הדרכה למתחזקים

המדריך למתחזק, והפעם: איך לשמור על צניעות?

מדוע מצוות הצניעות הינה אחת מיסודות היהדות. מהם בגדים צנועים, האם מותר לאישה ללכת לרופא גבר, ומה בנוגע לרחצה בים ובבריכה? המדריך שיעשה לכם (קצת) סדר בנושא החשוב כל כך

  • כ"ב שבט התשע"ט
(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

ראשית, חשוב לציין כי הנאמר בכתבה זו מנסה להקיף את נושא הצניעות מכל היבטיו. עם זאת, קיימות דעות שונות בהלכה, ולא יכולנו לסקור את כולן. לשאלות ספציפיות בנושא צניעות, ניתן לפנות למדור "שאל את הרב" באתר הידברות.

הצניעות היא ללא ספק אחד מיסודות היהדות. את הציווי הכללי שבתורה "קדושים תהיו" מפרש רש"י: "הוו פרושים מהעריות ומן העבירה, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה אתה מוצא קדושה" (ויקרא יט, א), ועוד נאמר לגבי איסור עריות: "אל תטמאו בכל אלה, כי בכל אלה נטמאו הגויים" (ויקרא יח, כד).

כוונת המושג "צניעות" הינו לשני דברים עיקריים: צניעות באופי והתנהלות – חוסר התבלטות, חיים פשוטים ולא פזרניים, הסתפקות במועט וחוסר קולניות. הנקודה השניה בצניעות היא צניעות בלבוש. על האיש והאישה נדרש להתלבש באופן המכסה את רוב חלקי גופם. להרחבה נוספת אודות חשיבות הצניעות ביהדות, לחצו כאן.

חשוב להבין שלפי תפיסת חז"ל, צניעותה של האישה היא דבר טבעי, ופגיעה בצניעות האשה היא פגיעה בכבודה. דוגמאות לכך ניתן לראות בדברי המשנה (בבא קמא ח, ו)  שמי ש"פרע ראש האשה בשוק – נותן ארבע מאות זוז", כתשלום על הבושת שגרם לה. גם בתלמוד הירושלמי (סנהדרין ב, ד) מובאת דעה שבשעת הלוויה נשים הולכות מאחורה וגברים מקדימה, "מפני כבוד בנות ישראל, שלא יהו מביטין בנשים".

מה הם גדרי הצניעות?

גדרי הצניעות המופנים לאישה כוללים כיסוי של גופה, וכן הוראות שנועדו להצניע את האישה ולהדיר אותה ממעורבות יתרה עם חברת הגברים. בספרות חז"ל ובפסיקת הראשונים קיימים גדרי צניעות המוגדרים כ"דת יהודית", שהם מנהגי צניעות שנהגו בנות ישראל, ואין הם מבוססים על הכתוב בתורה.

להלן יפורטו חלק מגדרי הצניעות:

 

הרהורי עבירה

הרהורי עבירה אמורים לעצב לא רק את התנהגותו של האיש היחיד אלא גם נורמות התנהגות חברתיות. כך נרשמו הוראות ואיסורים להתנהגות צנועה בחברה, כמו, למשל ההוראה ש"אין לנהוג אפילו עם אשתו בדברים של חיבה... בפני אחרים שלא יבא הרואה לידי הרהור" (קיצור שולחן ערוך סימן קנב סעיף יא).

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)

 

חתונה מעורבת

חתונה מעורבת, שנערכת ללא הפרדה עם מחיצה בין הגברים לנשים, עלולה לגרום לגברים רבים להרהורי עבירה. על כן נפסק כי במסיבות נישואין שנערכות בחברה שבהן "נשים יושבות בין האנשים שהרהורים שם, לא ייתכן לברך שהשמחה במעונו" (ספר חסידים, סימן שצג). להרחבה נוספת אודות חתונה מעורבת, לחצו כאן.

 

ריקודים מעורבים

ריקודים מעורבים הינם פגיעה חמורה בגדרי הצניעות הבאים: הרהורי עבירה, שמיעת קול אישה שרה, נגיעה והסתכלות באישה.

 

ייחוד

על מנת לשמור על גדרי הצניעות, קבעו חז"ל את הלכות ייחוד. איסור ייחוד קובע שאסור לגבר ואישה לשהות יחד במקום סגור (או במקום שאנשים אינם מגיעים לשם), אלא אם כן הם נשואים זה לזו או קרובי משפחה מדרגה ראשונה (אבא ובת, אמא ובן, אח ואחות), או שאחד צאצא של השני (סבא ונכדה, סבתא ונכד, וכו'). סיבת האיסור מהחשש שבמקום בו אין איש רואה, עלולים להגיע לידי איסור.

הקפדה על הלכות צניעות בכלל והלכות ייחוד בפרט – הם אחד האמצעיים הבטוחים לשמירה על חברה צנועה ואיכותית, ללא הטרדות ובגידות.

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)

 

קול באישה ערווה

על פי ההלכה, אסור לגבר לשמוע אישה שרה.

 

הסתכלות באישה

כחלק מגדרי הצניעות, על הגברים להימנע מלהסתכל על נשים. מסיבה זו יש להקפיד מאוד על רחצה נפרדת בים ובבריכה, ושימוש בחדרי כושר בשעות נפרדות. כמו כן, חשוב להקפיד כי הסרטים והפרסומות יהיו נקיים מנשים לא צנועות, דבר המוביל להרהורי עבירה. כמו כן, אסור לנשים לרקוד בפני גברים.

הרב זמיר כהן עונה על השאלה: מה עדיף אישה צנועה או גבר מתפלל? צפו:

ישנם מקומות בגוף האישה שאותם חייבים לכסות, ואפילו אם כל הנשים שבאותו המקום תחלטנה ללכת ברחוב ללא בגדים, כולן תחשבנה לפרוצות. והטעם לכך הוא, שחכמים הבחינו בעומק דעתם שיש מקומות בגוף שראוי שיהיו מכוסים ושמורים בטהרה למען האהבה האמיתית שבין בני הזוג, וישנם מקומות שאפשר שיהיו גלויים.

בין האיברים אותם יש לכסות:

1. זרוע – עד המרפק, באופן שבו בכל תנועה שתעשה, תישאר הזרוע כולה, כולל המרפק, מכוסה.

2. רגל – כיסוי הרגל עד הקרסול באמצעות גרב.

3. ירך – חובה לכסות באמצעות חצאית או שמלה, שתטשטש את צורת האיבר.

4. כיסוי ראש – על אישה נשואה, ואף גרושה ואלמנה, חובה לכסות את ראשן. להרחבה אודות כיסוי ראש, לחצו כאן.

5. מחשוף – על החולצה להגיע עד עצמות הצוואר, שלא יישאר מחשוף החושף חלק מהגוף.

6. בגדים לא צמודים – על הבגד להיות מבד שלא מבליט את צורת הגוף.

 

מכנסיים לנשים

שאלה גדולה שהתעוררה בתקופה האחרונה היא, האם מותר לנשים ללבוש מכנסיים. והבעיה מורכבת משני חלקים: מצד צניעות ומצד איסור "לא ילבש".

על פי כמה פוסקים, האיסור ללבוש מכנסיים קיים כיוון שמכנסיים מוגדרים כמלבושי גבר, ולכן גם אם נשים רבות יתרגלו ללבוש מכנסיים, ואפילו אם יהיו הבדלים בולטים בין מכנסי הגברים למכנסי הנשים, עדיין יישארו המכנסיים בגד מובהק של גברים, וממילא אסור יהיה לנשים ללובשן. (מנחת יצחק ח"ב ק"ח),

גם מצד חיוב הצניעות אין לנשים ללבוש מכנסיים, משום שמכנסיים מבליטים את פישוק הרגליים, ואילו השמלה או החצאית מטשטשות. על כן על הנשים ללבוש שמלות וחצאיות ולא מכנסיים.

 

נגיעה

כחלק מגדרי הצניעות, אין לגבר לגעת באישה זרה. איסור נגיעה קיים בכל נגיעה כגון לחיצת יד לשלום, ואפילו חיבוק ונישוק שלא ב"דרך חיבה". בעניין זה יצוין כי הרב משה פיינשטיין, שהתיר נסיעה ברכבת תחתית בניו יורק למרות "שקשה להיזהר מנגיעה ודחיפה בנשים", למרות זאת אסר כל נגיעה, ואפילו שלא "בדרך חיבה", ובכלל זאת אף לחיצת יד לשלום. להרחבה אודות שמירת נגיעה, לחצו כאן.

שלא עשני אישה - היתכן? למה נשים מככבות בראש כל הפרסומות? הרב מנחם שטיין בהבנה מיוחדת על מעמד האישה. צפו:

הפרדה מגדרית

בשל כל הדינים שלעיל, יש להקפיד על רחצה נפרדת בחוף ים ובבריכה. כן אין להתעמל יחד בחדרי כושר.

מסיבה זו נמנעים בעיתונות החרדית מהצגת תמונות נשים. זוהי אחת הסיבות שבגינן נמנע הציבור הדתי והחרדי משימוש באינטרנט ובטלוויזיה, כאשר תוכנות הסינון חוסמות תמונות לא צנועות ומושגים שעלולים להוביל לחוסר צניעות. כן מקובל במגזרים הדתיים להפריד את מקומות הלימוד של בנים ובנות החל מגיל 3.

 

מקום עבודה משותף

לכתחילה ראוי שלא לעבוד במקום עבודה מעורב. בשעת הצורך יש לשאול רב מובהק על מקום העבודה הספציפי, על מנת לקבל תשובה מדויקת האם לפי תנאי המקום והמצב העבודה בו מותרת. עבודה במקום בו עובדים בצוותא גברים ונשים עלולה לגרום לקרבת דעת ולמכשולות. לחצו כאן למדריך להנהגה נכונה במקום העבודה: חלק א',חלק ב',וחלק ג'.

העיתונאי דודו כהן והרב זמיר כהן בתוכנית שמעניקה תשובות לכל השאלות שלא היה לכם את מי לשאול, הפעם בנושאי צניעות. מדוע ההתעסקות חסרת הפשרות בנושאי צניעות? מדוע אישה נשואה צריכה לכסות את ראשה? ומה בעייתי בריקודים מעורבים או ברחצה משותפת בים ובבריכה?

להרחבה נוספת אודות מצוות הצניעות, לחצו כאן.

תגיות:צניעותהמדריך למתחזק

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה