה' זקוק לצבאות שמיים? למלאכים? הרי ה' הוא בעל הכוחות כולם. מדוע ה' שולח שליחים או ממנה מלאכים שמופקדים על דברים מסוימים? שאלה נוספת, מדוע ה' זקוק לתשבחות ולשירת המלאכים שמזמרים לו מדי יום?

כפי שהבנתי, אין להשם יתברך צורך בכל הדברים האלו מצד עצמו.

רק שרצונו יתברך להטיב לנו, וזה נעשה על ידי שאנו מתקרבים אליו יתברך (ספר דרך השם, חלק א' פרק ב'), ומכירים את גדלות מלכותו יתברך.

לכן כלפינו וכלפי השגתינו, ברא הקב"ה את כל צבא השמים, כדי שאנו נוכל להעריך את כבוד מלכותו יתברך - כי בלי זה, אנו בתפיסתנו הגשמית לא נוכל לתאר לעצמינו איזה ציור לגדלות כבודו יתברך.

כמו כן הסיבה לשליחת המלאכים לכל דבר, כי רק כך אנו תופסים את התפשטות כוחותיו יתברך; ולכן כחלק מהצמצומים שבכוחותיו האין סופיים, הוא יצר ג"כ את עולם המלאכים אשר בו מתפרטים כוחותיו יתברך אחד לאחד באופן שאנו נוכל להשיג אותם; ועל כל אחד ממונה מלאך (קרי: "שליח") כדי להוציא את הכח המיוחד הזה לפועל.

(צילום: shutterstock)

*  *  *

8. מדע היהדות נקבעת על פי האם, ולא הולכים על פי מוצא האב?

גמרא קידושין דף סח ע"ב: "א"ר יוחנן משום ר"ש בן יוחי דאמר קרא (דברים ז', ד'): 'כי יסיר את בנך מאחרי', בנך הבא מישראלית קרוי בנך; ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנך אלא בנה. אמר רבינא ש"מ בן בתך הבא מן העובד כוכבים קרוי בנך".

*  *  *

9. האם אמת הדבר שבביאת המשיח נברך "גאל ישראל" ו"שהחיינו"?

לפי דעת הגר"ח פלאג'י זצ"ל בשו"ת לב חיים חלק ב' (סימן מ"ב) יברכו בביאת המשיח - א. גאל ישראל. ב. שהחיינו. ג. שחלק מחכמתו ליראיו. ד. חכם הרזים.
 

אולם לפי דעת הגרש"ז אויערבאך זצ"ל בשו"ת מנחת שלמה חלק א' (סימן צ"א אות כ"ז) יברכו בביאת המשיח - א. שהחיינו. ב. שחלק מחכמתו ליראיו. ג. שחלק מכבודו ליראיו. ד. חכם הרזים (וע"ע בשו"ת אדרת תפארת חלק ג' סימן ט"ו).

והנה ברכת שהחיינו וברכת שחלק מחכמתו ליראיו, וכן ברכת שחלק מכבודו ליראיו, אין לברך אלא רק כשרואים את פני המשיח. וברכת חכם הרזים אין לברך אלא כשרואים התקבצות של לפחות שש מאות אלף איש מישראל בביאת המשיח.

ולכאורה מי שקם בתחיית המתים צריך גם לברך "מחיה המתים" וכמו שכתוב בפרקי דרבי אליעזר (פרק ל"א) שכיון שהגיע החרב על צווארו של יצחק פרחה ויצאה נפשו, ואחר כך כשחזרה אליו הנפש פתח ואמר "ברוך אתה ה' מחיה המתים". וכן ראה בספר דרך שיחה חלק א' (עמוד צ"ד) בשם הגר"ח קניבסקי שליט"א, שניתן ללמוד מזה שהמת עצמו כשקם לתחייה צריך לברך "מחיה המתים", ע"ש (וכ"כ בספר מגדים חדשים על ברכות, בתחילת הספר במאמר תחיית המתים אות ו בשם ספר אמונת התחיה פרק ד' שהמתים שיעמדו בתחייה יברכו מחיה המתים, וכתב לסייעו מדברי פרקי דרבי אליעזר הנ"ל, ע"ש).

*  *  *

10. רציתי לדעת אם לפי התורה יש חיים על כוכב אחר. לא אפשרות לחיים כמו שגילו שאפשר לחיות על המאדים, אלא ממש חיים של בני אדם בכדור אחר או של יצורים אחרים בכדור אחר.

לא נראה שיש חיים נוספים ביקום, ולא "חייזרים".

אי אפשר לחיות במאדים - אלא רק בתוך חללית או בתא אטום! מבחינה מדעית, התנאים המאפשרים קיום חיים אינם פשוטים בכלל, וזאת בשונה מההכרזות שאתה שומע בתקשורת על מציאת כוכבי לכת דומים לכדור הארץ:

https://www.hidabroot.org/article/220338

https://www.hidabroot.org/article/220405

https://www.hidabroot.org/article/209831

ולעצם שאלתך - היהדות אינה שוללת במפורש את אפשרות קיומם של חיים נוספים. ראה בכתבה שפרסמתי בנושא חייזרים:

https://www.hidabroot.org/article/80390

מה שכן, מאחר שהאדם הוא נזר הבריאה, ורק הוא נברא בצלם אלוקים ונופחה בו נשמת חיים, על כן לא ייתכנו ביקום בריות תבוניות עם בחירה חופשית מלבד בני האדם.

דרגו את המאמר - ותעזרו לקידומו בגוגל:

ממוצע 3.8 (4 מדרגים)
הנקראים ביותר
הידברות שופס

הגדה לפסח עם פירוש הרב זמיר כהן

45לרכישה

מוצרים נוספים

הגדה לפסח "ברוך יאמרו" - הרב ברוך רוזנבלום

הגדה עומדת

ערכת יודאיקה "בני מלכים" לפסח

הגדה של פסח - חבורת תריג

סט ארכיאולוגיה תנ"כית - הרב זמיר כהן

ילדים מספרים על עצמם בקומיקס 1 - חיים ולדר

לכל המוצרים